Retur til Index.

 

Djedefre´s Pyramide Kompleks, Abu Roush

 
 
Geografi.  (30.032175, 31.074809)
Abu Roush ligger 8 km. nord for Giza plateauet, andre stavemåder er Abu Rawash. Abu Roach, og Abu Roash. Her ligger den nordligste pyramide i Ægypten.
Stedets der støder op til en af hovedvejene mod nord har været en nem kilde til at hente forarbejdede sten. Brugen af stedet som stenstenbrud siden begyndte i det andet årtusinde fvt. Og fortsatte ind i den romerske periode. Der bliver stadigvæk  brudt kalksten ved bjergets fod.
 
Historie.

Gravområderne der hørte til byen Memphis, har et udbredelses-område, der strækker dig fra Abu Roush i nord til Dashur i syd. Inden for dette område findes mængder af private og kongelige grave, også her i Abu Roush,  hvoraf mange endnu ikke er undersøgt. Den tidlige nekropol indeholder grave fra 1.-4.dynasti fra ca.3100 til 2500 fvt.

Nye fund i 2012, af en træbåd fra begyndelsen af Første dynasti, ser ud til at bekræfte at stedet allerede på Djedefre´s tid, måske var et gammelt helligsted. Og han på denne måde referer tilbage til Heliopolis, og kulten for solguden Re. ( Han er den første konge der indarbejder Re´s navn i sit eget regentnavn.)
En årsag til at Djedefre valgte at bygge sin pyramide i Abu Roush er muligvis, at han allerede var en ældre mand da han blev konge og det derfor hastede med at få bygget et gravmægle. Han valgte i modsætning til Sneferu og Khufu , der byggede pyramider på "flad mark" og byggede dem med indvendige granit gravkamre. at udhugge gravkammeret direkte ned fra bjergets top, og placere pyramiden ovenpå graven. 
     
** **
     
 

Et andet forslag er at Djedefre har udvalgt Abu Roush på grund af en anden viden. Han viste at plateauet her var højere over havets overflade end i Giza, det fornemmes visuelt, når man står på toppen, og ser mod pyramiderne i Giza, og måske, at han derved var nærmere guderne. Og at han med toppen på en 68 meter høj pyramide, ville være ca.20 meter højere over havets overflade end pyramidionen på Khufu`s pyramide. (Pyramidion her 226 meter over havoverfladen, og i Giza 206,7 meter.)

 
  Faktuelt.  
         
** ** **
 
         
     
  Bygherre : Djedefre
     
  Pyramidenavn : "Djedefre er en Sehed-stjerne"
     
  Bygge periode : 4 Dynasti 2528 - 2520 fvt.
     
  Base længde/bredde : 106,0 meter mod syd, og 106,2 meter mod nord.
     
  Højde: er beregnet til mellem 57 og 67 meter
     
  Rumfang : ca. 131 043 kubikmeter
     
  Hældning : mellem 48 og 52 grader
     
  Korridor Faldende korridor L.44,25 x B5,50 meter , fald 22,35 grader.  Horisontal korridor 5,30 x 5,50 meter.
  Skakt. Skakten er 23 x meter og 21 meter dyb.
  Fig. 1 1. Ydermur med Indgangsporte, 2 Dronninge Pyramide.3. Satellit Pyramide (kult eller Dronninge Pyramide. 4. Indre mur. 5. Korridor. 6 Gravskakt. 7. Brolagt vej. Værksteder. 9. Dødetempel. 10. Båd grav. 11. Bager og bryggeri.
  Fig. 2 A. Væggene i udgravningen. B Granit kamre i den nederste konstruktion. C. Korridor overgang. E. Rester af pyramidens røde granit beklædning F Oprindelig Pyramide.
  Fig. 3. A. Faldende Korridor. B Korridor rampe. C. Forhal. D. Niche. E Gravkammer. F.. Sarkofag.  G. Kanope niche.
     
  Djedefre´s Pyramidekompleks.  
  Yderste mur.  
 

