Retur til Indexsiden.

 
     

Fra Narmer til Cleopatra.

     
     

En samling af ægyptiske kronologier.

     
   
  At forsøge at tidsætte den ægyptiske historie er formålet med kronologierne.
 

Gennem de sidste 200 år fra Napoleons ekspedition til nutiden, er nye fund og arkæologiske udgravninger, nye dateringsmetoder, og en omfattende forskning med til at skabe et mere nuanceret billede af ægyptens oldtid. Dette billede vil dog ændre sig over tid, pga. den fortsatte forskning.

  Kilder som kongelisten i Abydos, Rosetta stenen, Torino papyri, Manetho er tæt forbundet med rækkefølgen i de nutidige kronologier, men der findes mange andre kilder der giver mulighed for andre tolkninger.
 

 I oldtiden regnede ægypterne faraos første regeringsår for år 1 og den andet for år 2 osv. til hans regeringstids ophør. Når den nye farao besteg tronen, startede hans år 1. At tidsætte år 1 med et specifikt år fvt. er oftest svært, når skiftet sker midt i er kalender år.

  De ægyptiske dynastier er opbygget omkring familie-klaner, så der kan være flere samtidige dynastier. En anden ting er selve opdelingen af dynastier, f.eks. er Horemheb sidste regent 18.dynasti eller grundlægger af 19.dynasti. eller hvor slutter 10.dynasti dynasti, og 11.dynasti begynder.
   
**   **     Forskellige forskere har forskellige synspunkter, men også giver egne tolkninger af materialet. **   **
     Kong Narmer - Narmerpaletten.   Cleoparta - Dendera Tempel.
 
 
Tidlig dynastisk tid omfatter 1 og 2 Dynasti.
01 Dynasti. 3007 - 2975 fvt. Datering hjemmeside J. von Beckerath (*2.1) Regine Schulz (*1.1) Piccione J. Malek  
Nomen. Prenomen.   Beckerath har 2 timelines.        
Aha / Menes *** 3007 - 2975  3032 - 3000 2982 -2950 3032 - 3000 3050 - 2890 2972 - 2939  
Djer Djer 2974 - 2927 2999 - 2952 2949 -2902 2999 - 2952 3016- 2970 2939 - 2893  
Wadj / Djet *** 2927 - 2914 2952 - 2939 2902 -2889 2952 - 2939 2970 - 2963 *  
Merneith *** * * * * * *  
Dewen / Den *** 2914 - 2867 2939 - 2892 2889 -2842 2939 - 2892 2963 - 2949 2879 - 2832  
Andjib *** 2867 - 2861 2892 - 2886 2842 -2836 2892 - 2886 2949 - 2897 2832 - 2826  
Semerkhet *** 2861 - 2853 2886 - 2878 2836 -2828 2886 - 2878 2897 - 2889 2826 - 2818  
Qa`a *** 2853 - 2828 2878 - 2853 2828 - 2803 2878 - 2853 2889 - 2859 2818 - 2793  
Sneferka *** *

*

* * 2859 - 2857 *  
 • Symboler : * tidssætning findes ikke,  *** navnet kendes ikke.

 • *1 Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. (*1.1 s 528) , *2 Jürgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten (*2.1 s 187)

 
 
02 Dynasti. 2528 - 2682 fvt. Datering hjemmeside J. von Beckerath (*2.1) Regine Schulz (*1.1) Piccione J. Malek   Redford.
Nomen. Prenomen.            
Bedjatau Hetepsekhemui *** 2828 - 2800 2853 - 2825 2803 - 2775 2853 - 2825 2857 - 28? 2973 - 2766 2850 - 2820
Kakau / Nebre *** 2800 - 2785 2825 - 2810 2775 - 2760 2825 - 2810 28? - 2815 2765 - 2750 2820 - 2790
Banetjen / Ninetjer *** 2785 - 2742 2810 - 2767 2760 - 2717 2810 - 2767 2815 - 2783 2750 - 2707 2790 - 2754
Wadjnes / Weneg *** 2742 - 2735 2767 - 2760 2717 - 2710 2767 - 2760 2783 - 2772 2707 - 2700 2754 - 2734
Sekhemib-Peribsen *** 2735 - 2724 2760 - 2749 2710 - 2699 2760 - 2749 2751 - 2743 2700 - 2674 *
Nubnefer (guld-navn) *** * * * 2749 - 2744 * * *
Neferkare *** 2724 - 2719 2749 - 2744 2699 - 2694 2749 - 2744 * * *
Neferkasokar *** 2719 - 2711 2744 - 2736 2694 - 2686 2744 - 2736 * 2682 - 2674 2734 - 2714
Hudjefa I Hudjefa 2711 - 2709 2736 - 2734 2686 - 2684 2736 - 2734 * * *
Djadjay / Khasekhemui *** 2709 - 2682 2734 - 2707 2684 - 2657 2734 - 2707 2732 - 2705 2674 - 2647 2717 - 2687
 • Symboler : * tidssætning findes ikke,  *** nomen eller prenomen kendes ikke.

 • *1 Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. (*1.1 s 528) , *2 Jürgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten (*2.1 s 187)

 

Retur til Indexsiden.

Gamle Rige omfatter 3 og 6 Dynasti.
03 Dynasti.  2676 - 2613 fvt. Datering hjemmeside J. von Beckerath (*2.1) Regine Schulz (*1.1)  Ian Shaw (3*1) Piccione  J. Malek    
Nomen. Horusnavn. (*8)                
Nebka   2676 - 2657 2707 - 2690 2657 - 2640 2707 - 2690 2686 - 2613 2705 - 2687 2649 - 2630    
Djoser Netherikhet 2668 - 2649 2690 - 2670 2640 - 2620 2690 - 2670 2686 - 2667 2687 - 2667 2630 - 2611    
Djoser Teti Sekhemhet 2649 - 2643 2670 - 2663 2620 - 2613 2670 - 2663 2667 - 2468 2667 - 2660 2611 - 2603    
Sekhemrekhutowi Khabau 2643 - 2637 2663 - 2639 2613 - 2589 2663 - 2639 2649 - 2640 2660 - 2654 2603 - 2500    
Mesokhris Khaba * 2663 - 2639 2613 - 2589 2663 - 2639 2640 - 2637 *    
Huni Neferkare 2637 - 2613 2663 - 2639 2613 - 2589 2663 - 2639 2637 - 2613 * 2500 - 2575    
 • Symboler : * tidssætning findes ikke, 

 • *1 Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. (*1.1 s 528) , *2 Jürgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten (*2.1 s 187-188), *3 Ian Shaw : The Oxford History of Ancient Egypt. (3*1 s 482). *8 Darrell D. Baker : The Encyclopedia of the Egyptian Pharaohs.

 
 
04 Dynasti. 2639 - 2504 fvt. Datering hjemmeside J. von Beckerath (*2.2) Regine Schulz (*1.1)  Ian Shaw( 3*1) Piccione J. Malek
Nomen. Prenomen. (*8)            
Sneferu Snofru 2613 - 2589 2639 - 2604 2589 - 2554 2639 - 2604 2613 - 2594 2630 - 2606 *
Khufu / Cheops Khnum-khufu 2589 - 2566 2604 - 2581 2554 - 2531 2604 - 2581 2594 - 2589 2606 - 2583 *
Kauab Sekhem-re-khu-tawy * * * * * * *
Djedefre *** 2566 - 2558 2581 - 2572 2531 - 2522 2581 - 2572 2589 - 2566 2683 - 2575 2526 - 2518
Khafre / Chefren *** 2558 - 2532 2572 - 2546 2522 - 2496 2572 - 2546 2566 - 2558 2575 - 2550 2518 - 2493
Bakare / Bicheris *** * 2546 - 2539 2496 - 2484 2546 - 2539 2558 - 2532 2550 - 2548 2493 -2488
Menkaure / Mykerinos *** 2532 - 2504 2539 - 2511 2489 - 2461 2539 - 2511 2532 - 2503 2548 - 2530 2488 - 2460
Shepseskaf Shepses-ka-f 2504 - 2498 2511 - 2506 2461 - 2456 2511 - 2506 2503 - 2498 2530 - 2526 2460 - 2456
Djedefhor *** * 2506 - 2504 2456 - 2454 2506 - 2504 * * 2456 - 2454
 • Symboler : * tidssætning findes ikke,  *** nomen eller prenomen kendes ikke.

