Kunsthistorisches Museum, Wien

Cafeen på første sal.

 
©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2011 Version.4.0.0