Kunsthistorisches Museum, Wien

Sarkofag for Panehemisis.

 Ptolemæisk tid 2 årh. fvt. inv.nr AS 4

 
©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2011 Version.4.0.0