 • *1 Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. (*1.1 s 528) , *2 Jürgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten (*2.2 s 188). *3 Ian Shaw : The Oxford History of Ancient Egypt. (3*1 s 482), *8 Darrell D. Baker : The Encyclopedia of the Egyptian Pharaohs.

 
 
05 Dynasti. 2498 - 2345 fvt. Datering hjemmeside J. von Beckerath (*2.2) Regine Schulz (*1.1)  Ian Shaw (3*1) Piccione J. Malek
Nomen. Prenomen. (*8)            
Userkaf User-ka-f 2498 - 2491 2504 - 2496 2454 - 2446 2504 - 2496 2494 - 2487 2524 - 2517 2454 - 2447
Sahure Sa-hu-re 2491 - 2477 2496 - 2483 2446 - 2433 2496 - 2483 2487 - 2475 2517 - 2505 2447 - 2435
Neferirkare Kakai Nefer-iri-ka-re 2477 - 2467 2483 - 2463 2433 - 2413 2483 - 2463 2475 - 2455 2505 - 2495 2435 - 2425
Netjer..user Shepseskare Shepses-ka-re 2467 - 2460 2463 - 2456 2413 - 2406 2463 - 2456 2455 - 2448 2495 - 2488 2425 - 2418
Raneferef Nefer-ef-re 2460 - 2453 2456 - 2445 2406 - 2395 2456 - 2445 2448 - 2445 2488 - 2477 2418 - 2408
Niuserre Isesi Ni-user-re 2453 - 2422 2445 - 2414 2395 - 2364 2445 - 2414 2445 - 2421 2488 - 2477 2407 - 2377
Menkhauhor Men-khau-hor 2422 - 2414 2414 - 2405 2364 - 2355 2414 - 2405 2421 - 2414 2466 - 2458 2377 - 2369
Djedkare Asosi Djed-ka-re 2414 - 2375 2405 - 2367 2355 - 2317 2405 - 2367 2414 - 2475 2458 - 2430 2369 - 2341
Unas Unas 2375 - 2345 2367 - 2347 2317 - 2297 2367 - 2347 2375 - 2345 2430 - 2400 2341 - 2311
 
 
 • *1 Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. (*1.1 s 528) , *2 Jürgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten (*2.2 s 188). *3 Ian Shaw : The Oxford History of Ancient Egypt. (3*1 s 482), *8 Darrell D. Baker : The Encyclopedia of the Egyptian Pharaohs.

06 Dynasti. 2347 - 2250 fvt. Datering hjemmeside J. von Beckerath (*2.2) Regine Schulz (*1.1) Ian Shaw (3*1) Piccione J. Malek
Nomen. Prenomen. (*8)            
Teti I *** 2347 - 2337 2347 - 2337 2297 - 2287 2347 - 2337 2345 - 2323 2400 - 2390 2322 - 2312
Userkare *** 2337 - 2335 2337 - 2335 2287 - 2285 2337 - 2335 2323 - 2321 ?? - 2382 *
Pepi I Nefer-sa-hor 2335 - 2285 2335 - 2285 2885 - 2235 2335 - 2285 2321 - 2287 2382 - 2361 2280 - 2243
Nemtyemsaf - Merenre I  Mer-en-re 2285 - 2279 2285 - 2279 2235 - 2229 2285 - 2279 2287 - 2278 2361 - 2355 2242 - 2237
Pepi II Nefer-ka-re 2279 - 2219 2279 - 2219 2229 - 2169 2279 - 2219 2278 - 2184 2355 - 2261 2236 - 2143
Nemtyemsaf - Merenre II Mer-en-re Nemty-em-saf 2219 - 2218 2219 - 2218 2169 - 2168 2219 - 2218 2184 - 2181 2261 - 2260 2142 - 2141
Nitocris Men-ka-re 2218 - 2216 2218 - 2216 2168 - 2166 2218 - 2216 udateret 2260 - 2250 2141 - 2140
 
 

Retur til Indexsiden.

 • Symboler : * tidssætning findes ikke,  *** nomen eller prenomen kendes ikke.

 • *1 Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. (*1.1 s 528) , *2 Jürgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten (*2.2 s 188). *3 Ian Shaw : The Oxford History of Ancient Egypt. (3*1 s 482-483), *8 Darrell D. Baker : The Encyclopedia of the Egyptian Pharaohs.  

07 Dynasti. 2250 - 2230 fvt. Datering hjemmeside J. von Beckerath Regine Schulz Ian Shaw  Piccione J. Malek
Nomen. Prenomen. (*8)            
Netjerkare Siptah ...  Siptah * * * * * *
Nitokris Men-ka-re * * * * * *
Neferkare II *** * * * * * *
Neferkare Nebi III Nefer-ka-re Nebi * * * * * *
Djedkare II Shemai Djed-ka-re  Shemai * * * * * *
Neferkare IV Kendu *** * * * * * *
Merenhor *** * * * * * *
Menkamin I *** * * * * * *
Nikare Ni-ka-re * * * * * *
Neferkare V Tereru Nefer-ka-re Tereru * * * * * *
Neferkahor *** * * * * * *
 • Symboler : * tidssætning findes ikke,  *** nomen eller prenomen kendes ikke.

 • *8 Darrell D. Baker : The Encyclopedia of the Egyptian Pharaohs.

 
 
 08 Dynasti. 2230 - 2213 fvt. Datering hjemmeside J. von Beckerath Regine Schulz  Ian Shaw  Piccione J. Malek
Nomen. Prenomen. (*8)            
Neferkare VI Pepi-sonb Nefer-ka-re Khered... 2230 - 22?? * * * * *
Neferkamin II Anu Nefer 22?? - 2222 * * * * *
 Ibi I Qa-ka-re 2222 - 2220 * * * * *
*** Nefer-kau-re 2220 - 2216 * * * 2220 - 2216 *
Khuwihapi Nefer-kau-hor 2216 - 2214 * * * 2216 - 2214 *
Neferirkare II   2214 - 2213 * * * 2214 - 2213 *
 • Symboler : * tidssætning findes ikke,  *** nomen eller prenomen kendes ikke.

 • *8 Darrell D. Baker : The Encyclopedia of the Egyptian Pharaohs.

 
 
 09 Dynasti.  2213 -2175 fvt. Datering hjemmeside J. von Beckerath Regine Schulz Ian Shaw Piccione J. Malek
Nomen. Prenomen. (*8)            
 Akhtoy I Mery-ib-re 2213 - 22?? * * * 2213 - ??  
*** Mery-ka-re * * * *    
Akhtoy II - Wahkare Nefer-ka-re * * * * 2185 - ??  
Mebkaure *** - 2175 * * *    
 • Symboler : * tidssætning findes ikke,  *** nomen eller prenomen kendes ikke.

 • *8 Darrell D. Baker : The Encyclopedia of the Egyptian Pharaohs.

 
 
10 Dynasti.  2175 - 2022 fvt. Datering hjemmeside J. von Beckerath Regine Schulz Ian Shaw Piccione J. Malek
Nomen. Prenomen. (*8)            
Khety (I) Mery-ib-re 2175 - 21?? * * * * *
Khety (II) Wah-ka-re   * * * * *
Khety III *** 2110 - 2075 * * * * *
Akhtoy V Neb-kau-re   * * * * *
*** Mery-ka-re 2075 - 2060 * * * ca. 2075 *
Meri-Hathor ***   * * * * *
Khui *** 20?? - 2022 * * * * *
 • Symboler : * tidssætning findes ikke,  *** nomen eller prenomen kendes ikke.

 • *8 Darrell D. Baker : The Encyclopedia of the Egyptian Pharaohs.

 
 

Mellemste Rige.  11 - 12.dynasti.

11 Dynasti 2124 - 1980 fvt. Datering hjemmeside J. von Beckerath (*2.3) Regine Schulz  (*1.1)  Ian Shaw   (3*2) Piccione  J. Malek  
Nomen. Prenomen. (*8)              
Mentuhotep I *** 2124 - 21xx 2119 - 21xx 2119 - 21xx 2125 - 21xx * 2124 - 21xx  
Antef I / Intef I *** 21xx - 2107 21xx - 2103 21xx - 2103 21xx - 2112 21xx - 2118 21xx - 2107  
Antef II / Intef II *** 2107 - 2058 2103 - 2054 2103 - 2054 2112 - 2063 2118 - 2069 2107 - 2058  
Antef III / Intef III *** 2058 - 2050 2054 - 2046 2054 - 2046 2063 - 2055 2069 - 2061 2058 - 2050  
Montuhotep II Neb-hotep-re 2050 - 1999 2046 - 1995 2046 - 1995 2055 - 2004 2060 - 2110 2050 - 1999  
Montuhotep III Seankh-ka-re 1999 - 1987 1995 - 1983 1995 - 1983 2004 - 1992 2010 - 1998 1999 - 1987  
Montuhotep IV Neb-tawy-re 1987 - 1980 1983 - 1976 1983 - 1976 1992 - 1985 * 1987 - 1980  
 • Symboler :   *** prenomen kendes ikke.

