Retur til guder og Symboler.Retur til Index

 

Ægyptiske Guder og Symboler i Oldtiden

 
 
 
 

A

    B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V      W     X     Y    

Z

    Æ     Ø     Å  
 
 
 
  Tal.
  Tahuti -Tehuti.= Thot.
  Tanis.
  Tatjenen. Tatenen, Ta-tenen, Tathenen, Tanen, Tenen, Tanenu, Tanuu.
  Taweret.Tauret, Taurt, Taueret,
  Tayet.
 
  Tefnut.
  Tem, Temu = Atum.
  Tempel.
 
  Thermouthis = Renenutet.
  Thomomathph = Duamutef.
  Thot.
  Thots Bog.
   
  Tithoes = Tutu.
   
  Triader.
  Træ.
 
  Tuamutef= Duamutef.
  Tutu.
 
  Tyfon.
  Tyfoeus, Tyfaon, Tyfos.
  Tyfon dyret.
  Tyr.
   
  Tempel  
    **
**

 
     
  Pylonen med indgangs port. (1)
 
 
   
Navnet:

Det gamle ægyptiske navn for tempel er ”Hut Netjer” og betød ”guds hus”. Det enkelte tempel blev indviet til eń bestemt hoved gud, med kapeller indviet til andre guder i samme tempel.

   
Arkitekturen: Et klassisk tempel bestod af tre afdelinger, en åben forgård omgivet af søjler, en rampe eller trappe førte ind i en Hypostylhal, med søjler der bærer stentaget. Herfra kommer man ind i Sanktuariet, det Aller helligste. Fra indgangen i templet stiger gulvhøjden op til sanktuariet, samtidigt falder lofthøjden fra rum til rum. Så i den bagerste del af templet ligger i konstant mørke.
Sanktuariet. I sanktuariet, der kunne være opdelt med flere kapeller, opbevarede man gudens Naos, hvor gudestatuen stod. Her opbevarede man også de vigtige kultgenstande, som den hellige båd og gudestaven.
  Adgang til templet var via en portbygning, bestående af to porttårne (pyloner) og en stor port, der gav adgang til den første åbne gård.
   
Nyt Tempel: Når et nyt tempel skulle bygges, fulgte man gamle ritualer, hvor de enkelte trin, var fastlagt på forhånd.
 

Den første del af ceremonien, ”pedj-shes” eller ”At udspænde af Snoren”. Overvåget af gudinden for opmåling, Seshat.  

Opmåling: I nattens mørke blev en snor blev spændt ud mellem to pæle, og templets fire hjørner blev herefter bestemt ved hjælp af placeringen af fire stjerner på himmel.
  Dette blev gjort med kongens hjælp, og kongen førte også tilsyn med gravning af de fire hjørne depoter. Når fire ceremonielle mursten, var støbt af mudder og halm, placerede kongen dem i jorden og dækkede dem med sand.
 

Dette symboliserede den oprindelige urhøj, der var grundlaget for et hvert tempel.

 

Den vanskelige opgave at transportere jomfrueligt sand fra ørkenen til byggeriet blev beskyttet af Ha, guden fra den vestlige ørken.

Depoter: Der blev nedlagt grundlæggels depoter med små, magiske genstande af ler, fajance, guld, sølv, kobber, jern, og sten, og små plaques med kongens navn, i hjørnerne af fundamentet.
  Når disse ritualer var blevet udført, kunne opførelsen af templet fortsætte.
Renselse:

Når byggeriet var fuldført, blev templet renset med natron og afbrænding af røgelse for at være et egnet hjem for guden.

   
Gude indvielse: Billeder og statuer af guden og hans guddommelige familie fyldte templet, afventer det astronomiske øjeblik, hvor den guddommelige tilstedeværelse ville indtræde.
Mundåbning: En version af mundåbnings ceremonien blev udspillet ved hver statue, de fik "åbnet" munden, så den igen kunne ånde. Når denne ceremoni var afsluttet blev gude-statuerne betragtet som "levende".
   
Bygningens Symbolik: De gamle ægyptere sammenlignede portbygningen med hieroglyffen for horisonten, der forestiller to bjerge, hvor imellem solen står op. Pylonerne kaldtes Isis og Nephtys, der hæver solguden, som stiger op i  horisonten.
  Hele templet var et symbol på verden i selve skabelsen. Gulvet og den nederste del af bygningen repræsenterede ursumpen, med papyrus planter og lotusblomster og palmer, der rejser sig i form af søjler, for at bære et bemalet stjerneloft. 
  Det allerhelligste var symbol på urhøjen der steg op af urhavet.
   
 
 
             
       
**   **   **   **
  Den klassiske opbygning, af et Ægyptisk tempel.    

Relief af templet i Edfu.

(2)

Første pylon i Horus templet Edfu

(2)
  Først to Obelisker, Indgangsporten mellem pylinerne til den første åbne gård, herfra indgang til overdækket Hypostyl-hal.der er overgangen til Sanktuariet hvor gudestatuen stod.  
 
 
Referencer:
  • Manfred Lurker : Ægyptiske Guder og Symboler. (s 190-191).
  • Pat Remler : Egyptian Mythology A To Z . 3 Edition. (s 189).
  • Foto: Erik Christensen.(1) Khonsu tempel, Karnak.(2) Horus templet. Edfu.
  • http://en.wikipedia.org/wiki

Retur til guder og Symboler.Retur til Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2013 Version 7.5.2