Index

 

Deir el Medina - Landsbyen.

 
 
 
Geografi.

Deir el Medina er anlagt i et lille naturligt amfiteater, inden for gå afstand til Kongernes Dal mod nord, med de kongelige dødetempler mod øst og sydøst, og med Dronningernes Dal mod vest.

 
Historie.
Håndværker landsbyen Deir el Medina, blev anlagt samtidigt med begyndelsen af 18.dynasti ca. 1500 fvt. Og udhugningen af de første grave i kongernes dal.
Når man tænker over dens beliggenhed, har landsbyen ikke have været et rart eller nemt sted at bo. Byen var omgivet af en mur, og beliggende i en smal dal, omgivet af nøgne bjergskråninger på tre sider, mod nord af tempelbjerget Mertseger, afskåret fra de kølige nordlige vinde og uden udsigt til nildalen.

Byen udvikler sig i to omgange, over en periode på 400 år, i dens storhedstid under 19.dynasti, rummede den 68 – 70 familie beboelser, huse med et gennemsnitligt gulvareal på 70 m2, og med udgang til en af byens hovedgader. I bjerget vest for bymuren havde der deres egen gravplads, og mod nord et Hathot tempel.    

Her er fundet hundredvis af beskrevne stenflager og potteskår (Ostrakon), der handler om dagligdags ting om arbejdet, om arvesager, og folkene herfra var de første der har en dokumenteret arbejds-nedlæggelse.

Mod slutningen af 20.dynasti, mellem ca.1100 – 1080 fvt. blev byen forladt. Den sidste kongelige grav der blev færdiggjort i Kongernes Dal var for Ramses XI. Med nedgangen af 20.dynasti og de urolige tilstande i landet med borgerkrig og truslen fra den libyske ørken har det været for farligt, fortsat at blive boende i landsbyen.

     
** **
     
 
Landsbyen.

At håndværkerne stod under direkte under beskyttelse af den regerende konge, indebar at de at de var sat uden for, den almindelige lov på en række områder. Arbejderne og deres familier var ikke slaver, men frie borgere, som anvendelse af retssystemet efter behov.

De var adskilt fra resten af samfundet og adgang til deres landsby var strengt forbudt og blev kontrolleret af tre militære kontrolposter. De eneste der dagligt besøgte landsbyen udefra var leverandørerne af dagligvarer, herunder ikke mindst leverancer af vand.
På sit højdepunkt bestod Deir el Medina af et område med 70 boliger indenfor, og et andet område med 40-50 huse uden for muren.
 

Vandforsyningen til Deir el Medina, har altid været et problem, og er det stadigvæk. På et tidspunkt forsøgte beboerne at grave en brønd, men det mislykkedes, og de nåede aldrig ned til grundvandet. Vandet blev dagligt transporteret fra kanalerne i området, til Deir el Medina af private vandbærer. Disse vandbærer var meget vigtige, og undværlige, for et ørken samfund.  Byen ejede en række æsler, der blev lejet ud til vandbærerne, der dagligt bragte vand til byen, Det daglige vandforbrug var ca. 15 til 20 liter per person (omkring 100 liter pr. husstand). Vandet blev sandsynligvis ikke leveret til de enkelte huse, men man afhentede selv vandet, i mindre beholdere.

 

     
** **
     
Husene.

Størrelsen af de enkelte huse varierede, men de har et gennemsnitligt gulvareal på 70 m2.

Alle husene er bygget med fundamenter af sten, hvorpå murene, af soltørrede lersten stod. Væggene blev derefter påført et tyndt lag ler. Udvendigt blev husene malet hvide, og indvendigt malet hvidt, omkring en meter op ad væggene. Vinduerne var placeret højt i murene, hvilket formindskede det indkommende sollys. Mod gaden har der været lukket med en træ dør,
Huset bestod af fire til fem værelser, der bestod af et indgang rum, et centralt rum, og et eller to mindre værelser, et køkken med en lille kælder og en stige til taget, der har været udnyttet af familien.

