Regenter

Neferikare Kakai

3 regent i 5 Dynasti 2477 - 2467 fvt.

Navne    
og titler: Horus navn: Horus Weser-khau 
 

udskrevet hieroglyf:

Hr wsr xa.w
  Diadem navn: nebty Weser-khau
 

udskrevet hieroglyf:

nb.tj wsr xa.w
  Diadem navn: Kha-em nebty
 

udskrevet hieroglyf:

xa m nb.tj
  Guld navn. Skhemu-nebu 
 

udskrevet hieroglyf:

sxm.w nbw
  Tron navn: Neferikare
 

udskrevet hieroglyf:

nfr ir kA ra
  Person navn: Kakai
 

udskrevet hieroglyf:

kAkAi
  Andre navne:  
  Manetho Africanus: Nephercheres, Neferkeris
Tronfølge:    
  Forgænger: Sahure
  Efterfølger: Shepseskare
Kongelister.    
  Abydos. nr:28 Kakai
 

udskrevet hieroglyf:

kAkAi
  Turin papyri:  
 

udskrevet hieroglyf:

 
Relaterede    
Personer: Forældre:  
  Fader: Userkaf
  Moder: Khentkawes I
  Søskende:  
     
  Dronning: Khentkawes II
     
  Hustruer: Khentkawes II
     
  Sønner: Neferefre , Niuserre
     
  Døtre:  

Horus Weser-khau 

nebty Weser-khau
Skhemu-nebu 
Neferikare
Kakai

Abydos nr:28 Kakai

Dateringer:

           
Hjemmeside Manetho. Afr. Ian Shaw. Regine Schulz. von Beckerath . Piccione. Baines - Malek
2477 - 2467 20 år 2475-2455 2483-2463 2458-2438 2505-2495 2435-2425
Gravsat i : Abu Sir
 
Pyramide ved  Abu Sir
Opdateres
 
Mumie:
Monumenter:
Pyramide ved  Abu Sir Opdateres
Historie:
Opdateres
 
Referencer:
Peter A Clayton "The Complete Pharaohs " 2006
Darreil D Baker "The Enclycopedia of the Egyprian Pharaohs - 2008"
Wikipedia, the free encyclopedia

Regenter

© Erik Christensen 2008 - 2010