Retur til Index

 

Resterne af Tempel  komplekset i Hermonthis / Armant.

 
 
 
Templerne i Armant (Græsk Hermonthis)  er der ikke meget tilbage af. Hovedårsagen til templets forsvinden, er et af dilemmaerne ved udviklingen af et moderne Ægypten i slutningen af 1820erne. Der var brug for materialer til opførelsen af nye sukkerraffinaderier, Så Pasha Ali Muhammad (1764 - 1849) gav ordre til nedrivning af templerne her og på Elephantine ved Aswan
 
Oprindeligt opførtes et tempel dedikeret til Monthu i Hermonthis (Armant) så tidligt som i 11.dynasti, Farao Nebhetepra Mentuhotep II er den første konge, vi med sikkerhed ved,  byggede her.
Kulten i Armant dyrkede Buchis tyren, der havde forbindelse med Monthu og Solguden Re. Buchis blev kaldt "Monthu`s levende billede", "Re´s levende sjæl" og "Re´s budbringer"
Fra 12.dynasti til frem i Nye Rige blev der løbende tilføjet nye dele til templet. Kun resterne af pylonen opført af Thutmoses III er synlig i dag.
 
Templet blev ødelagt under Sentiden, men byggeriet af et nyt tempel blev påbegyndt af Nectanebo II og blev videreført af de Ptolemæiske regenter.
 
Cleopatra VII og Ptolemæus XV Cæsarion tilføjet et fødsel hus (Mammisi) med en hellig sø. To porte, en af dem bygget af Marcus Antonius, er også blevet fundet.
 
Udgravninger har vist, at allerede under den prædynastiske periode (5500-3100 fvt.), var der i Armant en omfattende bosættelse og en tilhørende gravplads.
 
 
 
                 
         
                 
  View over udgravningsområdet i nov.2011   Der fremkommer nye kapeller nær sydmuren omkring udgravningen.   Forsiden af Buchis tyrenes Tempel, set fra syd.   Dekorationen til højre i indgangen.  
                         
             
                         
  Procession af mænd med tyrehoveder møder Re.   Buchis   Re med knive   Buchis   Overliggeren over døren til Buchis templet,   View over Buchis templet set fra nordvest  
                 
         
                 
   Overliggeren ved døren til Buchis templet, set fra rummet mod nordvest.   Gigantisk løvehoved ligger ved nordvestlige hjørne af bygningen.    overliggeren ved døren til Buchis templet, set fra nord   Brønd ved det sydvestlige hjørne af Buchis Templet.  
                     
           
                     
  Brønde er der flere af på området.   del af græsk statue   Kartouche   Stykke af en optællingsliste   Kartouche  
                 
         
                 
  Hjørne af Cleopatra og Cæsarion´s Mammisi   Hjørne af Cleopatra og Cæsarion´s Mammisi   Cleopatra og Cæsarion´s Mammisi   Et 3000 år gammelt fodaftryk  
                 
         
                 
  Brudstykke af sfinks.   Del af Kheker-frise.   Løvesfinks.   Depot.  
                 
         
                 
  Relief med farao og Monthu falken.   Store løse blokke bliver stadig fundet.   Der  graves fortsat, med mulighed for at se åbne profiler.   Dekoration  
Referencer:
  • Richard H. Wilkinson : The Complete Tempels of Ancient Egypt. 2000 (s.200)
  • Manfred Lurker : Ægyptiske Guder og Symboler. (s.72)
  • Pat Remler : Egyptian Mythology A To Z . 3 Edition.(s.21)
  • Foto: 2011 Erik Christensen
  • wikipedia.org/wiki/Armant (engelsk)

Retur til Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2012 Version 4.2.0