Det store rum indeholdt en muret platform med trin, den kan have været anvendt som en helligdom eller en barselsseng. I næsten alle huse er der nicher til statuer og små altre.

 
Retssystemet..

Der var et politikorps, Medjayer, stationeret på Vestbredden blandt andet for at overvåge, og forhindre uvedkommende adgang til gravområderne, De var direkte ansvarlige overfor borgmesteren for vest Theben. Han var ansvarlig for Visiren, der havde direkte adgang til og ansvarlig overfor kongen.

Samfundet havde sin egen domstol, der behandle alle civile og nogle straffesager, typisk i forbindelse med manglende betaling af varer eller tjenesteydelser. Domstolen var sammensat af medlemmer af lokal samfundet, og bestod ud over politimesteren, af en formand, forskellige håndværkere og byens skriver. Både anklageren, og den anklagede var deres egne advokater under retssager, så der kunne gå ind til flere år, gør sager blev afgjort.

Oraklet.

Orakler spillede også en væsentlig rolle i beboernes daglige liv. At få svar på bønner om hjælp med daglige problemer. Spørgsmål til oraklet blev stillet mundtligt eller skriftligt til præsterne, før en gudebillede blev båret frem, på skuldrene af 6 – 8 præster. Når et spørgsmål var stillet ville ikonet enten bevæge sig frem eller tilbage, som ja eller nej. Hvis et spørgsmål om retfærdighed kom op og det blev ikke var blevet løst ved en domstol, ville præsterne bære oraklet til den anklagede og spørge ” Er det ham, der stjal mine varer", og efter ja eller nej svaret, ville blive betragtet som skyldig eller uskyldig.

De troede også oraklet kunne straffe eller belønne ved at fremkalde sygdom eller blindhed til folk som straf eller mirakelkure som belønning.

 
Mændene i Deir el Medina.
Mændene i Deir el Medina var opdelt i arbejdshold. Behovet for mænd der har været tilknyttet byggeriet af kongegravene har gennem tiden varieret meget fra 30 til omkring 120, afhængigt af graven størrelse I midten af Ramses II´s ​​regeringstid var der mindst 48 mand beskæftiget, men mod slutningen kun 32, måske fordi graven var  afsluttet. Under Ramses III, er 40 mænd navngivet, men i under af hans efterfølger Ramses IV er arbejdsholdet udvidet til 120 mand, Ramses IV regerede kun 6 år og holdet blev derefter reduceret til 60 mand.
Hver faggruppe havde sine egene opgaver at udføre ved gravbyggerierne , uanset om de var stenhuggere, tegnere, mejsel-slibere, tømrere, kunstnere eller et af de andre håndværk, som var repræsenteret her.
Formænd og skrivere var landsbyens daglige ledere. Deres opgaver var at kontrollerer udlevering af materiale fra de kongelige lagre, modtaget og uddele lønnen til arbejderne, og sidde som lokale dommere. Det var også dem der anbefalede nye emner, når der var udskiftninger i arbejdsstyrken, dette medførte undertiden, sager om bestikkelse.

Udover arbejderne, boede der også en række kongelige kontrollanter i landsbyen..

 
Kvinderne i Deir el Medina.

Fra arkiver i byen har vi mange af de oplysninger, der er grundlag for meget af vor viden om, hvordan kvinder levede under Nye Rige fra 1500 – 1100 fvt.

Det meste af tiden var Deir el Medina et fællesskab af kvinder, der stod for det daglige liv i landsbyen. Arbejderne koner passede børnene og bagte brød, og bryggede øl, der sammen med løg var de vigtigste fødekilder i dagligdagen. De havde mange forskellige ansvarsområder i dagligdagen, for eksempel  et enkelt tilfælde, hvor en formands hustru udbetaler arbejdernes lønninger til hustruer, under mændenes fravær. De har samtidigt haft den daglige kontakt med de handlende der kom udefra.

