Retur til Index

Før Dynastisk tid.Tidlig Dynastisk tidGamle Rige1ste. Mellemtid.Mellemste Rige2.den Mellemtid.Nye Rige3.dje Mellemtid.SentidenPtolemæisk periode

 

Græsk Ptolemæiske periode

332 - 30 fvt.

 

 
 
   

Det makedonske styrer blev hilst velkommen af ægypterne, der betragter Alexander som en oplyst overherre, der befrier dem fra det persiske åg. Alexandria grundlæges som landets nye hovedstad. På denne tid var der opstået en stor græsk koloni i Delta regionen og Alexandria overtog snart rollen som hovedstad fra Memphis, og bliver en kosmopolitisk metropol ind i den Græsk-romerske periode.

   

Det er en periode med store tempelbyggerier, det koster penge, og følges op af store skatter, der igen udløser oprør i befolkningen. Et dekret til fejring af Ptolemæus V`s tronbestigelse i år 205 fvt. indgraveret i en basalt blok fundet i landsbyen Rosetta, kendt som Rosetta-stenen.

   

Den Ptolemæiske slægts-linie sluttes med Kleopatra VII, der med alle midler forsøger at undgå at Ægypten bliver en romersk vasalstat.

    Dette lykkes ikke og i år 30 fvt. erobre den romerske kejser Octavian Ægypten. Romerloven indføres, og herefter fungerer Ægypten primært som romersk kornkammer.
 
  Makedoniske 332 - 323 fvt. Makedoniske konger.
  konger. Efter Alexander den store på hans felttog havde nedkæmpet perserne og indtager Ægypten, og efter hans besøg hos oraklet i Siva-oasen år 332 fvt. blev han overbevist om at han var Amon-Ra´s søn, og dermed den retmæssige hersker over Ægypten. Han beordrede i april 331 fvt. grundlæggelsen af en ny by, Alexandria på Middelhavs-kysten.
    Da Alexander fortsætter felttoget ind i mellemøsten indsætter han en visekonge og en række guvernører som regent i Ægypten. Ved hans død et halvt år senere indtræder hans halvbroder Philip II som regent og han efterfølges af hans søn Alexander IV.
     
   
1. Alexander III - den Store 332 - 331 fvt. 3. Alexander IV  Aegus  
2. Philip III Arrhidaios 331 - ??? fvt. 4. Ptolemæus I Soter I 323 - 305 fvt.
     
     
 
  Græske Dynasti. Ptolemæiske Regenter 323 - 30 fvt.
   

Ptolemæus eller Ptolemaios er navnet på en række makedonske konger i Ægypten, også kaldet lagiderne. Pga. navnesammenfald omtales de enkelte Ptolemæiske konger ofte ved deres tilnavne.

   

Ptolemæus I med tilnavnet Soter (gr. 'frelseren'), der var en af Alexander den Stores generaler, blev statholder i Egypten efter Alexanders død i 323 fvt. Han grundlagde det ptolemæiske dynasti og tog titel af konge 305/304 f.Kr. Han efterfulgtes af 12-13 konger, alle med navnet Ptolemæus. Den sidste regent i dynastiet var Kleopatra VII. sammen med sønnen Cæsarion.

     
   
1. Ptolemæus I Soter I 305/04 - 282 fvt. 11. Cleopatra III og Ptolemæus IX - Soter II 116 - 110 fvt.
2. Ptolemæus II Philadelphus 282 - 246 fvt.   Cleopatra III og Ptolemæus X - Alexander I 110 - 109 fvt.
  Arsinoe II 280 - 272 fvt. 12. Cleopatra III og Ptolemæus IX - Soter II 109 - 107 fvt.
  Medregent Ptolemæus I Epigone 267 - 259 fvt.   Cleopatra III og Ptolemæus X - Alexander I 107 - 101 fvt.
3. Ptolemæus III Euergetes I 246 - 222 fvt.   Ptolemæus X - Alexander I 101 - 88 fvt.
4. Ptolemæus IV Philopator 222 - 205 fvt. 13. Cleopatra III og Ptolemæus IX - Soter II 88 - 81 fvt.
5. Ptolemæus V Epiphanes og fra 193 fvt. Cleopatra I 205 - 180 fvt. 14. Cleopatra V Tryphæna og Berenice IV Epiphania 81 - 80 fvt.
  Modkonge Harwennefer 206 - 200 fvt. 15. Ptolemæus  XI - Alexander II 80 - 80 fvt.
  Modkonge Ankhwennefer 200 - 186 fvt. 16. Ptolemæus  XII - Neos Dionysos  Auletes 80 - 58 fvt.
6. Ptolemæus VI Philometor med Cleopatra I 180 - 164 fvt. 17. Berenice IV. - Epiphaneia 58 - 55 fvt.
7. Ptolemæus VIII  Physcon 164 - 163 fvt. 18. Ptolemæus  XII Neos Dionysos Auletes 55 - 51 fvt.
8. Ptolemæus VI Philometor 163 - 145 fvt. 19. Cleopatra VII og Ptolemaeus XIII 51 - 47 fvt.
9. Ptolemæus VII Neos Philopator  - Har aldrig regeret ? 145 - 145 fvt.   Arsinoe IV Sep 48-Jan 47.
10. Ptolemæus VIII  Euergetes II   145 - 116 fvt. 20, Cleopatra VII  og Ptolemaeus XIV 47 - 44 fvt.
  Modkonge Harsies 131 - 130 fvt. 21. Cleopatra VII og Ptolemaeus XV - Cesarion, hendes søn med Caesar. 44 - 30 fvt.
  Cleopatra II. 131 - 127 fvt.      
     
  Bygningsværker, grave og andet fra den Ptolemæiske periode.  
     
 
Efter 30 fvt. regeres Ægypten som en del af det romerske imperium, til Licinius 324 evt. må afgive magten.
Her starter den Byzantinsk kristne-periode der ikke kan henregnes til  Ægyptiske Oldtids Regenter.
 
  Referencer:
  • R.Hamilton : Det gamle Ægypten - Faraonernes Rige. Parragon Books 2006. (S.13)

Før Dynastisk tid.Tidlig Dynastisk tidGamle Rige1ste. Mellemtid.Mellemste Rige2.den Mellemtid.Nye Rige3.dje Mellemtid.SentidenPtolemæisk periode

Retur til Index

©Egyptolog.dk - Erik Christensen 2008 - 2014 version 7.0.1