Den yderste mur i komplekset er anlagt i på en nord – syd liggende akse. De 3 er bygget vinkelret, men den sydlige mur afviger fra på den øst - vestlige akse fra den modstående nordlige mur. Grunden til det, ligger i det oprindelige plateaus ”manglende” størrelse. Hjørnerne i den ydre mur var afrundede.  

 
  I muren var en række monomentale porte.  
  Indre mur.  
 

Den indre mur omgiver pyramiden og inkluderer desuden Dødetemplet, en bådgrav, og de bygninger der oprindeligt var værksteder, de blev senere benyttet som kapeller. I det syd – østlige hjørne ligger en lille Satellit pyramide.

 
  Muren er opbygget af to rækker tilpassede sten, hvor imellem der var opfyldt med småsten og kalk-grus. Ydersiderne på muren blev derefter dækket med et lag af pudset ler.  
  Pyramiden.  
 

Det menes den oprindelig har været den smukkeste af pyramiderne, de nederste rækker blokke af poleret, rød Aswan granit, derover poleret hvid kalksten og øverst en pyramidion. Pyramiden havde ca. samme størrelse som Menkaure´s pyramide i Giza, så nogen lille pyramide var det ikke. Ved konstruktionen har man benyttet 45% af bjergets naturlige top som kerne i pyramiden, og bygget rundt om den. Det har sparet meget arbejde og tid.

 
  Fra den nordlige side af pyramiden, kommer den nedadgående korridor har en længde på 44,25 meter og en bredde på 5,50 meter, og en hældningen er 22 ° 35 grader. Gulvet er stadig delvis belagt med blokke af hvid Tura kalksten.    
 

Den afsluttes af en vandret repos 5,50 x 5,40 m med gulvbelægning. Der er herefter et 3 meter fald til gulvet i gravskakten.

 
 

Den centrale skakt måler 23 x 10 meter og har en dybde på 21 meter. Bunden af skakten er anlagt med nederst et lag af soltørrede lersten og ovenpå fem lag kalksten,, så det nåede niveau med gulvet i den vandrette korridor. Der har tilsyneladende ligget et forkammer under midten af pyramiden, og fra vest en gennemgang der førte ind til gravkammeret. I gulvet i er der mærker efter en sarkofag og et Kanopeskrin.

 
 

Den almindelige mening om pyramiden i Abu Roush, var i mange år at den aldrig var blevet bygget færdig, men efter udgravningerne mellem 1995 og 2005, menes det bevist at den blev færdigbygget og at der var udgravet Bådgrave og opført en satellit-pyramide i den vestlige del af komplekset.

 
  Dødetemplet.  
 

Dødetempelet er anlagt direkte op til pyramidens østlige mur, har været et stentempel og har dækket et areal på 13 x 26 meter og mød øst grænset op til værkstæderne og bådgraven.

 
  Området der udgjorde grunden til templet blev brolagt, og vægge derefter opført, da sten bryderne har efterladt meget lidt, er det umuligt at rekonstruere bygningens forskellige rum.  
 

Dødetemplet lader ikke til at have været bygget færdigt, da der oven på de ufærdige mure er rester af de romerske bygninger.

 
  Bådgraven.  
 

På den østlige side af Dødetemplet opdagede Emile Chassinat en bådgrav omgivet af mure på 3 sider og åben mod nord. Mellem murene omkring graven var et hævet område til dæk-stenen. På grundlag af fragmenter er dæk-stenen blevet anslået til 5,20 x 1,10 meter. Væggene i bådgraven er i enderne lodrette men buer indad midtskibs, men buet indad. Bunden af graven er jævnet med mørtel og stiger lidt mod for og agter.

 
  I bådgraven blev der ikke fundet rester af en båd, men derimod mange fragmenter fra Djedefre statuer, der sandsynligvis er gemt her af gravrøvere, og ikke siden afhentet.  
  Daltempel.  
  Der er ikke fundet noget Daltempel i forbindelse med komplekset.  
     
  Ødelæggelse af området.  
 

Stedet blev efter den romerske kejser Augustus erobrede Ægypten i 32 fvt. brugt som stenbrud af romerne, til deres egne byggeprojekter. Og der blev anlagt et militært anlæg på stedet hvor Djedefre´s dødetempel lå, Senere er resterne blevet plyndret, og gennem århundreder blevet omhugget og genanvendt i og omkring Cairo.

