Retur til Index.

 

Den Sorte Pyramide, Dashur.

 
 
 

Bygherre : Amenemhet III

Pyramidenavn : " Amenemhet er mægtig"
Bygge periode : 12 Dynasti 1842 - 1797 fvt.
Base længde/bredde : 150 meter
Højde: 75 meter
Rumfang : 274 625 kubikmeter
Hældning : 57 °.
Geografisk koordinater  
   
1 Adgangsvej Østlige trappe og skakt ca. 20 meter
2 Kongeligt gravkammer  
3 Dronninge gravkammer  
4 Adgangsvej Vestlige trappe og korridor
5 Dronning Aats Grav  
6 Sydgrave 3 sydgrave og 6 Ka kapeller
 
 
Den første pyramide Amenemhet III byggede for sig selv, var "den sorte pyramide" i Dashur. men der var konstruktion problemer, og dette blev opgivet. Omkring år 15 i hans regeringstid, kongen besluttet at bygge en ny pyramide i Hawara . pyramiden i Dashur blev brugt som gravplads for flere kongelige kvinder.
Problemet var at pyramiden blev bygget i et af de laveste liggende områder i Ægypten, kun 10 meter over havets overflade og tæt ved Nilens vandstand under den årlige oversvømmelse. Så pyramidens fundament af lersten opsuger vand, det ustabil byggemateriale tilladt grundvand fra Nilen at sive ind i væggene, hvilket får hele pyramiden at slå revner og synke sammen.
 
Pyramide komplekset.
Komplekset består af en processionsvej der kommer fra øst, og førte gennem en lille gård, langs en række huse frem til indgangen gennem en dobbelte mur.
Dødetempelet i forbindelse med pyramiden var relativt småt og enkel, bestående af en indgang, en åben gård med 18 granitsøjler, formet som otte stammede papyrus-planter, mellem første og anden mur. Bag muren, formodes at var en aflang offerhal.  Den indre væg var dekoreret med nicher, medens den ydre væg ikke var dekoreret . Det er usikkert, om der var et nordligt kapel.
Mellem murerne, mod nord, er fundet 10 skaktgrave, (grave der er udhugget direkte i den underliggende klippe).
Vi ved, at den anden grav fra øst tilhører Amenemhets datter, prinsesse Nubheteptikhered.
Og at den første grav mod øst blev overtaget af kong Auibre Hor fra 13.dynasti. Kong Hor s mumie blev fundet i en trækiste sammen med andet gravudstyr.
Dette indbefattede en træ-statue af hans Ka, der i dag, er en af de mest værdifulde genstande i det Ægyptiske Museum i Cairo, samt en kanope-boks af træ, der bar navnet Nimaatre, et andet navn for Amenemhet III.
 
Hele konstruktionen af pyramiden og det tilhørende kompleks er anlagt i et øst-vest anlæg, der er en tilbagevenden til anlægs-principperne fra Djosers tid under 3.dynasti.
 
Pyramiden.
Den "sorte pyramide", er den oprindelige kerne i en pyramide bygget af soltørrede lersten. Den var beklædt på ydersiden med små blokke af hvid Tura-kalk. De blokke af beklædningen der ikke er fjernet til andre formål, ligger i dag spredt omkring pyramidens fod.  Pyramiden var oprindeligt ca. 75.meter høj med en base længde på 105 meter og en hældning på 57 °
Pyramidionen blev fundet i 1990, er 1,30meter høj, baselængde 1,83 meter og af grå granit.
Det er den øverste trekantede sten på en pyramide. Den var dækket med inskriptioner og religiøse symboler. Nogle af disse var blevet ridset væk, dette har fået forskere til at foreslå at pyramidionen, enten aldrig blev brugt, eller at den blev ødelagt i løbet af Ankhenaton regeringstid.
 
