Retur til guder og Symboler.Retur til Index

 

Ægyptiske Guder og Symboler i Oldtiden

 
 
 
 

A

    B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V      W     X     Y    

Z

    Æ     Ø     Å  
 
 
 
  Dedun - Dedwen.
  Dehenet = Mertseger
  Demotisk.
  Deshret.
 
  Djed søjle.
 
  Duamutef.
  Duat.
   
  Dværg gud = Bes.
   
  Dyr.
  Dyreguder.
   
  Dæmoner.
   
  Død.
  Dødebogen.
  Dør.
   
  Dyr - Dyreguder.  
    **
**

 
     
  Falk, bemalet træ. (1)
 
 
 
   
Generelt. Dyr spillede en stor rolle i religionen og mytologien for de gamle ægyptere. En række dyr var hellige for, og relaterede til forskellige guder. Levede dyr blev ikke, som dyr tilbedt, når man ser bort fra de hellige tyre. Når falken var Horus`s symbol og katten var symbol for Bastet betød det ikke at ægypterne tilbad alle falke eller katte, eller troede at disse dyr var guder. Nogle bestemte dyr blev dog udvalgt til levede inkarnationer af en bestemt gud. F.eks. troede ægypterne at Horus boede i en bestemt falk og den derfor ansås for kult.
   
Sentiden.

I Sentiden 747-332 fvt., var der en religiøs vækkelse i Ægypten, og folket ønskede at gå tilbage til den gamle måde tro og gøre tingene på. Uden fuldt ud at forstå forholdet mellem dyr og religion under Gamle Rige, fulgte ægypterne deres nye idéer om religion.

  De anså alle slags dyr for hellige, biller, fugle, tyre, katte, krokodiller, væddere og slanger, og de udførte ceremonier, overholdt ritualer og mumificerede tusindvis af dyr.
   
Ptolemæerne. Da de nye græske herskere, Ptolemæerne, kom til magt, de værdsatte de, de ægyptiske dyrekulte og sammensmeltede de egyptiske guder med deres egne græske guder. Som eksempel blev Apis tyren nu forbundet med den nye Ptolemæiske gud Serapis, og de fortsatte med at mumificere dyr i hundredtusindvis.
   
Dyre ofring. Nogle af de dyr der var hellige for guderne, blev opdrættet på dertil indrettede gårde. Disse dyr var  opdrættet til at blive aflivet, mumificeret og derefter solgt til pilgrimme på besøg i et af de mange templer. De troende kunne købe en mumificeret kat, en Ibis eller en falk og ofre den til den pågældende gud som en offergave, med håb om at ens bønner blev hørt.
   
   
 
 
  Dyreguder.  
    **
**

 
     
  Falkeguden Horus. (3)
 
 
   
Helligt Dyr. Tilknyttet guden.
   
Abe - Bavian Nilguden Hapi og visdommens gud Thoth er begge forbundet til bavianen.
   
Bille Khepri eller Chepri er symboliseret ved Sakarbæ billen.
   
Delfin Hatmehit er fiskegudinde fra Deltaet.
   
Falk Falken er forbundet med en lang række guder, men primært Horus. Horus-Harmachis, Haroeris, Harsaphes, Harsiesis, Hartomes, Horasematawy, Hormerti, Horus-Bhedety, Khonsu, Re-Horakhte og Qebesenef er alle knyttet til falken.
Flodhest Taweret, Seth
Frø Nun, Heket, Kek og Amun i Ogdoaden.
   
Glente Isis og Nephtys
Grib Nekhbet
Gris / So Mut, Seth
Gås Geb
   
Ibis Aah, Thot
   
Kat Bastet
Ko Hathor, Isis-Hathor, Bat, Sobek.
Kobra slange Buto.
Krokodille Sobek
   
Løvinde Astarte, Sakhmet. Mut, Tefnut.
   
Sjakal / Hund Anubis, Wepwawet, Thoth, Duamutef.
Skorpion Selket
Slange Buto / Wadjet, Mertseger, Renenutet
Svale Isis og Nephtys
   
Tyr Apis, Buchis, Mnevis
   
Vædder Amun, Banebdjet, Bata, Khnum
   
Æsel Seth.
   
 
 
             
           
**   **        
  Sjakal . Duamutef. (2)        
 
 
 
 
Referencer:
  • Manfred Lurker : Ægyptiske Guder og Symboler. (s 77-79).
  • Pat Remler : Egyptian Mythology A To Z . 3 Edition. (s 15 ).
  • Foto; Anders C. de Voss (2) British Museum, London. (3) Seti I Tempel, Abydos.
  • Foto: Erik Christensen. (1) Museo Egizio, Torino.
  • http://de.wikipedia.org/wiki

Retur til guder og Symboler.Retur til Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2013 Version 7.5.2