 • *1 Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. (*1.1 s 528) , *2 Jürgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten (*2.3 s 188-189). *3 Ian Shaw : The Oxford History of Ancient Egypt. (3*2 s 483),  *8 Darrell D. Baker : The Encyclopedia of the Egyptian Pharaohs.

 
 
12 Dynasti. 1985 - 1773 fvt. Datering hjemmeside J. von Beckerath (*2.3) Regine Schulz (*1.1)  Ian Shaw (3*2) Piccione J. Malek  
Nomen. Prenomen. (*8)              
Amenemhet I Sehotep-ib-re 1985 - 1956 1976 - 1947 1976 - 1947 1985 - 1956 1929 - 1892 1980 - 1951  
Sesostris I Kheper-ka-re 1956 - 1911 1956 - 1911/10 1956 - 1911/10 1956 - 1911 1971 - 1928 1960 - 1916  
Amenemhet II Nub-ka-re 1911 - 1877 1914 - 1879/76 1914 - 1879/76 1911 - 1877 1911 - 1877 1918 - 1884  
Sesostris II Kha-kheper-re 1877 - 1870 1882 - 1872 1882 - 1872 1877 - 1870 1897 - 1878 1886 - 1878  
Sesostris III Kha-kau-re 1870 - 1831 1872 - 1853/52 1872 - 1853/52 1870 - 1831 1878 - 1842 1878 - 1859  
Amenemhet III Ni-maát-re 1831 - 1786 1853 - 1806/05 1853 - 1806/05 1831 - 1786 1842 - 1794 1859 - 1814  
Amenemhet IV Maak-heru-re 1786 - 1777 1807/06 - 1798/97 1807/06 - 1798/97 1786 - 1777 1797 - 1763 1814 - 1805  
Sobekneferu Sobek-ka-re 1777 - 1773 1798/97 - 1794/93 1798/97 - 1794/93 1777 - 1773 1788 -1784 1805 - 1801  
 • *1 Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. (*1.1 s 528) , *2 Jürgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten (*2.3 s 188-189). *3 Ian Shaw : The Oxford History of Ancient Egypt. (3*2 s 483), *8 Darrell D. Baker : The Encyclopedia of the Egyptian Pharaohs.

 

Retur til Indexsiden.

Anden Mellemtid 13 - 17.dynasti.
13 Dynasti. 1803 - 1649 fvt. Datering hjemmeside Kim Ryholt (7.1)     Piccione  

Ian Shaw (3*3)

 
Nomen. (7.1) Prenomen. (7.1)       Nomen. Prenomen.        
Sobekhotep I Sekhem-re-khu-tawy 1803 - 1800 1803 - 1800   Wegaf Khu-taui-re 1784 - 1782   Wegaf *
Sonbef Sekhem-ka-re 1800 - 1796 1800 - 1796   senebef Sekhem-ka-re 1782 - 17xx   Sobekhotep I(I) *
*** Neri-ka-re 1796 - 1796 1796 - 1796   Sobekhotep I Sekhem-re-khu-tawi 17xx - 1772   Lykhernefer Neferhotep *
Amenemhat V Sekhem-ka-re 1796 - 1793 1796 - 1793   Amenemhat V Sekhem-ka-re 1772 - 1770   Amenemhat VI *
Qemaw *** 1793 - 1791 1793 - 1791   Sehetepibre Sewesekh-tawy 1770 - 1769   Hor I *
Siharnedjheritef Hotep-ib-re 1791 - 1788 1791 - 1788   Iufni * *   Khendjer *
Jewefni *** 1788 - 1788 1788 - 1788   Amenemhat VI Sekhem-ka-re 1769 - 176x   Sobekhotep III *
Amenemhat VI Sekhem-ka-re 1788 - 1785 1788 - 1785   Sewadjkare  Sewadj-ka-re *   Neferhotep I *
Nebnun Semen-ka-re 1785 - 1783 1785 - 1783   *** Nedjem-ib-re *   Sahathor *
Sewesekhtawy Sehotep-ib-re 1783 - 1781 1783 - 1781   Sobekhotep I Sekhem-re-khu-tawy *   Sobekhotep IV *
*** Sewadj-ka-re 1781 - 1781 1781 - 1781   Ranisonb Rani-sonb *   Sobekhotep V *
*** Nedjem-ib-re 1780 - 1780 1780 - 1780   Hor I Au-ib-re 176x - 1764   Ay *
Sobekhotep II Kha-ankh-re 1780 - 1777 1780 - 1777   Amenemhat VII Seankh-ib-re *      
Ranisonb Rani-sonb 1777 - 1777 1777 - 1777   Sobekhotep II Kha-ankh-re 1764 - 17xx      
Hor I Au-ib-re 1777 - 1775 1777 - 1775   Khendjer User-ka-re *      
Khabaw Sekhem-re-khu-tawy 1775 - 1772 1775 - 1772   Imira-mesha Semen-kha-re *      
Djedkheperu ..... ka-re 1772 - 1770 1772 - 1770   Antef IV Sehotep-ka-re *      
Seb *** 1770 - 1770 1770 - 1770   Seth Mer-ib-re *      
Kay *** 1770 - 1769 1770 - 1769   Sobekhotep III Sekhem-re Sewadj-tawy *      
Amenemhat VII Seankh-ib-re 1769 - 1766 1769 - 1766   Neferhotep I Kha-sekhem-re *      
Wegaf Khu-taui-re 1766 - 1764 1766 - 1764   Sihathor Si-hat-hor-re 1754 - 1751      
Khendjer User-ka-re 1764 - 1759 1764 - 1759   Sobekhotep IV Kha-nefer-re 1751 - 1740      
Imiremeshau Semen-kha-re 1759 - 17?? 1759 - 17??   Sobekhotep V Mer-hotep-re 1740 - 1740      
Antef / Intef V Sehotep-ka-re 17?? - 17?? 17?? - 17??   Iaib Wah-ib-re 1740 - 1730      
Seth Mer-ib-re 17?? - 1749 17?? - 1749   Ay Mer-nefer-re *      
Sobekhotep III Sekhem-re Sewadj-tawy 1749 - 1742 1749 - 1742   Ini I Mer-hotep-re 1725 - 1714      
Neferhotep I Kha-sekhem-re 1742 - 1731 1742 - 1731   Sewadjtu Seankh-en-re Sewadjtu 1714 - 1700      
Sihathor Si-hat-hor-re 1733 - 1733 1733 - 1733   Ined Mer-sekhem-re *      
Sobekhotep IV Kha-nefer-re 1732 - 1720 1732 - 1720   Hor I Au-ib-re *      
Sobekhotep V Mer-hotep-re 1720 - 1717 1720 - 1717   Sobekhotep VI Kha-hotep-re *      
Sobekhotep VI Kha-hotep-re 1717 - 1712 1717 - 1712   Neferhotep II Mer-sekhem-re *      
Ibiaw Wah-ib-re 1712 - 1701 1712 - 1701   Ibi II Mer-sekhem-re 1700 - 1698      
Aya Mer-nefer-re 1701 - 1677 1701 - 1677   Hor II ..... weben-re 1698 - 169x      
Ini Mer-hotep-re 1677 - 1675 1677 - 1675   Senebmiu    *      
Sewadjtu Seankh-en-re Sewadjtu 1675 - 1672 1675 - 1672   Sekhaenre I Sekha-en-re *      
Ined Mer-sekhem-re 1672 - 1669 1672 - 1669   *** Mer-kheper-re *      
Hor II ..... weben-re 1669 - 1664 1669 - 1664   Merikare   1693 - 15xx      
Sobekhotep VII Mer-kau-re 1664 - 1662 1664 - 1662   Mentuhotep V Se-wedja-re *      
Her mangler 8 konger.         Mentuemsaf   *      
*** Mer ... re * *   Senebmiu   *      
*** Mer-kheper-re * *   Neferhotep III Sekhem-re Seankh-tawy *      
*** Mer-ka-re * *   Mershepesre Ini   *      
Her mangler 1 konge.   * *   Mentuwoser   *      
Mentuhotep V Se-wedja-re * *              
*** ... mos-re * *              
Ibi ... Maát-re * *              
Hor ..... weben-re * *              
*** Se ... ka-re * *              
Sankhptahi Seheq-en-re * *              
*** .... re * *              
*** Se ... en-re 1649 1649              
 • Symboler : * tidssætning findes ikke,  *** nomen eller prenomen kendes ikke.