Pyramidens indre struktur
Den Sorte pyramide var den første pyramide der rummede både en konge og to dronningegrave.  Anlægget af  3 sydgrave og de 2 dronningegrave og hans eget gravkammer, og fire andre gravkamre, alle forbundet med korridorer. Alle gravkamre, gange og korridorer var beklædt med hvide kalksten. 
 
Kongens afdeling med Amenemhets gravkammer er den del af pyramiden der fremstår bedst bevaret, med en sarkofag af rosa-granit med hvælvet låg, og Kanopekrukker, men kongen var ikke begravet her. 
 
Dronning Aatś gravkammer er under den sydlige side af pyramiden. Hun var omkring 35 år da hun døde. Boksen med Kanopekrukker var sat i en niche over indgangen.
Selvom graven var blevet røvet i antikken, men ved udgravningerne fandt arkæologerne hendes sarkofag og mumie rester, en falsk dør og et offerbord. Yderligere fandt man en del af gravudstyret, blandt andet syv alabast skåle i form af ænder, to kølle-hoveder, forskellige smykker og en af kanope krukkerne.
 
Den anden dronningegrav, indeholdt resterne af en kvinde på ca.25 år, Hendes navn er ikke kendt. Graven blev også plyndret i i antikken
Blandt de rester af gravgaver arkæologerne fandt var obsidian og alabastskåle, granit og alabast kølle-hoveder og nogle smykker, sammen med stykker af et lille stenskrin.
 
Andre gravkamre Der er fire andre gravkamre i den underjordiske struktur, to af dem menes at tilhøre kong Amenemhet IV og Dronning Sobekneferu, men hvem de egentlig tilhører, er  ikke kendt.
 
Udgravningen af pyramiden blev påbegyndt af franskmanden Jacques de Morgan i 1894-94, men ikke gjort færdigt, men senere mellem 1976 og 1983 blevet udgravningen afsluttet af Det Tyske Arkæologiske  Institut i Cairo, ledet af Dieter Arnold.
 
Besøg i pyramiden er ikke muligt da det er en del af et område forbeholdt militæret.
 
 
 
             
       
**   **   **   **
  Den sorte pyramide set fra nord   Pyramiden set fra vest   Pyramiden set fra sydøst  
                 
     

   
**   **   **   **   **
  De soltørrede lersten står blottet på den øverste del af den oprindelige kerne.   Facadestenene er spredt over et relativt stort område omkring pyramiden.   Spredt omkring pyramiden ligger hvide kalkstensblokke  der er en del af den oprindelige facadebeklædning.   Kernen kikker frem gennem et bjerg af nedbrudt materiale.  
             
       
**   **   **   **
  Der er næsten intet tilbage af dødetemplet, men et enkelt "hul i jorden" kan stadig ses.   Pyramiden set fra sydøst, mod venstre, Sneferu`s Knækkede Pyramide.   Pyramiden set fra sydøst.  
 
  Genstande fra Amenemhet III´s pyramide i Dashur.
 
             
         
**   **   **    
  Pyramidionen er udstillet i Ægyptiske Museum i Cairo. (1*)

Udsmykningen på Amenemhet III sarkofag efterligner ydermuren på Djoser s pyramide komplex, med en døråbning på den østlige væg i den sydlige ende af sarkofagen.  En interessante detalje ved sarkofagen er par øjne på den østlige væg. Det menes, at disse gjorde det muligt for kongen at se morgensolen stå op.(2*)

     
 
Referencer:
  • Mark Lehner : The Complete Pyramids 2008 (s.179-181) Tegninger (s. 179)
  • Foto: Egyptolog. Erik Christensen Dashur 2012
  • Internet sider.
  • http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:AmenemhatIII-dahchour-souterrains2.jpg  / (1*) Cairo / (2*) Franck Monnier
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid_of_Amenemhat_III_(Dahshur)
  • http://www.touregypt.net/featurestories/amenemhet3p.htm
 

Retur til Index.

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2012 Version 4.2.0