Retur til Index

 

 QH 34.11 Herkhuef - Qubbet el Hawa

 

 

 

Alt vi ved om Herkhuef kommer fra indskrifterne i hans grav. Han er født på øen Elephantine.

Herkhuef gjorde tjeneste under Pepi I 2332 - 2283 fvt. Merenre 2283 - 2278 fvt. og Pepi II 2278 - 2184 fvt.

 
Herkhuef. havde mange titler bla. Krigs-kommandør og han gjorde tjeneste i udlandet, andre titler var Greve, Farao Merenre gjorde ham til Guvernør over den sydlige del af det øvreægyptiske Nome og Leder for karavanerne, og hans efterfølger Pepy II udnævner ham til "Bærer af der kongelige Segl", Kammertjener,: Eneste følgesvend, Rituel Præst og yderligere havde han titel af :Tjener for Nekhen - herre over Nekheb.
 
Som karavaneleder fortæller han om en, af hans fire rejser sydpå til landet og byen Yam (måske Khena i Sudan).
 
Ved karavanens afrejse tæller den 300 æsler, ikke kun læsset med store gaver fra Farao til kongen af Yam, men også alt vand og foder og hvad der ellers var nødvendigt for en rejse til Yam ad ørkenvejen, dette var nødvendigt for at undgå overfald og udplyndring fra  høvdingene langs Nilen i Nedre Nubien.
 
På turen tilbage var æslerne lastet til randen med kostbarheder fra Nubien som; elfenben, leopardskind, strudseæg og fjer, hele ibenholt stammer, forskellige vegetabilske produkter, boomeranger, og mange andre ting. Så på hjemrejsen var det ikke muligt at medbringe vand og foder og ruten langs Nilen var eneste mulighed. Grundet faren for overfald hyrede Harkhuf en hær der fulgte ham Yam til den ægyptiske grænse.
 
På forsiden af graven, omkring indgangen er biografiske indskrifter, det mest interessante er et brev der er gengivet fra barnekongen Pepi II, der instruerer ham omkring at passe på en dansende dværg, der bringes fra fremmede lande og at han ankommer velbeholden til hoffet.
 
Klippegraven har et stort rum med 8 firkantede søjler, det er stort men ikke imponerende 
 

 

 
             
       
**   **   **   **
  Herkhuefs grav ligger lidt tilbage-trukket, men er klart afgrænset   Indgangen til graven.   Udenfor graven fortæller Herkhuef om hans ekspeditioner og hans gave til barnekongen Pepi II  
                     
           
**   **   **   **   **   **
  Til venstre for indgangen i Ante-kammeret / søjlehallen, bemærk hvordan striberne i bjerget er benyttet som dekoration.   På de firkantede søjler er relieffer af gravejeren.       Det er ikke kun på væggene der er indskrifter. de fortsætter på søjlerne.   Bagerst i gravens Ante kammer findes en udhugget sjæledør foran et offerbord.  
 

 

 

Indskrift fra Herkhuefs grav i Qubet el-Hawa.

Oversættelse af Ægyptolog Mette Gregersen 2010.

 
Et offer, som kongen giver, og som Anubis giver, han som er på sit bjerg og foran sit gudekapel, han som er på stedet af balsamering, herren over det hellige land, måtte han blive begravet i nekropolen, vestens ørken i en virkelig fuldbragt alderdom som forsørget hos den store gud [... den store gud], nomark, Sydens leder, Nedreægyptens seglbærer, eneste ven, læsepræst, karavaneleder, den forsørgede af Ptah-Sokar, Herkhuef. Et offer, som kongen giver, og som Osiris giver, herren over Djedu (Busiris), for at han kan gå i fred på Horuses hellige veje, som den forsørgede går på.
Måtte han stige op til guden, himlens herre som den, der er forsørget af [den store gud], [nomark, leder af værelset] (kongens), vogter af Nekhen, Nekhebs øverste, eneste ven, læsepræst, forsørget af Osiris, Herkhuef.
 
Et offer, som kongen giver, nemlig et påkaldelsesoffer: brød og øl til ham i nekropolen for at han kan blive akh (lysånd) af læsepræsten ved enhver åbning af året (fest), ved enhver Thothfest, ved enhver [første] årsfest, ved enhver Wagfest, ved Sokarfesten, ved den [store] fest, [ved enhver fest af hver dag…] for Nedreægyptens seglbærer, eneste ven, læsepræst og karavaneleder, Herkhuef
 
Det er idet, jeg har bygget mit hus (grav), sat dets dets (dens) døre op, gravet en sø ud, plantet sykomoretræer, og idet kongen har begunstiget mig, og idet min fader lavede et testamente for mig, at jeg i dag er kommet fra min by og er gået ned fra mit nome.
 
