Index

 

Osirion  - Abydos

 
 
   
  Historie.
  Hvem der byggede Osirion er der diskussion om, og hvornår det blev bygget er der heller ikke enighed om. 
  Det er svært at sammenligne Osirion med noget andet bygningsværker fra Nye Rige (1550 - 1180 fvt.). De eneste der er sammenlignelige er de neolitiske monumenter i Giza, hvor Khafre`s daltempel (2558 - 2532 fvt.) og sfinks templet er de nærmeste sammenlignelige.
  De fleste ægyptologer mener Osirion er opført af Seti I i forbindelse med at han opførte Osiris templet foran " Graven". Og at det er hans forsøg på at glorificerer den tidlige dynastiske tid.
  En anden udlægning af komplekset er fremsat af Anthony West der mener at Osirion allerede var bygget da Seti I planlagde sit tempel og at han stødte på det i den forbindelse og at han indføjede sit  det i sine planer for Abydos tempel byggeriet.
  West mener bygningen skal dateres tilbage til ca. 12.500 fvt. (sammen med Sfinksen?) og at man ved hjælp af Astronomiske dateringer kan sætte den og Sfinksen i forbindelse med stjernebilledet Løven.
   
  Arkitektur.   
  Osirion komplekset ligger i dag under jord-niveau, i forhold til det foran liggende Seti I´s tempel. Osirion var oprindelig overdækket, den eneste indgang var gennem en lang hvælvet passage, hvor væggene blandt andet, er dekoreret med scener fra Dødebogen, magiske formler og astronomiske scener. Kort før afslutningen af tunnelen kommer en vinkelret gang, der gennem en tværgående hal, fører ind i kompleksets centrale del.
  Den centrale hal er bygget af sandsten, men har 10 store røde granitsøjler hver 2,60 meter  i diameter, som støttede de massive overliggere og tagdækning blokke. Enkelt blokke vejer op til 100 tons. Bag murene i hallens nord og syd vægge er udgang til 2 x 6 kapeller.
  I den østlige ende af den centrale hal er et andet stort kammer i hallens bredde der spejler det tværgående kammer på den vestlige side.
  Dette kammer er stadig overdækket og dekoreret med astronomiske scener på den østlige side og et fint udskåret relief af himlen-gudinden Nut, støttet af luftens gud Shu og andre guder . Dette værelse er altid oversvømmet selv i den tørre sæson, og er meget mørk.
  I den vestlige ende af hallen er indgangen til et gravkammer, der er tydet som en Pseudograv for Osiris.
  Den centrale del af hallen er en ø (urhøjen / skabelsen ), der har været afskåret fra resten af bygningen af en vandgrav.( der symboliserede urhavet ). Vandgraven blev drænet og ryddet for affald i 1993, men bunden er aldrig blevet udgravet. Den forøgede grundvands højde betyder, at det meste af året, er den centrale del af hallen er oversvømmet.
  Dekorationerne menes udført af Merneptah der var sønnesøn af Seti I.
  Der har oprindeligt ikke været nogen passage mellem Osirion og Seti I.s dødetempel.
   
  Osirions funktion.
 

Osirion er blevet tolket som en slags kenotaf* af guden Osiris. (*Et gravmæle for en afdød, hvis lig er gået tabt, eller hvis grav befinder sig et andet sted.)

  Og fordi strukturen var blevet begravet under en grus/jordhøj, er det muligt, at den centrale hal var designet til at symbolisere den store myte om Osiris, der var begravet på en ø omgivet af urhavet.
  Måske et sted hvor Osiris kulten materialiserede under og måske via mytespil gennemlevede Duat, rejsen gennem nattens og dødsrigets kaos til morgengryet / genfødslen og genoprettelse af tingenes rette orden.
   
  Udgravning. Flinders Petrie og Margaret Murray foretog en udgravning af Seti´s tempel Abydos i 1903, de opdagede ved tilfælde det bagved beliggende Osirion.
  I 1925-26 blev der foretaget en egentlig udgravning af The Egypt Exploration Society under ledelse af H.Frankfort, med fotografen Herbert Felton.
   
  Besøg i templet.  Billetten til Setis tempel gælder også for Osirion
   
 
 
 
         
     
**   **   **
  Grundplanen over Osirion.   Tegning af Osirions konstruktion set fra nord.  
             
       
**   **   **   **
  Den lange  overdækkede tundel der fører ind til Osirions centrale hal,   Tunnellen inder udgravningen i 1925-26   Udsnit af dekorationen Osiris sidder på tronen og bliver tilbedt af Horus.  
                 
         
**   **   **   **   **
  Reliefferne på muren i tunnellens slutning,   Området der fører fra tunnelen ind i den inder del.   Udgangen fra den centrale hal, set mod øst.   Den centrale hal, set mod øst. 1926  
                 
         
**   **   **   **   **
      I 1926 var der installeret en damp-maskine, for at tømme udgravningen for vand.       Træbroen over vandet i den centrale hal.  
                 
         
**   **   **   **   **
  Den centrale hal, set mod vest. 1926   Den centrale hal, set mod vest.       Trapper og sænkninger i platformen ses under vandet.  
                 
         
**   **   **   **   **
  Gravkammeret bagerst i komplekset.   Indgang til et af side kapellerne       Osirion  ligger under jordhøjde, og har oprindeligt været overdækket,  set fra nord.  
 
Referencer:
  • The Egypt Exploration Society : Journal of Egyptian Archaeology 1926 vol. XII Pt. III & IV " Priminary Report of the Expedition to Abydos" S.157 - 165
  • Foto Journal of Egyptian Archaeology  Herbert Felton 1926.
  • Foto Egyptolog.dk / Anders C. de Voss 2008.
  • Internet sider.
  • http://egyptsites.wordpress.com/2009/02/11/temple-of-seti-i-and-the-osirion

  • http://www.ancient-mysteries.com/testpart/osirion/Osirion/osirion.html

 

Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2011 Version.4.0.0