 • *7 Kim Ryholt : The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period c.1800-1550 B.C. (*7.1 s. 69-97 + 408), *3 Ian Shaw : The Oxford History of Ancient Egypt. (3*3 s 483-484),

 
 
14 Dynasti. 1805 - 1705 fvt. Datering hjemmeside  Kim Ryholt (7.2)   Kim Ryholt (7.2)     Kim Ryholt (7.2)    
Nomen. (7.2) Prenomen.(7.2)       Nomen. Prenomen.(7.2) Datering   Nomen. Prenomen.(7.2) Datering  
Yakbim Sekha-en-re 1805 - 1780 1805 - 1780   *** Au-ib-re *   Hapu ...? Semen-en-re *  
Ya´ammu Nub-user-re 1780 - 1770 1780 - 1770   *** Her-ib-re *   ´Anati Djed-ka-re *  
Qareh Kha-user-re 1770 - 1760 1770 - 1760   *** Nebs-en-re *   Babnum .... ka-re *  
Àmmu A-hotep-re 1760 - 1745 1760 - 1745   *** *** *   Her mangler 8 konger. *  
Sheshi Maát-ib-re 1745 - 1705 1745 - 1705   *** .... re *   *** Senefer-...-re *  
Nehsy Ashe-re 1705 - 1705 1705 - 1705   *** Sek-hepr-en-re *   *** Men-...-re *  
*** Kha-khereu-re * *   *** Djed-khereu-re *   *** Djed...re *  
*** Nebefau-re * 1704   *** Sankh-ib-re *   Her mangler 3 konger. *  
*** Seheb-re * *   *** Nefertum ... re *   Ink ...   *  
*** Mer-djefa-re * 1699   *** Sekhem ... re *   ´A   *  
*** Sewadj-ka-re * *   *** Kakemu-re *   Apophis I   *  
*** Nebdjefa-re * 1694   *** Nefer-ib-re *   Her mangler 5 konger. *  
*** Weben-re * 1690   *** I ... re *          
*** *** * *   *** Kha-ka-re *          
*** ... djefere * *   *** Aka-re *          
 • Symboler : * tidssætning findes ikke,  *** nomen eller prenomen kendes ikke.

 • *7 Kim Ryholt : The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period c.1800-1550 B.C. (*7.2 s. 98-117 + 409)

 

 
15 Dynasti.  1648 - 1535 fvt. Hyksos regenter. Datering hjemmeside Kim Ryholt (7.3) J. von Beckerath (*2.4) Regine Schulz (*1.1) Piccione  
Nomen. Prenomen. (7.4)              
Salitis *** 1648 - 1590 * 1648 - 1xxx 1645 - 1xxx 1648 - 1xxx *  
Beon Maát-ib-re 1648 - 1590 1745 - 1705 1xxx - 1590 1xxx - 1587 1xxx - 1590 *  
Apakhnas *** 1648 - 1590 * 1648 - 1590 1645 - 1587 1648 - 1590 1634 - 1626  
Khyan Se-user-en-re 1648 - 1590 1621 - 1581 1648 - 1590 1645 - 1587 1648 - 1590 1630 - 1610  
Apophis Aaqen-en-re / Aauser-re 1590 - 1549 1581 - 1541 1590 - 1549 1587 - 1546 1590 - 1549 1610 - 1569  
Khamudi Hotep-ib-re 1549 - 1535 1541 - 1540 1549 - 1539 1546 - 1536 1549 - 1535 1569 - 1560  
 • Symboler : * tidssætning findes ikke,  *** nomen eller prenomen kendes ikke.

 • *7 Kim Ryholt : The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period c.1800-1550 B.C. (*7.3 s. 118-150 + 409),

 • *1 Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. (*1.1 s 528) , *2 Jürgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten (*2.4 s 189). *3 Ian Shaw : The Oxford History of Ancient Egypt. (3*2 s 483),  

 
 
16 Dynasti. 1649 - 1582 fvt. Datering hjemmeside Kim Ryholt (7.4)          
Nomen. (7.4) Prenomen. (7.4)              
Antef / Intef V Sekhem-re Wep-maát 1649 - 1648 1649 - 1648          
Djehuti Sekhem-re Semen-toui 1648 - 1645 1648 - 1645          
Sobekhotep VIII Sekhem-re Se-user-toui 1645 - 1629 1645 - 1629          
Neferhotep III Sekhem-re Se-ankh-taui 1629 - 1628 1629 - 1628          
Monthotepi *** 1628 - 1627 1628 - 1627          
Nebirirau I Se-wadj-en-re 1627 - 1601 1627 - 1601          
Nebirirau II Nefer-ka-re 16xx - 1601 16xx - 1601          
Semenre Semen-re 1601 - 1600 1601 - 1600          
Bebiankh Se-user-en-re 1600 - 1588 1600 - 1588          
Sekhemre-shedwaset Sekh-em-re-Shed-waset 15xx - 1588 15xx - 1588          
Dedumose I Djed-hotep-re * De følgende          
Dedumose II Djed-nefer-re * regenters          
Monthemsaf Djed-ankh-re * orden er          
Montuhotep VI Mer-ankh-re * usikker men          
Senwosret IV Senefer-ib-re * slutter 1582          
 • Symboler : * tidssætning findes ikke,  *** nomen eller prenomen kendes ikke.

 • *7 Kim Ryholt : The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period c.1800-1550 B.C. (*7.4 s. 201-202, 259-264 + 410),

 
 
17 Dynasti.  1580 - 1549 fvt. herskede fra Theben. Datering hjemmeside Kim Ryholt (*7.4)  Piccione        
Nomen. Prenomen.              
Rahotep Sekhem-re User-towy 1580 - 1576 1580 - 1576 *        
Sobekemsaf I Sekhem-re Shed-towy 1576 - 1573 1576 - 1573 *        
Antef / Intef VI Nub-kheber-re 1573 -1571 1573 -1571 1601 -1596        
Antef / Intef VII Sekhem-re Her-her-maát. 1571 -1566 1571 -1566 *        
Sobekemsaf II Sekhem-re Wadj-ka-re 1566 - 1558 1566 - 1558 1610 - 1601        
Siamon Senakht-en-re 1559 - 1558 1559 - 1558 1596 - 1591        
Tao I Sekhem-re 1558 - 1554 1558 - 1554 1591 - 1576        
Kamose Wadj-kheper-re 1554 - 1549 1554 - 1549          
               
 • Symboler : * tidssætning findes ikke, 

 • *7 Kim Ryholt : The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period c.1800-1550 B.C. (*7.4 s. 410)

 

Retur til Indexsiden.

