Index

 

Deir el Bahari.

 
  Deir el Bahari bliver ofte sat synonym med Hatshepsut´s mindetempel, men allerede fra Mellemste Rige er stedet blevet benyttet af Montuhotep til opførelse af et mindetempel og hans eget gravanlæg dybt under jorden. Arkitekten Senemut der tegnede og stod for opførelsen af Hatshepsut´s tempel fik også sin grav her.
 
  " En grav i en skjult fordybning i klipperne syd for templerne indeholdt en cache af fyrre kongelige mumier, flyttede dertil fra Kongernes Dal. Mumierne var blevet placeret der af 21.dynasti præster, sandsynligvis for at forhindre yderligere vanhelligelse og plyndringer. Graven blev formentlig oprindeligt bygget til præster af det 21. dynasti, sandsynligvis familien af kong Pinedjem II. I graven blev fundet mumier af Ahmose I (nu i Luxor Museum), sammen med andre konger fra 18 og 19. dynasti. Blandt mumierne var Amenhotep I, Thotmose I, Thotmose II, Thotmose III, Ramses I, Seti I, Ramses II og Ramses IX. I et separat rum blev fundet 21.dynasti ypperstepræster og kongerne Pinedjem I, Pinedjem II, og Siamun." (1*)
             
   
             
  Deit el Bahari fra luften 2008.

Montuhotep´s tempel 2010

Hatshepsut tempel 2006

Ahmose og mange andre konge mumiervar gemt her, til de blev fundet i 1884 Ahmose I. 18.dynasti  
 
 
   
 

Dronning Hatshepsut´s Mindetempel i Deir el Bahari.

  Historie.
  Navnet Deir el Bahari - Djeser Djeseru betyder på oldægyptisk  ” Det mest strålende af alle ” . Templet er tegnet og opført af arkitekten Senemut for hans dronning Hatshepsut der regerede 1504 – 1483 fvt. på det sted, hvor de otte skaberguder ifølge traditionen ligger begravet.
   
  Deir el Bahari er det nærmeste Ægypten kommer på Klassisk arkitektur. Templet er et vendepunkt i tempelarkitekturen. Det bryder med den gamle megalittiske geometri der er karakteristisk for templerne fra Gamle Rige. Den nye lineære form der er koncentreret om en central-akse gennem templet, bliver herefter normen for Nye Riges byggerier.
  Dødetemplet er bygget over en periode på 20 år, og reliefferne på terrasserne er udført løbende som en slags dagbog.
   
  Placering.
  Selve placeringen af dødetemplet i en hulning i bjergene der her danner et naturligt amfiteater på forsiden af kongernes dal er genial. Templet er opført så det ligger på en kilometer lang sigtelinje der er en forlængelse den centrale akse fra det store Amon tempel i Karnak.
 
Tempel Plan .
1.) Første gård
3.) Første kolonnade - sydlige del
4.) Første Kolonnade - nordlige del
5.) Anden gård
6.) Rampe til andet plateau
7.) Anubis helligdom
8.) Mellemste kolonnade - nordlige del
9.) Relieffer fra ekspeditionen til Punt
10.) Hathor søjlehal
11:) Mellemste kolonnade - sydlige del
12.) Kongeligt ane kapel
13.) Øverste terrasse
14.) Amun kapel
15.) Gård for Ra-Harakhty
16.) Anubis kapel
 
Templets opbygning.
Templet er bygget på tre terrasser forbundet af lange ramper og hæver sig til en højde på 97 meter. På begge sider af ramperne mellem plateauerne var der anlagt haver med 31 kostbare myrra træer fra Punt mellem to rækker sfinkser magen til dem der førte ind til templet i Karnak. Aftegninger af stubbene fra nogle af disse træer kan stadig ses.
Forkanten til hver terrasse er udbygget med en dobbelt kolonnade med kvadratiske søjler på øverste platform er der foran søjlerne opstillet kolossal statuer af Hatshepsut.
På væggene i anden kolonnade findes forskellige beretninger om Hatshepsut´s ekspedition til Punt og historier der skal dokumenterer hendes guddommelige herkomst og retten til at være regent og ikke kun stedfortræder for barnekongen Thutmose III.
Efterspil.
Efter hendes død blev Hatshepsut grundigt og fuldstændigt slettet af historien af hendes stedsøn Thutmose III - han slettet hendes navn , ødelagde hendes statuer , overtog hendes grave og monumenter og havde hendes navn slettet fra konge lister, hvor han kunne gøre det.
 