Jeg er en, som er ypperlig […], [elsket] af sin fader og prist af sin moder og en, hvem alle hans brødre elskede.
 
Jeg gav brød til den sultne og tøj til den nøgne. Jeg forenede den med land, som ingen båd havde.
 
Oh, levende, som er på jorden, [og som skal passere denne grav i] en sejlads ned ad strømmen eller op ad strømmen, og som skal sige ”Tusind brød og krukker øl til ejeren af denne grav”. Jeg vil gå i forbøn for dem i nekropolen. Jeg er en ypperlig og veludstyret akh, en læsepræst, som kender sine ritualtekster.
 
Hvad angår enhver mand, som skal træde ind i denne grav [i sin urenhed, vil jeg gribe hans hals] lige som en fugl, og han skal blive dømt på grund af det af den store gud.
 
 Jeg er en, som siger det fuldkomne, og som gentager det, som er yndet. Aldrig sagde jeg nogen dårlig ting til en magthaver angående nogen, for jeg ønskede, at det skal gå mig godt hos den store gud. Aldrig [dømte jeg mellem to… ] i et tilfælde af, at jeg berøvede en søn en arv fra sin far.
 
Et offer, som kongen giver, og som Anubis giver, han som er på sit bjerg, han som er foran sit gudekapel, nemlig et påkaldelsesoffer bestående af brød og øl til ham i nekropolen til den forsørgede hos Anubis, han som er på sit bjerg, han som er foran sit gudekapel […] nomark, læsepræst […], eneste ven, læsepræst, karavaneleder, den forsørgede Herkhuef.
 
Nomark, eneste ven, læsepræst, leder af værelset, vogter af Nekhen, Nekhebs øverste, Nedreægyptens seglbærer, eneste ven, læsepræst, karavaneleder, den som er ansvarlig for alle sager knyttet til den øverste for Syden, den som er i sin herres hjerte, Herkhuef.
 
Nedreægyptens seglbærer, eneste [ven], læsepræst, karavaneleder, som bringer alle fremmedlandenes produkter til sin herre, og som bringer tribut bestemt for kongens regalier, leder af alle fremmedlande tilhørende den øverste for Syden, den som anbringer frygt for Horus  i fremmedlandene, den som gør det, som begunstiges af hans herre, Nedreægyptens seglbærer, eneste ven, læsepræst, karavaneleder,den forsørgede af Ptah-Sokar, Herkhuef.
 
Han siger:
Majestæten af Merenre, min herre sendte mig sammen med min far, eneste ven og læsepræst Iry til Yam for at udforske/inspicere vejen til dette land. Jeg gjorde det på syv måneder. Jeg bragte al fuldkommen og sjælden tribut fra det, så at jeg blev belønnet virkelig meget på grund af det.
 
Det var, idet jeg var alene, at Hans majestæt sendte mig for anden gang. Det var på Elefantinevejen, at jeg gik ud, og det var gennem Irtjet: Makher, Terers, (som er i) Irtjetje i tidsrummet otte måneder, at jeg vendte tilbage. Det var, idet jeg bragte produkter fra dette land i stor mængde, at jeg vendte tilbage. Aldrig var noget tilsvarende blevet bragt til dette land tidligere. Det var gennem herskeren af Setju og Irtjets magtområde, at jeg drog ned, efter at jeg havde udforsket disse fremmedlande. Aldrig havde jeg fundet, at nogen ven og karavaneleder, som var gået til Yam tidligere, havde gjort det.
 
Nu sendte Hans majestæt mig for tredje gang til Yam. Jeg drog ud fra det Thinitiske Nome på oasevejen. Det var, idet han var gået til Tjemeh-landet for at nedkæmpe Tjemeh ved himlens vestlige hjørne, at jeg fandt herskeren af Yam. Jeg drog ud efter ham til Tjemeh- landet, og jeg pacificerede ham, så at han priste alle guderne for herskeren.
 