 Nye Rige omfatter 18 til 20 Dynasti.
 18 Dynasti 1570 - 1293 fvt. Datering hjemmeside J. von Beckerath (*2.4) Regine Schulz (*1.1) Ian Shaw (3*3) Piccione Redford (5*1) Grimal (6.1)
Nomen. Prenomen. (*8)              
Ahmose I Neb-pheti-re 1550 - 1525 1550 - 1525 1550 - 1525 1550-1525 1570 - 1546 1569 - 1545 1552 - 1526
Amenhotep I. Djoser-ka-re 1525 - 1504 1525 - 1504 1525 - 1504 1525-1504 1551 - 1524 1545 - 1524 1526 - 1506
Thutmoses I Aak-heper-ka-re 1504 - 1492 1504 - 1492 1504 - 1492 1504-1492 1524 - 1518 1525 - 1516 1506 - 1493
Thutmoses  II Aak-heper-en-re 1492 - 1479 1492 - 1479 1492 - 1479 1492-1479   1516 - 1504 1492 - 1479
Thutmoses III Men-kheper-re 1479 - 1425 1479 - 1425 1479 - 1425 1479-1425 1504 - 1450 1504 - 1452 1479 - 1425
Hatshepsut Maát-ka-re 1473 - 1458 1479 - 1458/57 1479 - 1458/57 1473-1458 1503/1498 - 1483 1502 - 1482 1478 - 1458
Amenhotep II Aa-kheperu-re 1427 - 1400 1428 - 1397 1428 - 1397 1427-1400 1453 - 1419 1454 - 1419 1425 - 1401
Thutmoses  IV Men-kheper-heru 1400 - 1390 1397 - 1388 1397 - 1388 1400-1390 1419 - 1386 1419 - 1410 1401 - 1390
Amenhotep III Neb-maát-re 1390 - 1352 1388 - 1351 1388 - 1351 1390-1352 1386 - 1349 1410 - 1372 1390 - 1352
Amenhotep IV - Akhenaton Nefer-kheperu-re Ua-en-re 1352 - 1336 1351 - 1334 1351 - 1334 1352-1336 1350 - 1334 1372 - 1355 1352 - 1338
Nefer-kheperu-re Ua-en-re
Smenkhkare Aak-heperu-re 1338 - 1336 1337 - 1333 1337 - 1333 1338-1336 1336 - 1334 1355 - 1355 1338 - 1336
Tutankhamun Neb-kheperu-re 1336 - 1327 1333 - 1323 1333 - 1323 1336-1327 1334 - 1325 1355 - 1346 1336 - 1327
Ay Kheper-heperu-re Iri-maát 1327 - 1323 1323 - 1319 1323 - 1319 1327-1323 1325 - 1321 1346 - 1343 1327 - 1324
Horemheb Djoser-kheperu-re Setep-en-re 1323 - 1295 1319 - 1292 1319 - 1292 1323-1295 1321 - 1293 1343 - 1315 1323 - 1295
 • *1 Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. (*1.1 s 528) , *2 Jürgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten (*2.4 s 189-190). *3 Ian Shaw : The Oxford History of Ancient Egypt. (3*3 s 484-485),  *5 Donald B. Redford : The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt , *8 Darrell D. Baker : The Encyclopedia of the Egyptian Pharaohs. *6 Nicolas Grimal : History of Ancient Egypt

 
 
19 Dynasti. 1293 - 1185 fvt. Datering hjemmeside J. von Beckerath (*2.5) Regine Schulz (*1.1) Ian Shaw (3*3) Piccione Redford( 5*1) Grimal (6.1)
Nomen. Prenomen. (*8)              
Ramses I Men-pheti-re 1292 - 1290 1292 - 1290 1292 - 1290 1295 - 1294 1293 - 1291 1315 - 1314 1295 - 1294
Seti I Men-maát-re 1291 - 1278 1290 - 1279/78 1290 - 1279/78 1294 - 1279 1291 - 1279 1314 - 1304 1294 - 1279
Ramses II   User-maát-re Setep-en-re 1279 - 1212 1279 - 1213 1279 - 1213 1279 - 1213 1279 - 1212 1304 - 1213 1279 - 1212
Merneptah. Ba-en-re Mery-amon 1212 - 1202 1213 - 1203 1213 - 1203 1213 - 1203 1212 - 1202 1237 - 1226 1212 - 1202
Amenmesse Men-mi-re Setep-en-re 1202 - 1199 1203 - 1200/1199 1203 - 1200/1199 1203 - 1200 1202 - 1199 1226 - 1221 1202 - 1199
Seti II  User-kheperu-re Mery-amon 1199 - 1193 1200/1199- 1194/93 1200/1199 - 1194/93 1200 - 1194 1199 - 1193 1221 - 1215 1202 - 1196
Siptah  Sekha-en-re Sept-en-re 1193 - 1187 1194/93  - 1186/85 1194/93  - 1186/85 1194 - 1188 1193 - 1187 1215 - 1209 1196 - 1190
Dr. Tawosret  Sit-re Mery-amon 1187 - 1185 1194/93  - 1186/85 1194/93  - 1186/85 1188 - 1186 1193 - 1185 1209 - 1201 1196 - 1188
 • *1 Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. (*1.1 s 528) , *2 Jürgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten (*2.4 s 189-190). *3 Ian Shaw : The Oxford History of Ancient Egypt. (3*3 s 485),  *5 Donald B. Redford : The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt , *8 Darrell D. Baker : The Encyclopedia of the Egyptian Pharaohs. *6 Nicolas Grimal : History of Ancient Egypt

 
 
20 Dynasti. 1185 - 1070 fvt. Datering hjemmeside J. von Beckerath (*2.5) Regine Schulz (*1.1)  Ian Shaw  (3*3) Piccione Redford (5*1) Grimal (6.1)
Nomen. Prenomen. (*8)              
Sethnakht User-khau-re Mery-amon 1185 - 1182 1186/85 - 1183/82 1186/85 - 1183/82 1186 - 1184 1200 - 1198 1200 - 1198 1188 - 1186
Ramses III   User-maát-re Mery-amon 1182 - 1151 1183/82 - 1152/51 1183/82 - 1152/51 1184 - 1153 1198 - 1166 1198 - 1166 1196 - 1154
Ramses IV Heka-maát-re Setep-en-amon 1151 - 1145 1152/51 - 1145/44 1152/51 - 1145/44 1153 - 1147 1166 - 1160 1166 - 1160 1154 - 1148
Ramses V   User-maát-re Setep-en-amon 1145 - 1141 1145/44 - 1142/40 1145/44 - 1142/40 1147 - 1143 1160 - 1156 1160 - 1156 1148 - 1144
Ramses VI  Neb-maát-re Mery-amon 1141 - 1133 1142/40 - 1134/32 1142/40 - 1134/32 1143 - 1136 1156 - 1149 1156 - 1149 1144 - 1136
Ramses VII  User-maát-re Setep-en-re Mery-amon 1133 - 1126 1134/32 - 1126/23 1134/32 - 1126/23 1136 - 1129 1149 - 1141 1149 - 1141 1136 - 1128
Ramses VIII  User-maát-re Akh-en-amon 1133 - 1126 1126/23 - 1125/21 1126/23 - 1125/21 1129 - 1126 1141 - 1139 1141 - 1139 1128 - 1125
Ramses IX    Nefer-ka-re Setep-en-re 1126 - 1108 1125/21 - 110703 1125/21 - 110703 1126 - 1108 1139 - 1120 1139 - 1120 1125 - 1107
Ramses X Kheper-Maát-re Setep-en-re 1108 - 1098 1107/03 - 1103/1099 1107/03 - 1103/1099 1108 - 1099 1120 - 1111 1120 - 1111 1107 - 1098
Ramses XI   Men-Maát-re Setep-en-ptah 1098 - 1070 1103/1099 - 1070/69 1103/1099 - 1070/69 1099 - 1069 1111 - 1087 1111 - 1087 1098 - 1069
 • *1 Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. (*1.1 s 528) , *2 Jürgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten (*2.4 s 189-190). *3 Ian Shaw : The Oxford History of Ancient Egypt. (3*3 s 485),  *5 Donald B. Redford : The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt , *8 Darrell D. Baker : The Encyclopedia of the Egyptian Pharaohs. *6 Nicolas Grimal : History of Ancient Egypt

 

Retur til Indexsiden.

