Regenter

    **
**

 
    (1)

Antef I.

2 regent i 11 Dynasti 2134 - 2117 fvt.

 
 
     
Horus navn:
Diadem navn: Nebti navn
Guld navn: Guld-horus
Tronnavn: Prenomen
Fødenavn: Nomen
 
   
Horus Seher-taui "Skaberen af fred i de to lande" eller
hr. shr-t3wy "Den, der har bragt ro til de to Lande"
   
 
   
   
nbti -  
   
 
   
   
hr nbw -  
   
 
   
   
nsw biti -  
   
 
   
Intef  
in-it.f  
   
 

hr. shr-t3wy

 
nbti -
hr nbw -
nsw biti -
s3re - in-it.f
 
  Andre navne.   Antef, Inyotef, Injotef I  Anjotef, Anyotef, Enyotef og Sehertawy Intef I.
       
  Forrige Regent.   Montuhotep I
Som medregent. .  
Næste Regent. Antef II
  Som medregent.    
  Familie.  
Fader - Moder:
 
Hustru
 
Børn
Montuhotep I --- Neferu
II

-

 
Antef I --- Ubekendt
II

-

 
 
    Ubekendt
 

Andre relaterede.

   
       
Dateringer:    
Kongelister:    

Abydos. nr.

: Ubekendt
Turin papyrus. :  G 5.13.- vB.5.13
Karnak Kongeliste   nr. 13.
     
Hjemmeside. : 2134 - 2117
Manetho.A. : Ubekendt
Ian Shaw.   21xx - 2112
J.von Beckerath : 21xx - 2103
Regine Schulz. : 21xx - 2103
Piccione. : 21xx - 2118
Malek : 2124 - 2107
 
Regeringstid.
   

Intef I var født arveprins, og søn af Montuhotep og Neferu I og betragtede den reelle grundlægger af 11.dynasti og regerede fra Theben – Waset, som han senere gjorde til regeringsby, sandsynligvis først som medregent for Montuhotep I. i en periode. Dette ville forklare flere af de punkter der er uklarhed omkring. Først hans tilskrivning af en regeringstid mellem 4 og 16 år. Derudover omfanget af det landområde Montuhotep dominerede ved Intefs magtovertagelse.

    Det lykkes Intef gennem diplomati eller med magt at forene Øvreægypten, hvorefter han udråber sig selv til Farao og tiltager sig et Horus navn, Sehertaui som han lod skrive i en kartoush, med de to kroner, som de gamle konger.
     
   

Ægypten var stadig delt i flere selvstændige ” Kongedømmer”. Så hans antagelse af titlen Farao, er ikke blevet vel modtaget over alt.  Mod syd kæmpede nomarken Ankhtifi fra Hierakonpolis, sammen med 10.dynasti, mod Theben, og mod nord kæmpede nomarken Tjauti i Koptos, for at beholde magten og i Herakleopolis regeredes 10.dynasti af Neferkara, der også kalder sig farao. Han var ved magten hele i Intefs regeringstid, hvilket førte til et århundrede med borgerkrige og hungersnød.

     
     
     
     
   
**   **
  Kortet viser de 8 sydligste nomer i Øvreægypten. (3)
 
Ekspeditioner - Felttog.
 
 
 

Intef I. deltog muligvis som co-regent med Montuhotep I i en fælles kamp mod regenterne fra 10.dynasti i Herakleopolis. Da Intef I indgik i magten var det område 11. dynasti beherskede et relativt lille landområde omkring Theben (4 nome) der mod nord strakte sig til Koptos, og mod syd til Nekhen / Hierakonpolis hvor Ankhtifi var nomark. Ankhtifi var en loyal støtte for Neferkara fra10.dynasti.

Ankhtifi.

Efter at Intef har taget titlen Farao opstår der en dyb kløft mellem de to hovedgrupper i konflikten, der nu er ledet af to regenter.

 

Forholdet mellem de to områder var spændt, man indgik en slags våbenhvile, lejlighedsvise afbrudt af grænsekampe, det føre senere til en rigtig krig, som er dokumenteret af inskriptioner fundet i Ankhtifis grav I el-Moaàlla (35 km syd for Luxor).

  "Kommandanten af Armant (Hermonthis) sagde til mig: "Kom, oh ærlig mand Sejl med strømmen ned til fæstningen Armant.!  Jeg gik derefter ned til det land, vest for Armant og jeg fandt, at de, fra Theben og Koptos havde angrebet fæstningen Armant (...) Jeg nåede den vestlige bred, af den Thebanske provins (...) Så mine modige storm tropper, ja mine dristige storm tropper, vovede sig vest og øst for Thebens nome, på udkig efter en åben kamp. Men ingen vovede at komme ud fra Theben, fordi de var bange for mine tropper. "
   
  Som der fremgår af teksten ser Ankhtifi ud til i første omgang at sejrede over Antefs tropper, men kampene ser ud til at blive afbrudt af en stor hungersnød i Øvreægypten, som Ankhtifi også beskriver.
   
