Nærorienten - Ægypten i oldtiden

   
 

 

   
 

Grundmodul - Folkeuniversitet i København Sep. - Nov. 2007.

 

Ved ph.d. Tine Bagh, cand.phil. Mette Gregersen, mag.art. Torben Holm-Rasmussen og mag.art. & ph.d. Lise Manniche.

   
   Det gamle Ægypten er kendt for sine mange velbevarede grave og templer, hvor monumental arkitektur, relieffer og malerier giver et levende indtryk af en kultur, der fra ca. 3000  til 30 fvt. i høj grad fik lov at leve sit eget liv i den trygge Nildal.
   Kurset giver deltagerne et overblik over Det gamle Ægyptens historie og præsenterer vigtige dele af det kæmpemæssige materiale, som arkæologiske fund og udgravninger har bragt for dagen: pyramiderne, gravene i Kongernes Dal, de store templer og meget mere.
  Samtidig udgør det en introduktion til ægyptologien, der også giver en orientering i hieroglyfskriften, i ægyptisk mytologi, religion, litteratur og kunst og i det ægyptiske samfunds opbygning omkring et kongedømme, der til tider omgav sig med næsten ufattelig pragt.
   Særlig velbelyste eller interessante historiske perioder, fx Amarnatiden med kong Akhnatons religiøse reformer, gennemgås mere indgående.
 
 

 

 

   
  © Egyptolog.dk/Erik Christensen 2008 - 2013 version 5.0.0