GlyptoteketTil Index

 

Glyptoteket sal 2

 
 
 
     
** **
     

General Antef på Stelen er formentlig identisk med kong Montuhotep II´s, general Antef, ÆIN 963.

 

General Antef på Stelen er formentlig identisk med kong Montuhotep II´s, general Antef, hvis klippe-grav ligger i området Assasif på Vestbredden. Stelen fra ca. 2050 fvt. kan have stået i hans grav, men det er også muligt, den stammer fra Osiris templet i Abydos, hvor mange efterlod monumenter, det kunne deltage i kommende festspil i Osiris kulten.      

Antef der havde titel af ”chef for hæren i hele landet” er afbildet to gange på den store stele. Til venstre indånder han duften af en lotus, blomsten, som ægypterne forbandt med verdens skabelse og de dødes genopstandelse. Foran ham er et offerbord, dækket op med brød, kød, grøntsager og frugt. Til højre står han med hænderne i en gestus, der tilkendegiver ærefrygt for en gud. I indskriften over scenen ærer han guderne i Abydos, Khenti-Imentiu, Wepwawet og ”den store gud” dvs. Osiris.(1*)

At kysse jorden foran den første af de vestlige, at se Upwanut herlige skikkelse, at drage af sted med den store gud overalt hvor han går – af den ærværdige general Antef – sejrrig.”(4*)

Indskriften under billedfeltet indledes med et offerformular, hvor kongen, Osiris og Khenti-Imentiu, står som garanter for dødeofre til Antef. Herefter følger en række bønner, der udtrykker ønske om at Antef må blive gjort til en ”klar ånd” (akh), at han må få ofre af ”dem der har overflod” på ” stedet der giver ofre”, at han må blive hilst velkommen, når han nærmer sig gude-tribunalet, der dømmer de døde, og at han vil klare sig godt ved døde-dommen, der kaldes ” beregning af ulighed”. (1*)

Et offer som kongen giver (til) Osiris, herren over Busiris, den første af de vestlige, Abydos´ herre, på alle hans stæder. Påkaldelsoffer: 1000 brød og krukker øl, 1000 stykker oksekød og fjerkræ, 1000 alabastkrukker og stykker klæde, 1000 af alt herligt og rent, brød af tildelingen og offerøl, Abydos` herres forsyninger, efter hans Ka er mæt deraf, til den ærværdige, kongelig sejlbevarer, overgeneral Antef, sejrrig. Måtte de store i Busiris, Abydos` herres hof, gøre ham akh. Måtte de der er i overflod række ham hånden på gravpladsen ”Den der giver ofre”. Måtte der blive sagt ”velkommen” til ham af de store i Abydos.

Måtte han nå til gudernes dommerkollegium, til det sted hvor guderne er, med sin Ka i behold og sine ofre foran sig. Måtte han være sejrrig ved opgørelsen af forskellen.Hvis du siger, hvad der plager dig, skal det blive fordrevet fra dig i kraft af alt det, du har fremsagt for den ærværdige kongelige sejlbevarer, hvis herre elsker han og med rette ham i sit hjerte – Overgeneral Antef, sejrrig.(4*)

     
Blinddøren fra Kaemrehuś offerkammer er dateret til 5.dynasti, under Djedkare eller Unas regeringstid ca. 2300 fvt.
Den monumentale blinddør stammer fra offerkammeret i Kaemrehuś mastaba. På dørstolpen er Kaemrehu afbildet med paryk, bredt halssmykke, kort kilt, stav og et foldet tørklæde i hånden. Kolonnerne med hieroglyffer over ham gengiver hans navn og titler, bla. Forvalter for et kongeligt vindistrikt og præst ved kong Ninusereś pyramide.
Det svage relief under ham afbilder en procession af mænd, der kommer for at ofre. Dørstolperne bærer en overligger beskrevet med offerformularer, som anråber kongen og gravguden Anubis om en god begravelse og ofre på alle festdage. Helheden krones af en scene, hvor man ser Kaemrehu sidde, til venstre, ved sit offerbord, og til højre stabler af fødevarer. Kaemrehuś mastaba lå i Sakkara, reliefferne er i dag på Ægyptiske Museum, Cairo og Glyptoteket, København.(2*)
 

 

                 
         
**   **   **   **   **
  Blinddøren fra Kaemrehuś offerkammer  æin.1271a/b/c/d/e/f   Blinddøren æin,1271a    Kaemrehu afbildet med paryk, bredt halssmykke, kort kilt, stav og et foldet tørklæde i hånden. æin.1271a   Offerscene fra Kaemrehuś grav-kammer, kalksten, h.105 cm. æin.1271  
Offerscenerne, detaljer fra Kaemrehuś gravkammer.
Mændene fører offerdyr frem. Hieroglyfferne nævner dyrenes arter. Okse, kalv, sabelantilope, stenbuk, mendesantilope, trane, hejre, forskellige gæs og ænder. Herover kommen en procession af mænd med andre ofre. Øverst sad Kaemrehu ved sit offerbord og modtog alle herlighederne.(3*)
             
       
**   **   **   **
  Offedyr.  antilope, stenbuk.       ÆIN 1271g   Offerdyr, tyre og kalve føres frem.          ÆIN 1271g   Offerscene tyre føres frem.        ÆIN 1271g  
             
       
**   **   **   **
  Offerdyr, forskellige arter af gæs og ænder.   Offerkvæg bringes over floden, bemærk krokodillen der ligger i floden.   General Antefś  stele  
 
Referencer:
  • Jørgensen, Mogens: Ægypten I, Ny Carlsberg Glyptotek 2002.( 1* s 122), (2* s 64), (3* s76)
  • Jørgen Podemann Sørensen : Det gamle ægyptens religiøse skrifter 2013. ((*4) s 124-125)

  • www.glyptoteket.dk
  • Foto: Erik Christensen.

GlyptoteketTil Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2013 Version 4.5.0