 

"Hele Øvreægypten døde af sult og hver enkelt havde nået en sådan tilstand af sult, at han spiste sine egne børn. Men jeg nægtede at se nogen dø af sult og gav til den nordlige del af Øvre Egypten. Og jeg tror ikke, at noget lignende er blevet gjort af de provinsguvernører, der kom før mig .... Jeg bragte liv til provinserne Hierakonpolis og Edfu, Elephantine og Ombos! "

 

Efter perioden med hungersnød blev kampene genoptaget, og falder nu ud til Antefs fordel, måske fordi Ankhtifi døde, så han nu reelt er farao over de 4 sydlige nomer, fra Elephantine til Koptos.

   
Tjauti.

Efter at have besejret Ankhtifi blev Intef hurtigt involveret i en krig med sine nordlige naboer. Fra krigen mod nomarken af Koptos, Tjauit findes to indskrifter, der muligvis handler om deres indbyrdes kamp.

 

1. John Comeman Darnell viser i Theban Dessert Road Survey at han i Gebel Tjauti, nordvest for Theben fundet en graffiti med teksten.  " Den angribende hærfører, søn af Ra, Intef " (mse hwi S3-Re Intf.), der menes at være tale om Intef I.

 

2. En stele fundet i nærheden af indskriften er placeret der af Tjauti, hvor han fortæller om opførelsen af en vej for at lade sine folk til at krydse ørkenen ",… som hersker over et andet nome havde afspærret [da han kom for at] kæmpe med mit nome ..”

 

Vejene gennem ørkenen var vigtige for alle parter. For 10.dynasti har det været vigtigt at have forbindelse med det sydlige Ægypten gennem ørkenen, og for de Thebanske konger lige så vigtigt at forhindre denne.

   
  Hvordan krigen forløb ved vi ikke, men det efterfølgende nederlag for Tjauti betød slutningen på styret i Koptos og Dendera til en linje lidt syd for Abydos.
   
  Da Intef I blev efterfulgt af sin bror, Intef II. der fortsatte krigen mod Thebens nordlige naboer.
     
   
**   **
 

" Den angribende hærfører, søn af Ra, Intef "  "mse hwi (nederst linje) S3-Re Intf."

(2)
     
 
 
Monumenter.
    Der er ingen kendte monumenter, der med sikkerhed kan tilskrives Intef I.
  11.dynasti. Montuhotep II Intef I. kendes med sikkerhed kun fra et monument. I Monthu templet i Medamud, er fundet to blokke fra et monument opført under Montuhotep II.s regeringstid. Disse blokke har lettet fastlæggelsen af rækkefølgen af de tidligste konger i 11. dynasti
  Medamud. Blokkene viser Mentuhotep II der står foran navnene på tre af hans forfædre, der er identificeret ved deres fødenavn (nomen) og deres Horus navn. Disse er Intef I. Sehertawy, Intef II. Wahankh og Intef III. (Nakht-neb-tep-nefer – er ikke bevaret).
  18.dynasti. Thotmoses III I Thotmoses Ane liste i Karnak templet, er han placeret i rækken efter det delvis ødelagte Montuhotep navn "Men".
     
 
  Grav : Saff el-Dawaba El Tarif /Qurna.
    El-Tarif består af tre monumentale kongegrave, kendt som Saff al-Dawaba, Saff al-Kisasiyya og Saff al-Baqar. Saff gravene fra 11.dynasti kommer fra en lokale Thebanske tradition, og gravtypen er ikke blevet anvendt af senere regenter.
    Under Nomarken Intef I. blev der i en lav klippeformation i El Tarif (Qurna) anlagt et gravkompleks, omkring en indre gård, der oprindeligt målte 300 x 75 meter. Gårdspladsens sider var omgivet af en udhugget søjlegang, oprindeligt med 24 søjler, der fører ind til en lang række gravkamre, med kongen og hans familie i centrum og embedsmænd, efter rang i de tilstødende grave.
     
    De udekorerede saff-grave i El Tarif, blev gennem 4 udgravninger, mellem 1970 og 1974 undersøgt af tyske arkæologer, der på basis af keramik fundet gravene, kunne de henføres til deres oprindelige ejere, Saff al-Dawaba har tilhørt Intef I - Sehertawy, Saff al-Kisasiyya Intef II og Saff al-Baqar Intef III.
     
  Mumie: Ubekendt
     
     
   
**   **
 

Saff el Dawaba, set fra V mod NØ.som det ses er gården sandet til.

(1)
 
 
 
Referencer:
  • Peter A Clayton "The Complete Pharaohs " 2006 (s 72)
  • Darreil D Baker "The Enclycopedia of the Egyptian Pharaohs - 2008 (s 143-144)
  • Aidan Dodson, and Hilton, Dyan. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. Thames & Hudson. 2004 (s 82-85)
  • John Comeman Darnell "Theban Dessert Road Survey in the Western Desert vol.1 2001 (s 38-40), foto (2)
  • James Henry Breasted "Ancient Records of Egypt vol. 1 2001 (s 197-198)
  • Foto. Erik Christensen (1) Saff el Dawaba, El Tarif - Qurna 2012.
  • foto (3) : Wikipedia, the free Encyclopedia //http://de.wikipedia.org/wiki/Antef_I.// http://en.wikipedia.org/wiki/Intef_I //

Regenter

© Egyptolog.dk / Erik Christensen 2008 - 2014 version 7.0.1