Kunsthistorisches Museum, Wien

Stele for Hahat

26.dynasti 640 fvt. kommer muligvis fra Deir el Bahari, Theben.

H 57,7 cm, B 34,3 cm., D. 5 cm. inv.nr. AS 5073

 
©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2011 Version.4.0.0