Tredje Mellemtid omfatter 21 til 24 Dynasti.
21 Dynasti.  1070 - 945  fvt. i Nederægypten. Datering hjemmeside  K.A.Kitchen (*4.1) von Beckerath(*2.6) Regine Schulz (*1.1) Ian Shaw (3*3) Piccione Redford (5*1) Grimal (6.1)
Nomen.(*4.1) Prenomen. (*8)                
Smedes Hedj-kheper-re Setep-en-re 1070 - 1044 1089 - 1063 1170/69 - 1044/43 1170/69 - 1044/43 1069 - 1043 1070 - 1044 1081 - 1055 1069 - 1043
Amenemnisu Nefer-ka-re 1040 - 1040 1063 - 1059 1044/43 - 1040/39 1044/43 - 1040/39 1043 - 1039 1044 - 1040 1004 - 1000 1043 - 1039
Psusennes I An-kheper-re Setep-en-amon 1040 - 992 1059 - 1033 1144/43 - 994/93 1144/43 - 994/93 1039 - 991 1040 - 992 1055 - 1004 1039 - 993
Amenope  User-maát-re Setep-en-amon 993 - 984 1033 - 981 996/95 - 985/84 996/95 - 985/84 993 - 984 995 - 985 1000 - 990 993 - 984
Osochor An-kheper-re Setep-en-re 984 - 978 984 - 978 985/84 - 979/78 985/84 - 979/78 984 - 978 985 - 979 990 - 984 984 - 978
Siamun Netjer-kheper-re Setep-en-amon 978 - 959 978 - 959 979/78 - 960/59 979/78 - 960/59 978 - 959 979 - 960 984 - 965 978 - 959
Psusennes II Tit-kheperu-re Setep-en-re 959 - 945 959 - 945 960/59 - 946/45 960/59 - 946/45 959 - 945 960 - 946 965 - 931 959 - 945
 • *4 K.A.Kitchen : The Third Intermediade Periode in Egypt (*4.1 s 466), *1 Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. (*1.1 s 528) , *2 Jürgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten (*2.6 s 190-191). *3 Ian Shaw : The Oxford History of Ancient Egypt. (3*4 s 286), *5 Donald B. Redford : The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt , *8 Darrell D. Baker : The Encyclopedia of the Egyptian Pharaohs. *6 Nicolas Grimal : History of Ancient Egypt
 
 
21 Dynasti.  1080 - 945 fvt. ypperstepræster fra Theben hersker i  Øvreægypten. Datering hjemmeside  K.A.Kitchen (*4.1) J. von Beckerath(*2.7)      
Nomen.(*4.1) Prenomen.   Han har et alternativ        
Herihor *** 1080 - 1074 1080 - 1074 1100 - 1094 *      
Piankh *** 1074 - 1070 1074 - 1070 1094 - 1064 1070 - 1037/36      
Pinedjem I *** 1070 - 1032 1070 - 1055 1064 - 1045 *      
Pinedjem I *** * 1054 - 1032 1044 - 1026 1055/54 - 1046/45      
Masaherta *** 1054 - 1046 1054 - 1046 1044 - 1036 1146/45 - 997/96      
Djed-Khons-ef-ankh *** 1046 - 1045 1046 - 1045 1036 - 1035 955/50 - 944/43      
Menkheperre *** 1045 - 992 1045 - 992 1035 - 986 *      
Smedes II *** 992 - 990 992 - 990 986 - 985 997/96 - 993/92      
Pinedjem II *** 990 - 969 990 - 969 985 - 969 993/92 - 970/69      
Psusennes III *** 969 - 945 969 - 945 969 - 945 970/69 - 955/50      
 • Symboler : * tidssætning ikke angivet,  *** nomen eller prenomen kendes ikke.

 • *4 K.A.Kitchen : The Third Intermediade Periode in Egypt (*4.1 s 466), *2 Jürgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten (*2.7 s 191).

 
 
22 Dynasti.  975 - 715 fvt. Datering hjemmeside K.A.Kitchen (*4,3) Redford (5*1) Grimal (6.1)

von Beckerath (*2,2)

von Beckerath (*2,2) Regine Schulz (*1.1)
Nomen. (*4,3) Prenomen. (*4,3)         Nomen. (*2,2)    
Shoshenq I.            Hedj-kheper-re Setep-en-re 945 - 924 945 - 924 931 -910 945 - 924 Shoshenq I 946/45 - 925/24 946/45 - 925/24
Osorkon I.     Sekh-em-khepr-re Setep-en-re 924 - 889 924 - 889 910 - 896 924 - 889 Osorkon I 925/24 - c.890 925/24 - c.890
Takelot I.      (prenomen ukendt) 889 - 874 889 - 874 896 - 974 889 - 874 Takelot I c. 890 - 877 c. 890 - 877
Shoshenq II. Co-reg. Heka-kheper-re Setep-en-re ca. 890 ca. 890

*

890 - 889 Shoshenq II c. 877 - 875 c. 877 - 875
Osorkon II.           Usima-re Setep-en-amon 874 - 850 874 - 850 873 - 844 874 - 850 Osorkon II c. 873 - 837 c. 873 - 837
Harsesis. Co-reg. Hedj-kheper-re Setep-en-amon ca.870 - 860 ca.870 - 860 * * Shoshenq III - Shoshenq III A     c. 837 - 798     c.798 - 785     c. 837 - 798     c.798 - 785
Takelot II.          Hedj-kheper-re Setep-en-ra 850 - 825 850 - 825 844 - 819 850 - 825 Pe-mu / Pinai c. 785 - 774 c. 785 - 774
Shoshenq III.    Usima-re Setep-en-re/amon 825 - 773 825 - 773 819 - 767 825 - 773 Shoshenq  V c. 774 - 736 c. 774 - 736
Shoshenq  III a.   * * * * Øvreægyptiske linje.    
Pimay.                Usima-re Setep-en-re/amon 773 - 767 773 - 767 767 - 763 773 - 767 Harsesis 870 - 850 870 - 850
Shoshenq  V.      Akh-per-re Setep-en-amon 767 - 730 767 - 730 763 - 725 767 - 730 Takelot II  841 - 816 841 - 816
Osorkon IV.       Akh-per-re Setep-en-amon 730 - 715 730 - 715 730 - 715 730 - 715 Pedubastis I 830 - 805/00 830 - 805/00
 • Symboler : * tidssætning ikke angivet, 

 • *4 K.A.Kitchen : The Third Intermediade Periode in Egypt (*4.1 s 466), *2 Jürgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten (*2.7 s 191). *1 Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. (*1.1 s 528) , *5 Donald B. Redford : The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt , *6 Nicolas Grimal : History of Ancient Egypt

 
 
23 Dynasti. 818 - 715 fvt. Theben  Datering hjemmeside K.A.Kitchen (*4,2) J. von Beckerath R. Schulz  (*1.1) Piccione Redford (5.) Grimal (6.) P. A. Clayton
Nomen.(*4.) Prenomen.(*4.)                
Pedubastis I.     User-maát-re Setep-en-amon 818 - 793 818 - 793 830 - 805/00 c. 830-805 828 - 803 813 - 773 825 - 773 818 - 793
Iuput I.              User-maát-re Setep-en-amon 804 - 803? 804 - 803? 816 - 800 c. 816-800 * * * *
Shoshenq IV.    User-maát-re Mary-amon 783 - 777 783 - 777 805/00 - 790 c. 800-870 803 -797 * * 793 - 787
Osorkon III.      User-maát-re Setep-en-amon 777 - 749 777 - 749 790 - 762 c. 770-762 797 - 767 773 - 745 787 -759 787 - 759
Takeloth III.      User-maát-re  ??? 754 - 734 754 - 734 767 - 755 c. 767-755 771 - 767 750 - 720 764 - 757 764 - 757
Rudamon.        User-maát-re Setep-en-amon 734 - 731 734 - 731 755 - 735 c. 767 - 755 767 - 76x * 757 - 754 757 - 754
Iuput II.             pronomen ukendt 731 - 720 731 - 720 735 - 730 c. 767-755 * * * *
Shoshenq VI.   Was-neter-re Setep-en-re 720 - 715 720 - 715   c. 755-735       754 - 715
 
23 Dynasti. 680 - 657 fvt.  Tanis.

  Datering hjemmeside

 

23 Dynasti. 680 - 657 fvt. Hermopolis.

  Datering hjemmeside

Piccione  

23 Dynasti. 734- 724 fvt.  Herakleopolis.

Datering hjemmeside  
Nomen. Prenomen.     Nomen. Prenomen.       Nomen. Prenomen.    
Gemnef-khosubak *** xxx - 680   Thotemhat

***

760 - 735 760 - 735   Peftjauwybast Sehotep-ib-re Nefer-ka-re 734 - 724  
Pedubast II *** 680 - 665   Nimlot III

***

735 - 665 735 - 665          
Neferkare-Pepi *** 665 - 657   Djehutiemhat

Nefer-kheper-re

* *          
 • Symboler : * tidssætning ikke angivet,  *** nomen eller prenomen kendes ikke.

 • *4 K.A.Kitchen : The Third Intermediade Periode in Egypt (*4.1 s 466), *2 Jürgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten (*2.7 s 190). *1 Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. (*1.1 s 528) , *5 Donald B. Redford : The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt , *6 Nicolas Grimal : History of Ancient Egypt

 
 
 24 Dynasti. 725 - 712 fvt.  Sais. Datering hjemmeside K.A.Kitchen (4) von Beckerath (2) R. Schulz (1) Piccione  Ian Shaw(3)  Redford (5.) Grimal
Nomen. (4) Prenomen. (4)                
Tefnakht I Shepsesre 725 - 720 727 - 720 727-719 740 - 719/17 740 - 719 740 -718 727 - 720 724 - 717 727 - 716
Bakenranef Wahkare 720 - 715 720 - 715 719-713 719/17 - 714/12 719 - 714 718 - 712 720 - 715 717 - 711 716 - 711
 • Symboler : * tidssætning ikke angivet,  *** nomen eller prenomen kendes ikke.