 
 

Petri rapporterede, at helt frem i 1880erne, blev der stadig hentet ca. 300 kamel-laster sten væk om dagen, blandt andet store mængder af kostbar rosa-granit blokke.

 
  Udgravning.  
  Stedets indre konstruktion blev undersøgt først i 1840 af englænderen John Shae Perring (1813-1869), Karl Richard Lepsius katalogiserede pyramiden.  
 

I 1882 undersøgte Flinters Petrie pyramiden.

 
  Under den første franske udgravning fra 1901 - 1914 blev der fundet et sandstens-hoved af Djedefre vist med Nemes hovedkædet, det er nu i Louvre Museum.  
  Det antages at være hovedet af en sfinks, på grund af hovedklædets udformning. En komplet sfinks er fundet på stedet, den opbevares på museet i Cairo.  
  De menes at være de første kendte eksemplarer af sfinkser.  
  I 1920erne fulgte franske Pierre Montet og Fernand Bisson de la Roque i 1920'erne. Herefter lå det stille frem til 1960erne hvor  Vito Maragioglio og Celeste Rinaldi genoptog undersøgelserne.  
 

Mellem 1995 - 2005 har schweiziske og franske hold af egyptologer gennemført nye udgravninger Abu Roush.

 
 

De påviste at pyramide komplekset ikke kun blev som troet, blev plyndret af romerne, men overvejende er blev plyndret i senere perioder, mens ”konge statuerne” er smadret så sent som det 2. århundrede evt.

 
     
  Besøg.  
   Stedet skulle være åbent for besøg, så det nemmeske er at tage en Taxa dertil. ikke være et problem med taxa fra Cairo.
 
 
                 
         
**   **   **   **   **
  På en bjerg plateau, højt over det omkring liggende landskab, ligger resterne af det der engang var Djedefre´s pyramide. (den sorte prik)   Pyramiden set fra sydøst, her kan man tydeligt se  pyramidens grund konstruktion.   Den lille satellit pyramiden i det sydvestlige hjørne af det oprindeligt indhegnede område.   Den sydlige indgang til minde templet.  
                 
         
**   **   **   **   **
  Pyramiden set fra Syd-øst, i forgrunden den østlige indgang til minde templet.   Østmuren med opstigningen til indgangen til korridoren.       opstigningen til indgangen til korridoren.  
                 
         
**   **   **   **    
  Det første kik ned i hullet.       Korridor er 49 meter lang og er temmelig stejl      
                 
         
**   **   **   **   **
  Hovedkammeret   Den nordlige del af rektanglet       Sen sydlige del af  kammeret.  
             
       
**   **   **   **
  Gravskakt under overgangen mellem korridor og kammer.       Korridoren nedefra (vest mod øst.)  
                 
         
**   **   **   **   **
  På sydsiden af pyramiden er en Bådgrav.   Udsigt over Dødetemplet og pyramiden fra syd-øst.    set vest mod øst.   Udsigt over Dødetemplet og pyramiden fra syd.  
     
  Genstande i museer.  
  Louvre Museum, Paris. Frankrig  
                 
           
**   **   **   **    
 

Hoved af en sfinks af kong Djedefre, 4. dynasti, regeringstid Djedefre (2565-2558 fvt.) rundskulptur, bemalet sandsten

  .H. 33,5 cm, B. 28,8 cm, L. 26,5 cm en gave fra den  egyptiske regering, til udgravningslederen af udgravning i 1907. Louvre E 12.626   Rest af Djedefre navn   (1)      
 
Referencer:
  • Mark Lehner : The Complete Ptramids. 2008 (s.102-121)
  • Foto: Egyptolog.dk /  Erik Christensen ( Frankfuer 2010 (1)). (andre foto, Abu Roush 10/2012)
  • INTERNET.
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid_of_Djedefre
  • http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_de_Djédefrê
  • http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Radjedef-Pyramide.png&filetimestamp=20090415104551 (Tegninger )

Retur til Index.

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2012 Version 4.2.0