Mange af kvinderne har kunnet læse og skrive, eftersom meddelelser blev sendt til dem på tidspunkter, hvor det er tvivlsomt, en skriver har været til stede, som kunne have oversat meddelelserne

Flertallet af kvinder, der havde en særlig religiøs status , som en del af deres navne, var blevet gift med formænd eller skrivere, og havde titler som præstinder, gudens tjenerinde eller sangere, De havde officielle stillinger ved de lokale kult-helligdomme eller døde-templerne på Vestbredden, måske endda ved de store templer i Karnak og Luxor.

Kvinderne i Ægypten havde ifølge loven privat ejendomsret. De havde råderet over deres egen rigdom og en tredjedel af alle ægteskabelige besiddelser. Manden havde råderet over den samlede formue. Disse ville kun tilhører hustruen i tilfælde af skilsmisse eller mandens død. Hvis hun døde først, ville hendes del gå, til hendes arvinger, og ikke til hendes ægtemand.

 
Religion - Gudetro.

I Deir el Medina er fundet mellem 16 og 18 kapeller, dedikeret til Hathor, Ptah og Ramses II. Arbejderne synes at have tilbedt Ptah og Reshep, Thoth og Seshat, som beskyttende guder i forbindelse med deres arbejde og dagligliv. Stats-guderne blev tilbedt samtidigt med at man tilbad personlige guder, og det ser ikke ud til at have medført nogen konflikt mellem nationale og lokale gudedyrkelse. Bønner blev bragt til en bestemt gud i form af offergaver.

Fra omkring 1500 fvt. Blev Amenhotep I og hans mor dronning Ahmose Nefertari tilbedt og anset for guddommelige gennem mange generationer. Da Amenhotep døde blev han centrum for en begravelses kult, og da  Ahmose Nefertari døde, blev hun også anset for guddommelig, Hvert år fejrede landsbyen en ” Festival for Amenhotep I”, hvor byens ældste fungerede som præster ved ceremonierne, til ære for deres lokale guder, der ikke blev tilbedt andre steder i Ægypten.

For kvinderne var især Hathor, Taweret og Bes vigtige i forbindelse med i graviditet og fødsel. Bønner om mad og beskyttelse, var henvendt til Renenutet og Meretseger, der måske, på lokalt niveau, var mindst lige så vigtig som dødeguden Osiris.

 
Naturalie Økonomi.

Da penge som betalingsmiddel ikke eksisterede i Ægypten før efter ca 300 fvt. blev arbejdernes  løn udbetalt i naturalier. Formænd og skrivere, fik en højere løn, end de almindelige arbejdere.

Aflønning.
Betaling bestod af en månedlige rationer af  Emmer hvede til brød-mel, og byg til ølbrygning.  Udover korn, blev der leveret frisk fisk, grøntsager og vand, træ til brændsel og keramik til landsbyen.

Der var også mere uregelmæssige leverancer af dadler, kager og færdigt brygget øl.

Særlige bonusser blev udbetalt på festdage eller andre særlige lejligheder. Disse kunne omfatte ekstra rationer af korn, eller sesamolie, blokke af salt og natron og kød.
Hjemme produktion.

Arbejderne supplerede deres indtægter fra staten, ved at fremstille grav-udstyr, som kister, kasser , møbler og andre genstande, ud over ”til eget brug”. således er en stor del af møblerne i privat gravene i de omkringliggende områder, blev fremstillet i Deir el Medina.

Byttehandel.
Man betalte hinanden for hjælp med forskellige dele af fremstillingen af  grave og udstyr, for eksempel blev en skriver betalt for at male de krævede indskrifter i grave og på genstande.
 
     
   
**   **
  Panorama over Deir el Medina, landsbyen nederst mod venstre, i baggrunden gravområdet og mod højre, det ptolemæiske tempel. (1)  

Overnatnings hytterne.