På sydsiden af den nederste terrasse (3) er i relieffer vist, hvorledes Hatshepsut´s to obelisker blev fragtet fra Aswan til templet i Karnak.
 
Den sydlige del af anden terrasse (9.) viser Hatshepsut´s Ekspedition til Punt.
  Hatshepsut er den person gjorde den mest berømte af de antikke ægyptiske ekspedition til landet Punt. Hatshepsut fortæller på relieffer i Deir el Medina, at hun i år 9 udnævnte Kansleren Nehsy, som leder af ekspeditionen, og han var rejst til Punt for at modtage tribut fra de indfødte, som dermed bekræfter deres troskab mod  den egyptiske farao.
   
   I virkeligheden Nehsy`s ekspedition en handel mission til et land, der blev på dette tidspunkt var velkendt og med veletablerede handelsforbindelser. Det fremgår yderligere af reliefferne at han blev budt varmt velkommen af Kongen for Punt og hans nærmeste familie. Så den heltemodige Nehsy`s besøg i Punt var ikke usædvanligt modigt endda !.
  I øvrigt var han også ledsaget af mindst fem skibs fyldt med ægyptiske soldater.
  Ifølge relieffet blev landet Punt regeret på det tidspunkt af kong Parahu og Dronning Ati.
  Folkene i Punt handlede ikke kun i deres egne produkter der bestod af røgelse, ibenholt og kort hornet kvæg, men også med varer fra andre afrikanske lande, guld, elfenben, dyreskind og strudse fjer og æg.Det er disse rigdomme plus levende dyr, hele træer og afrikanske mennesker ekspeditionen bringer tilbage til Ægypten.
 
           
 
           
    Skibene klar yil afrejse.   kong Parahu´s landsby i Punt.  
Til venstre på anden terrasse (10.)ligger et Hathor tempel med rækker af Hathor-søjler. På den nordlige væg er en afbildning af Hathor som ko. Afbildningerne fortsætter in i det nord
  vestlige hjørne. 
   
 
           
 
           
  På begge sider af indgangen til helligdommen  er Hathor-søjler.     På den nordlige væg er en afbildning af Hathor som ko. Afbildningerne fortsætter in i det nord vestlige hjørne.  
 
 
           
   
           
           
Inderst på terrassen mod vest ligger sanktuariet  (det helligste).
  På begge sider af indgangen er malet søjler med billeder af Hathor som hoveder. Lige under Taget er et billede af gudinden Wadjet, vises som et sol symbol, flankeret af to andre lange slanger
 
             
   
             
   

Lige under Taget er et billede af Wadjet , vises som en bilateral sol symbol , flankeret af to andre lange slanger.

  Mod nord på den anden terrasse (8.) findes  "fødselskolonnaden" med de berømte relieffer.    
På den øverste terrasse (11.) er der en søjle indgang med statuer af den kvindelige farao, afbildet som Osiris stående foran søjlerne.
  De fleste af disse er desværre ødelagt. 18 nicher med gudebilleder - 9 på hver side - flankerer Amons kapel, som selvfølgelig er den betydeligste helligdom i hele komplekset.
 
 
           
   
           
     Hatshepsut, afbildet som Osiris statuer af den kvindelige farao Hatshepsut, afbildet som Osiris  Hatshepsut, afbildet som Osiris  
På den øverste terrasse (13.) er der mellem Osiris-statuerne en indgang til den inderste gård og adgang til det allerhelligste Amons sanktuarie.
 
           
   
           
  Øverste terrasse var en stor åben gård omkranset med to eller tre rækker søjler.   (14) Det allerhelligste Amons sanktuarie. Udgangsporten fra den åbne gård mod rampen til anden gård. .  
 
Genstande fra Museer og samlinger.
                 
             
**   **            
  Ostrakon med skitse af en spurv fra Deir el Bahari - 18.dynasti Hatshepsut og Thutmose III 1479-1458 fvt. Metropolitan Museum of Art, New York Nr.23.3.7.   Ostrakon med skitse af en flodhest. fra Deir el Bahari 18.dynasti Hatshepsut og Thutmose III 1479-1458 fvt. Metropolitan Museum of Art, New York Nr.23.3.6.          
 
Referencer:
  • K
  • Foto 2006 Anders C.de Voss.
  • Foto 2008 Jesper Elsgaard
  • Foto 2010 Erik Christensen
  • Wikipedia, the free encyclopedia.

Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2011 Version.4.0.0