Nærorienten - Iraks oldtid

   

 

   
 

Ved cand.mag. Anja F. Korkmaz og cand.mag. Bjarne Lodahl.

   
 

Oldtidens Irak - eller Mesopotamien, landet mellem floderne Eufrat og Tigris - var udgangspunkt for kileskriftkulturerne.

 

Kileskriften blev udviklet af det gådefulde folk sumererne i det sydlige Mesopotamien og tidligt overtaget af babylonerne i samme område og af assyrerne i det nordlige Mesopotamien.

 

Herfra spredtes den videre i varianter og efterligninger til Anatolien i det nuværende Tyrkiet og til Syrien og Iran.

  Gennem kileskriftdokumenter kan vi følge den historiske og samfundsmæssige udvikling i hele dette vældige område - i Irak verdens ældste skolevæsen og de første storbyer.
  Også lov og ret, teknik og videnskab, militær og handel over forbløffende lange afstande belyses af det store materiale, arkæologiske udgravninger har bragt for dagen ikke blot i Irak, men også hos nabofolkene i Anatolien, i Syrien og i Iran.
  Kurset giver os et overblik over den historiske udvikling fra agerbrugets opståen ca. 10.000 år fvt., over Hammurabis Babylon, Hititter-riget, Assyrernes imperium og det vældige Perserrige til Aleksander den Stores erobring ca. 323 fvt.
   
 

Kursus plan.

 

  Grundmodul - Folkeuniversitet i København Feburar- Maj 2008.
  © Erik Christensen 2010 Ver 3.0.0