 [Jeg sendte… ] med en mand fra Yam af [Horuses] følge for at lade majestæten af Merenre, min herre vide, [at jeg var draget til Tjemeh-landet] efter herskeren af Yam. Så pacificerede jeg denne hersker af Yam. [Jeg kom ned gennem] det forreste (sydligste) af Irtjet og det bageste (nordligste) af Setju. Det var, idet de var forenet om en ting, at jeg fandt herskeren over Irtjet, Setju og Wawat.
 
 Det var med 300 æsler lastet med røgelse, ibenholt, hekenw-olie, sat (ordets betydning kendes ikke), panterskind, elefantstødtænder, kastestokke og alle gode produkter, at jeg kom ned. Så så herskeren af Irtjet, Setju og Wawat, hvor stærk og talrig tropperne fra Yam var, som var gået med mig til residensen sammen med hæren, som var blevet sendt med mig, og denne hersker sørgede for, at der blev givet mig kvæg og geder og førte mig på Irtjets bjergveje på grund af, at min årvågenhed var mere strålende end nogen vens eller karavaneleders, som var sendt til Yam tidligere.
Så sejlede din ydmyge tjener nordpå til residensen, idet man lod [nomarken], den eneste ven og lederen af de dobbelte kølige huse,Khuni komme i skibe, som var lastet med daddelvin, forskellige slags brød og øl. [Nomark], Nedreægyptens seglbærer, eneste ven læsepræst, gudens seglbærer, den som er over hemmelighederne af det, som befales, den velforsynede, Herkhuef.
 
 
Kongens eget segl: Regeringsår 2, 3. måned af den første årstid, dag 15. Kongens befaling til den eneste ven, læsepræsten, karavaneleder, Herkhuef.
Indholdet af denne din papyrusrulle, som du udfærdigede til kongen i værelset for at bevirke, at man ved, at du er kommet ned i fred fra Yam med hæren, som var sammen med dig, er blevet bemærket. Du har sagt i denne din papyrusrulle, at du har bragt alle slags store og fuldkomne gaver, som Hathor, herskerinde af Imaau har givet til kongen af Øvre-og Nedreægypten Neferkares ka (Pepi II), idet han lever  evindeligt. Det er i denne din papyrusrulle, at du har sagt, at du har bragt en pygmæ af gudens danse fra horisont-beboernes land lige som den pygmæ, som gudens seglbærer Bawerdjed bragte fra Punt i kong Isesis tid. Du har sagt til min majestæt, at hans lige aldrig er blevet bragt af nogen, som tidligere rejste til Yam.
 
Sandelig, en som forstår at gøre det, som hans herre elsker og belønner, er du. Sandelig, det er med at planlægge at gøre det, som din herre elsker, belønner og kommanderer, at du tilbringer dag og nat. Hans majestæt vil tilfredsstille dine behov i rigeligt mål og ypperligt til nytte for din søns søn til enhver tid, så at alle mennesker vil sige, når de hører, hvad min majestæt gjorde for dig: ”Er der noget lige som det, der blev gjort for den eneste ven Herkhuef, da han kom ned fra Yam på grund af den årvågenhed, han udviste i at gøre det, som hans herre elsker, belønner og befaler”.
 
Kom i en sejlads nordpå til residensen straks. Bryd op og bring med dig denne pygmæ, som du bragte fra horisont-beboernes land, idet han er levende,  rask og sund, til gudens danse for at glæde hjertet, for at forny hjertet hos kongen af Øvre-og Nedreægypten Neferkare, som lever evindeligt.
 
Når han går ned med dig i skibet, få kompetente mænd, som kan være rundt om ham på begge sider af båden, og vogt jer for, at han ikke falder i vandet. Når han lægger sig ned om natten, få kompetente mænd til at ligge rundt om ham i hans telt. Inspicer ti gange om natten, for min majestæt ønsker at se denne pygmæ mere end gaverne fra Minelandet og fra Punt.
 
Når du når til residensen, og denne pygmæ er med dig, idet han er levende, rask og sund, vil min majestæt gøre store ting for dig, mere end der blev gjort for gudens seglbærer, Bawerdjed i kong Isesis tid i overensstemmelse med min majestæts ønske om at se denne pygmæ.
 
 Befalinger er blevet bragt til lederen af de nye byer, ven og lederen af præster at effektuere, at forsyninger bliver trukket ud fra ethvert  magasins administrative distrikt og ethvert tempel gennem ham. Man vil ikke gøre nogen undtagelse derfra.
 
   20. januar. 2010
   Mette Gregersen.
 
Referencer:
  • Foto 2007 Anders C de Voss.

 

Retur til Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2012 Version 4.2.0