 • *4 K.A.Kitchen : The Third Intermediade Periode in Egypt (*4.1 s 468), *2 Jürgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten (*2.7 s 190). *1 Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. (*1.1 s 528) , *5 Donald B. Redford : The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt , *6 Nicolas Grimal : History of Ancient Egypt *8 Darrell D. Baker : The Encyclopedia of the Egyptian Pharaohs.

24 Dynasti. 715  - 664 fvt. proto - Sais. Datering hjemmeside K.A.Kitchen (*4,2)
Nomen.      
Ammeris. Nubisk guvernør ? * 715/13 - 695
Stephinates - Tefnakht II ?   * 695 - 685
Nekomba - Nechepsos   * 685 - 672
Nekos I - Menkheperre   * 672 - 664
 • Symboler : * tidssætning ikke angivet, 

 • *4 K.A.Kitchen : The Third Intermediade Periode in Egypt (*4.1 s 468),

 

Retur til Indexsiden.

Sentiden.
25 Dynasti. 747 - 657 fvt. Nubiske konger. Datering hjemmeside K.A.Kitchen (*4) J. von Beckerath (*2) R. Schulz (*1)   P. A. Clayton (*4) Redford (*5) Ian Shaw (*3)
Nomen. (*4,3) Prenomen. (*4,3)              
Alara *** * ca.780-760 * * * * *
Kashta Maát-re * ca.760-747 før 746 før 746 * 755 - 735 *
Piye Usima-re, senere Snefer-re 747 - 714 747 - 716 747 - 714 746 - 715 746 - 713 746 - 716 747 - 716 735 - 712 747 - 714
Shebaka Nefer-ka-re 714 - 698 716 - 702 714 - 700 715 - 700 713 - 698 716 - 700 716 - 702 712 - 698 714 - 700
Shebitku Djed-ka-re 698 - 690 702 - 690 702 - 690 700 -  390 698 - 690 700 - 690 702 - 690 705- 690 702 - 690
Taharqa Nefertum-khu-re 690 - 664 690 - 664 690 - 664 690 - 664 690 - 664 690 - 664 690 - 664 * 690 - 664
Tantamani Ba-ka-re 664 - 657 664 - 656 664 - 656 664 -c.655 664 -ca.655 664 - ca. 655 664 - 656 * 664 - 656
 • Symboler : * tidssætning ikke angivet,  *** nomen eller prenomen kendes ikke.

 • *4 K.A.Kitchen : The Third Intermediade Periode in Egypt (*4.3 s 468), *2 Jürgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten (*2. s 191). *1 Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. (*1 s 528) , *5 Donald B. Redford : The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt , *3 Peter A. Clayton : The Compleate Pharaohs 2006, *3 Ian Shaw : The Oxford History of Ancient Egypt.

 
 
26 Dynasti. 664-525 fvt. Datering hjemmeside K.A.Kitchen (*4) J. von Beckerath  (*2) Regine Schulz (*1)  Ian Shaw (*3)  P. A. Clayton (*4)  
Nomen. Prenomen.              
Psammetik I Wahib-re 664 - 610 664 - 610 664 - 610 664 - 610 664 - 610 664 - 610  
Nekau II Weh-em-ib-re 610 - 595 610 - 595 610 - 595 610 - 595 610 - 595 610 - 595  
Psammetik II Neber-ib-re 595 - 589 595 - 589 595 - 589 595 - 589 595 - 589 595 - 589  
Apries Haa-ib-re 589 - 570 589 - 570 589 - 570 589 - 570 589 - 570 589 - 570  
Amasis Khnen-ib-re 570 - 526 570 - 526 570 - 526 570 - 526 570 - 526 570 - 526  
Psammetik III Ankh-ka-en-re 526 - 525 526 - 525 526 - 525 526 - 525 526 - 525 526 - 525  
 • Symboler : * tidssætning ikke angivet,  *** nomen eller prenomen kendes ikke.

 •  *2 Jürgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten (*2. s 192). *1 Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. (*1 s 528) , *4 Peter A. Clayton : The Compleate Pharaohs 2006, *3 Ian Shaw : The Oxford History of Ancient Egypt.

 
 
27 Dynasti.  525 - 401 fvt.    1. persiske periode Datering hjemmeside J. von Beckerath  (*2) J. von Beckerath     R. Schulz  (*1)  Ian Shaw  (*3) P. A. Clayton (*4)  
Nomen. Prenomen.     Dato for Tronbestigelse.        
Kambyses Mesuti-re 525 - 522 525 - 522 03.jan. 529 525 - 522 525 - 522 525 - 522  
Darios I Setut-re 522 - 486 522/21 - 486/85 01.jan. 521 522/21 - 486/85 522 - 486 522 - 486  
Xerxes I *** 486 - 465 486/85 - 465/64 23.dec 486 486/85 - 465/64 486 - 465 486 - 465  
Artaxerxes I *** 465 - 424 465/64 - 424 14.dec. 465 465/64 - 424 465 - 424 465 - 424  
Xerxes II *** 424 - 423 424/23 * 424/23 *

*

 
Darios II *** 423 - 405 423 - 405/04 07.dec. 424 423 - 405/04 424 - 405 423 - 405  
Artaxerxes II *** 405 - 401 405/04 - 401 02.dec. 405 405/04 - 401 405 - 359 405 - 401  
 •  *2 Jürgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten (*2. s 192). *1 Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. (*1 s 528) , *4 Peter A. Clayton : The Compleate Pharaohs 2006, *3 Ian Shaw : The Oxford History of Ancient Egypt.

 
 
28 Dynasti.  404 - 399 fvt. Datering hjemmeside J. von Beckerath  (*2) Regine Schulz (*1)  Ian Shaw  (*3) P. A. Clayton (*4)  
Nomen. Prenomen.            
Amyrtaios *** 404 - 399 404/401 - 399 404/401 - 399 404 - 399 404 - 399  
 •  *2 Jürgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten (*2. s 192). *1 Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. (*1 s 528) , *4 Peter A. Clayton : The Compleate Pharaohs 2006, *3 Ian Shaw : The Oxford History of Ancient Egypt.

 
 
29 Dynasti.  399 - 380 fvt. Datering hjemmeside J. von Beckerath  (*2) Regine Schulz (*1)  Ian Shaw (*3) P. A. Clayton (*4)  
Nomen. Prenomen.            
Nepherites I Ba-en-re-mary-netjeru 399 - 393 399 - 393 399 - 393 399 - 393 399 - 393  
Psammuthis (modkonge) User-maát-re 393 - 393 393 - 393 393 - 393 * *  
Hakoris Khnem-maát-re 393 - 380 393 - 380 393 - 380 393 - 380 393 - 380  
Nepherites II   380 - 380 380 - 380 380 - 380 ca. 380 *  
 •  *2 Jürgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten (*2. s 192). *1 Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. (*1 s 528) , *4 Peter A. Clayton : The Compleate Pharaohs 2006, *3 Ian Shaw : The Oxford History of Ancient Egypt.

 
 
30 Dynasti.  380 - 343 fvt. Datering hjemmeside J. von Beckerath  (*2) Regine Schulz (*1)  Ian Shaw  (*3) P. A. Clayton (*4)    
Nomen. Prenomen.              
Nectanebos I Kheper-ka-re 380 - 362 380 - 362 380 - 362 380 - 362 380 - 362    
Teos Irma-aten-re 365 - 360 365 - 360 365 - 360 365 - 360 365 - 360    
Nectanebos II Senedj-em-ib-re Setep-en-anhur 360 - 343 360 - 343 360 - 343 360 - 343 360 - 343    
 •  *2 Jürgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten (*2. s 192). *1 Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. (*1 s 528) , *4 Peter A. Clayton : The Compleate Pharaohs 2006, *3 Ian Shaw : The Oxford History of Ancient Egypt.

