Nærorienten - Oldtidens byer.

 

 

 

Ved ph.d. Gojko Barjamovic.

 
  Hvordan, hvor og hvornår opstod de første byer? Hvordan fungerede de, hvordan blev de regeret og administreret? Hvordan så de ud, og hvordan udformede livet sig for de første byboere? Hvilke sociale institutioner kendetegner byerne? Hvor mange indbyggere var der?
 
  Hvordan ernærede man sig? Og hvad med sanitet? Hvordan forstod man verden omkring sig? Hvordan var forholdet til nabobyerne? Og hvad betød det for det enkelte menneske, og for historien generelt, at man flyttede sammen i byer?
 
Dette er en række af de spørgsmål kurset bl.a. gennem tidens egne tekster og billeder søger at svare på.
 

 
Emnekursus - Folkeuniversitet i København Sep. - Nov. 2007.
© Erik Christensen 2010