Kunsthistorisches Museum, Wien

 

Samling af Mumiekister, over kisterne ses aftegninger fra ægyptiske grave.

 

 
©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2011 Version.4.0.0