 
 
31 Dynasti.  343 - 332 fvt. 2 persiske periode.             Datering hjemmeside J. von Beckerath  (*2) von Beckerath (*2) Regine Schulz (*1) Ian Shaw  (*3) P. A. Clayton (*4)  
Nomen. Prenomen.     Dato for Tronbestigelse.        
Artaxerxes III - Ochos   343 - 338 342 - 338 21.nov. 339 342 - 338 343 - 338 343 - 338  
Arses   338 - 336 338 - 336 16.nov. 338 338 - 336 338 - 336 338 - 336  
Darios III - Codomannus   336 - 332 336-332/330 15.nov. 336 336 - 332 336 - 332 336 - 332  
Khababash (ægyptisk modkonge).         338/37 - 336/35      
 •  *2 Jürgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten (*2. s 192). *1 Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. (*1 s 528) , *4 Peter A. Clayton : The Compleate Pharaohs 2006, *3 Ian Shaw : The Oxford History of Ancient Egypt.

 
Retur til Indexsiden.
Makedoniske Regenter.  332 - 305 fvt. Datering hjemmeside Regine Schulz (*1) J. von Beckerath (*2.) Ian Shaw   (*3) P. A. Clayton (*4)  
Nomen. Prenomen.     Dato for Tronbestigelse.      
Alexander den store   332 - 323 332 - 323 14.nov. 332 332 - 323 332 - 323  
Filip Arrhidaios   323 - 317 323 - 317 12.nov. 324 323 - 317 323 - 317  
Alexander IV   317 - 305 317 - 306 10.nov. 317 317 - 310 317 - 305  
               
 •  *2 Jürgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten (*2. ). *1 Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. (*1 s 528) , *4 Peter A. Clayton : The Compleate Pharaohs 2006, *3 Ian Shaw : The Oxford History of Ancient Egypt.

 
 
 
Ptolemæiske periode. 305 - 30 fvt. Datering hjemmeside  J. von Beckerath (*2) R. Schulz (*1) Ian Shaw   (*3)
Nomen. Prenomen.  

Dato for Tronbestigelse.

   
Ptolemæus I  Soter I Setep-en-re mery-amon 305 - 285 07.nov. 305 306/04 - 283/82 305 - 285
Ptolemæus II  Philadelphus User-ka-re mery-amon 282 - 246 02.nov. 285 282 - 246 285 - 246
           
Ptolemæus III Euergetes I Iua-en-netjeru-s-inui Setep-en-re Sekhem-ankh-en-amon 246 - 222 24.okt. 247 246 - 222/21 246 - 221
Ptolemæus IV  Philopator Iua-en-netjeru-imene-khui Setep-en-ptah User-ka-re 222 - 205 18.okt. 222 221 - 204 221 - 205
Harwennefet - (modkonge)   206 - 200 * 206 - 200 *
Ankhwennefer - (modkonge)   200 - 186 * 200 - 186 *
Ptolemæus V  Epiphanes Iua-en-netjeru-imerit Setep-en-ptah Sekhem-ankh-en-amon 205 - 180 13.okt. 205 204 - 180 205 - 180
Ptolemæus VI  Philometor Iua-en-netjeru-perui Setep-en-ptah-kheper Ir-maát-amon-re 180 - 164 07.okt. 181 180 - 164 180 - 145
Ptolemæus VIII  Euergetes II Iua-en-netjeru-imerit Setep-en-ptah Sekhem-ankh-en-amon 170 - 163 * 164 - 164 170 - 116
Ptolemæus VI  Philometor Iua-en-netjeru-perui Setep-en-ptah-kheper Ir-maát-amon-re 163 - 145 * 163 - 145 *
Ptolemæus VII Neos  Philopator Pa-neteru-hunu-meritef 145 - 145 * * 145 - 145
Ptolemæus VIII  Euergetes II Iua-en-netjeru-imerit Setep-en-ptah Sekhem-ankh-en-amon 145 - 116 29.sep. 146 145 - 116 *
Harsiese (modkonge)   131 - 130 * 131 - 130 *
Cleopatra III  Berenice og Repater-weret-hesut 116 - 107 21.sep. 117 116 - 107 116 - 107
Ptolemæus IX  Soter II Iua-en-netjeru-imene-khui Setep-en-ptah Ir-maát-re Sekhem-ankh-amon
Cleopatra III Berenice og Repater-weret-hesut 107 - 88 * 107 - 88 107 - 88
 Ptolemæus X  Alexander I Setep-en-ptah Ir-maát-re
Cleopatra III Berenice og Repater-weret-hesut 88 - 80 *   88 - 80
Ptolemæus IX  Soter II Iua-en-netjeru-imerit Setep-en-ptah Sekhem-ankh-en-amon
Cleopatra III Berenice og Repater-weret-hesut 81 - 80 * 81 - 80 *
Ptolemæus XI  Alexander II *** 80 - 80 * 80 - 80 80 - 80
Ptolemæus XII Neos Dionysos Iua-en-pa-netjeru-netimhem Setep-en-ptah Ir-maát-re Sekhem-ankh-amon 80 - 58 12.sep. 81 80 - 58 80 - 51
Berenice IV *** 58 - 55 * 58 - 55 *
Ptolemæus XII  Neos  Dionysos Iua-en-netjeru-netimhem Setep-en-ptah Ir-maát-re Sekhem-ankh-amon 55 - 51 * 55 - 51 *
Cleopatra VII og *** 51 - 47 05.sep. 52 51 - 30 51 - 30
Ptolemæus XIII ***
 Cleopatra VII  og *** 47 - 44 * * 47 - 44
Ptolemæus XIV ***
Cleopatra VII og *** 44 - 30 * * 44 - 30
Ptolemæus XV Cæsarion Iua-en-pa-netjeru-netimhem Setep-en-ptah Ir-maát-re
           
 •  *2 Jürgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten (*2. ). *1 Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. (*1 s 528) , *4 Peter A. Clayton : The Compleate Pharaohs 2006, *3 Ian Shaw : The Oxford History of Ancient Egypt.

 
 
Romerske kejsere i Ægypten efter 30 fvt. Datering.   von Beckerath (*2.1) Dato for Tronbestigelse. Statholdere / Guvernør  
      Dato for Tronbestigelse.    
Marcus Antonius 30 - 30      

Antonius mister Cleopatra, og mister magten.

Octavian / Augustus 30 fvt. - 14 evt.   31.aug 30 fvt. Cornelius Gallus

Augustus  brød med Antonius, underlagde sig Ægypten, der blev fremover kejserens personlige provins.

Tiberius 14 - 37   20.aug 14 evt.    
Gaius Caligula 37 - 41   14.aug 36    
Claudius 41 - 54   13.aug 40    
Nero 54 - 68   11.aug 54    
Galba 68 - 69        
Vesperian 69 - 79   06.aug 68    
Titus 79 - 81   04.aug 78    
Domitian 81 - 96   03.aug 81    
Nerva 96 - 98   30.jul 96    
Trajan 98 - 117   30.jul 97    
Hadrian 117 - 138   25.jun 116  

Antinoopolis anlagt 130 evt.

Antonius Pius 138 - 161   20.jun 137 - 13.jul 160    
Marcus Aurelius 161 - 180        
Commodus 180 - 192        
Septimus Servus 193 - 211        
Caracalla 198 - 217        
Adrianos          
Geta 209 - 212        
 
 
Referencer:
 • *1 Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. Konemann 2004 ISBN 3-8831-1110-0 (*1.1 s 528)

 • *2 Jurgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten , Verlag Philipp von Zaben. 1997 ISBN 3-8053-2310-7 (*2,1 S 230-231), (*2,2 s 191)

 • *3 Ian Shaw : The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press 2000 ISBN 978-0-19-280458-7 s 481-489.)

 • *3 Peter A.Clayton : The Compleate Pharaohs 2006,

 • *4 K.A.Kitchen : The Third Intermediade Periode in Egypt (1100-650 BC) 2009. ISBN 0-85668-298-5  (*4,1 s 588), (*4.2 s.589). (*4.3 s.467). (*4.4 s 465-466)

 • *5 Donald B. Redford : The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt: 3 Volume Set 2000

 • *6 Nicolas Grimal : History of Ancient Egypt 2004

 • *7 Kim Ryholt : The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period c.1800-1550 B.C., 1997

 • *8 Darrell D. Baker : The Encyclopedia of the Egyptian Pharohs. Banneratone Press 2008 ISBN 978-0-9774094-4-0

Retur til Indexsiden.

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2014 Version.7.0.1