Arbejderne i Kongernes Dal havde arbejdsuger bestående af 10 dage, hvor skønt de boede Deir el Medina, tilbragte de nætterne i den lille klynge af hytter, bygget på bjergryggen. halvvejs mellem landsbyen og deres arbejdsplads og nogle arbejdere har måske endda brugt deres nætter i en af de små hytter, som blev spredt ud over hele dalen.
 

For kvinderne var især Hathor, Taweret og Bes vigtige i forbindelse med i graviditet og fødsel. Bønner om mad og beskyttelse, var henvendt til Renenutet og Meretseger, der måske, på lokalt niveau, var mindst lige så vigtig som dødsguden Osiris.

 
Teksterne fra Deir el Medina.

En væsentlig del af de kendte papyri blev fundet i 1840'erne i nærheden af landsbyen og meget nyt er blev fundet i løbet af det forrige århundrede.

De overlevende tekster registrerer begivenhederne i dagligdagen i stedet for store historiske hændelser. Personlige breve afslører meget om de sociale relationer og familielivet i byen. Den gamle økonomi er dokumenteret ved registreringer af salgstransaktioner, der giver oplysninger om priser og mængder.

Her er religiøse optegnelser over bønner og ritualer der viser almindelige folks forestillinger om det guddommelige. Yderligere findes mange tekster om gammel lovgivning og den udførte praksis. Der er også eksempler på mange af de mest berømte værker af ægyptisk litteratur. Tusindvis af papyri og ostraka mangler stadig oversættelse og venter på at blive publiceret.

 
Drømmetydning.

Tydning af drømme var meget almindeligt. I skriveren Kenhirkhopeshef bibliotek, er fundet en drømmebog , den var allerede en gammel bog i hans tid.

Bogen blev brugt til at fortolke forskellige typer af drømme. Fortolkninger er uklare og ens lydende drømme, kunne havde forskellige betydninger.

I mange tilfælde er tolkningen det modsatte af, hvad der viste sig i drømmen, for eksempel en lykkelig drøm, betød ofte sorg, og en drøm om overflod betød mangel osv. her følger et par eksempler:
* Hvis en mand ser sig selv død er det et godt tegn, det betyder man har et lang liv foran sig.

* Hvis en mand ser sit ansigt i et spejl dette er slemt, det betyder et nyt liv.

* Hvis en mand ser sig selv blotte sin egen bagdel, er det dårligt, og betyder, at han vil blive forældreløs senere.
 

Strejke papyrus - Verdenshistoriens første strejke.(1*)

I året 1170 fvt sendte en skriver fra Deir El Medina  et brev til sin foresatte Vesiren, over at kornmagasinerne var tomme. Han bad Veziren handle hurtigt for ellers kunne håndværkerne ikke holde sig i live,

Skriveren meldte at på den ene side at arbejdet med kongebørnenes grav gik fortræffeligt. Men på den anden side beklagede han sig men de nye forsyninger har ikke været tilstrækkelige for kort tid efter er der igen mangel på mad og der udbryder en strejke. Disse begivenheder er beskrevet i en dagbog ført af en skriver i dødebyen.
Strejken begyndte år 29 den 10 mekhir – dvs det 29ende år af Ramses III regeringstid.
 
Udgravning.

Det arkæologiske område blev først seriøst udgravet af Ernesto Schiaparelli mellem 1905-1909, som afdækkede store mængder ostraka.

Et fransk hold under ledelse af Bernard Bruyère udgravede hele stedet, herunder landsbyen, affalds hullet og gravområdet, mellem 1922 og 1951. Dette arbejde har resulteret i et af de mest grundigt dokumenterede samfund i den antikke verden, der spænder over en periode, på næsten fire hundrede år. Der findes ingen andre steder hvor et lokalsamfunds organisation, sociale interaktioner, arbejds- og levevilkår kan beskrives så detaljeret.

