Index

 

Abydos Kongeliste

/
 
  Kongelisten fra Abydos er et af de vigtigste dokumenter Seti den første har efterladt til os.  
  Det er en optegnelse af  de ægyptiske regenters navne skrevet i hieroglyffer sat i kartoucher på den ene væg i en lang korridor i Osiris templet i Abydos. Den er sammen med Turin papyrus og de forskellige Sakkara lister en vigtig del af opstillingen af en samlet kronologi for Ægypten fra ca. 3000 fvt. til ind i nye Rige omkring 1300 fvt.  
     
  Seti I liste opregner næsten alle regenterne fra første til ottende Dynasti herfra er der brud i kongerækken frem til Menuhotep I 2060 - 2010 fvt ( 4  regent i 11 dynasti) og stopper igen med 12 dynasti og Amenemhet IV 1798 - 1786  
  Derefter begynder 18 Dynasti med Ahmose I 1570 - 1546 fvt og afsluttes med Ramses I of Seti selv 1291 - 1278 fvt 18 dynasti er meget mangelfuldt da Hatshepsut, hele amarna perioden og de efterfølgende regenter er udeladt frem til Horemheb.  
     
/
 

 

 
                                         
    **   **   **   **   **   **   **   **   **  
     

1.Dynasti fra 3007 - 2828 fvt.  kongelisten for  1.dynasti er komplet. 

                 
                                       
          1 Meni   2 iti .- "Teti"   3. iti   4 ita   5 Septi    6 Merbapen    7 Semsem    
           Menes /  Aha ?    Aha ?   Djer   Djet   Den      Anedjib    Semerkhet    
                                      *
    *

 

2.Dynasti fra 2828-2682 fvt.  2.Dynasti havde  11 konger men listen indeholder kun 6 navne, så her mangler 5  konger i kronologien.

*

*

*

*

*

*

   
                                       
      8 Qebeh          9 Bedjau  

  10 Ka-kau   

  11 Banetjer   

12 Wadjnes 

  13 Sendi       14 Djadjatepy    
     

         Qa'a

      Hotepsekhemui  

Raneb

  Nynetjer   Weng nebti   Sethenes   Khasekhemwy    
                                       
     

3.Dynasti fra 2676-2613 fvt. har alle konger nævnt-

*

 

 

   

 

4.Dynasti fra 2613 2498 fvt.De mere tvivlsomme konger, som Kauan, Bakare og Djedefptah er ikke med i listen.

 

   
                                       
         

15 Nebka  

  16 Djeserza    17 Teti  

18 Z-Djes

  19 Neferkare       20 Sneferu     
          Sanakhte   Djoser   Sekhemkhet    Khaba   Huni            
                                       
     

 

 

 

 

 

5.Dynasti fra 2498-2345 fvt. Her er Shepseskare Ini udeladt af listen.

 

 

   
                                       
     

21 Khufu

 

22 Djedefre

  23 Khafre   24 Menkaure   25 Shepseskaf      

26 Userkaf

 

27 Sahure

   
                                       
                                       
       

 

 

 

 

 

6.Dynasti fra 2345 - 2181 fvt. Her er udeladt den sidste konge Nitokris.

 

   
                                       
      28 Kakai  

29 Neferefre

 

30 Niuserre

 

31 Menkauhor

  Isesi Djedkare   33 Unas       34 Teti    
      Neferirkare                                
     

 

         

 

 

 

         

 

   
     

 

 

 

 

 

7.Dynasti fra 2181-2230 fvt. ? Her har Seti I.  alle 11 kendte regenter fra dynastiet.

 

 

   
                                       
      35 Userkare   36 Meryre   37 Merenre   38 Neferkare    39 Merenemsaf        40 Neterkare    41 Menkare    
          Pepi I       Pepi II   Merenre II                
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
     

 

 

 

 

 

 

 

   
                                       
     

42 Neferkare

 

43 Neferkaneby

 

44 Djedkamare

 

45 Neferkare

 

46 Merenhor

 

47 Sneferka

 

48 Nekare

  49 Neferkare V    
                  Kendu               Tereru    
                                       
     

 

8 Dynasti fra 2230 - 2213 fvt. Her har Seti I. igen alle kendte regenter fra dynastiet med.

 

 

 

 

 

 

   
                                       
      50 Neferkahor       51 Neferka   52 Neferka  

53 Qukare Ibi

 

54 Neferkaure

 

55 Neferkauhor

 

56 Neferirkare

   
              Pepy Senebre   Annure                    
                                       
     

11.Dynasti fra 2134-1991 fvt. Her er kun med-taget 2 konger. det er ikke konger nok til en periode på 140 år Så her mangler 3-4 konger.

 

 

 

12.Dynasti fra 1991-1782.fvt Her har Seti I. igen alle kendte regenter fra dynastiet med. undtagen den sidste Dronning Sobeknefru.

           
                                       
     

 

 

57 Nebmedoore 

 

58 Sankhkare

     

59 Sehotepibre

 

60 Kheperkare 

 

61 Nebkaure

 

62 Khakheperre 

   
          Monuhotep I   Montuhotep II       Amenemhat I   Sesostris I   Amenemhet II   Sesostris II    
                                       
            18.Dynasti fra 1570 - 1291 fvt. I Listen mangler: Hatshepsut, Ankhenaton, Tutankhamon og Ay.            
                                       
     

63 Khakaure

 

64 Nebmaatre 

  65 Maakheru-re       

66 Nebpehtyre 

 

67 Djeserkare 

 

68 Aakheperkare 

 

69 AaKheperenre 

   
      Sesostris III   Amenemhet III   Amenemhet IV       Amose I   Amenhotep I   Tuthmosis I   Tuthmosis II    
                                       
     

 

 

 

 

 

19.Dynasti fra 1291 - er først lige begyndt og Seti I. er den nu regerende konge.

 

 

   
                                       
     

70 Menkheperre 

 

71 Aakheperure 

 

72 Menkheperu re 

  73 Nebmaat-re    Djeserkheperure Setepenre       

75 Menkehtyrre

 

76 Men-maat-re

   
      Tuthmoses III   Amenhotep II   Tuthmosis IV   Amenhotep III   Horemheb       Ramesses I   Seti I    
                                       

Index

© Erik Christensen 2008 - 2012 version 4,0.1