Omkring 5000 ostraka blev fundet i en brønd tæt ved landsbyen.
 
 
     
** **
     
Besøg i Deir el Medina.
Billetprisen  er 30.- Egp. eller ca. 25 dkr. (feb 2013) , den giver adgang til området inklusive 2 grave. og det Græske tempel.
 
Nar man står ved billetkontoret, vælger man vejen til venstre mod bjergene, bag forbjerget til højre drejer vejen, der ligger Deir el Medina. Fortsætter man ligeud af vejen kommer man til Dronningernes Dal.
 
Til venstre for indgangen til landsbyen fører en trappe til toppen af det helligebjerg. Lidt oppe af trappen fører en sti over bjerget oven for gravene. Herfra er et glimrende udsyn over hele dalen. Følg eventuelt stien videre over bjerget, forbi overnatnings hytterne, og herfra enten ned i Kongernes Dal, eller mod højre, ned til Hatshepsut´s tempel i Deir el Bahari. 
 
             
       
**   **   **   **
  Udsigt over landsbyen og Vestbredden med Medinet Habu øverst til højre. (1)   Set fra sydøst, forstår man sammenligningen med et amfiteater. (3)    Byen og gravområdet set fra øst. (2)  
 
                 
         
**   **   **   **   **
  Der opføres stadig pyramider i Deir el Medina. (3)   Det eneste sted der er lidt skygge, og mulighed for at købe væske, er under halvtaget, de cheker også at du har en billet.   (2)   Set i jordhøjde er det svært at danne sig et indtryk af helheden, men det er mulighed for at se de enkelte huses rumopdeling. (2)   Tempel og gravområdet set fra øst. (1)  
 
Andre seværdigheder med og uden forbindelse til landsbyen Deir el Medina.
                 
         
**   **   **   **   **
  De tilbragte de nætterne i den lille klynge af hytter, bygget på bjergryggen. halvvejs mellem landsbyen og deres arbejdsplads (1)   Ved landsbyen, i retning af Ramesseum, ligger et stort hul i jorden, Herfra har man gennem tiden hentet hundredvis af bemalede ostraka op. (2)   (1)   Det er muligt under besøget i Deir el Medina, at bese 2 eller 3 af arbejdernes egne grave. her fra TT 290 graven tilhører Iri Nufer (3)  
 
Genstande fra Museer og samlinger.
Ostrakon (Gr.flertal ostraka) potteskår.
Ved landsbyen, i retning af Ramesseum, ligger et stort hul i jorden, Herfra har man gennem tiden hentet hundredvis af bemalede ostraka op. Fra besøg på en række museer vil jeg vise eksempler på den fremragende kunst der blev fremstillet på sten, kalkskaller og potteskår af beboerne i Deir el Medina

Alle nedenstående ostraka er fra Deir el Medina, og udstillede i Museo Egizio i Torino.

                 
         
**   **   **   **   **
  Siddende person der dufter til en lotus (3)   Regnskaber blev ført på kalkstensflager (3)   Arkrobatik har ikke været ukendt (3)   Udkast til kongesøn i positur. (3)  
                 
         
**   **   **   **   **
  Skitse til hoved og ? krone. (3)   Udkast til Uræus og lotus blomster dekoration(3)   Kattene bærer musen omkring i bærerstol. (3)   Ostraka med litterær tekst. (3)  
 
Referencer:
  • John Romer : Oldtidsliv
  • Peter Frederiksen, Knud Ryg Olsen, Olaf Søndberg ; Grundbog til historie. Verdenshistorien indtil 1750. (1*) p.33-34.)
  • Foto: Erik Christensen (3) Deir el Medina ,  Museo Egizio i Torino.2010-11
  • Foto. Jesper Elsgaard, (1)
  • Foto: Anders C, de Voss (2)
  • http://www.webkatalog.sk/egypt/images (kort)

Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2013 Version 5.0.1