Index

 

Seti I´s Daltempel

1291 – 1278 fvt.

 
   
 
Besøg.
Seti I.s Tempel er åbent for besøg fra 06:00 til 16:00. Billetter koster EGP 30,- (2012) de skal købes fra Vestbreddens billetkontor, ved afkørslen mod Deir el Medina og Dronningernes dal.
 
Geografi.

Seti I.s dødetempel er det nordligste af de Thebanske dødetempler og beliggende lige forbi vejen til Kongernes Dal, hvor vejen svinger til højre mod landsbyen Qurna / El-Tarif. Den nuværende indgang er gennem en port i den nordlige mur.

Selve placeringen af templet skal ses i forhold til Dalfesten, hvor guderne fra Karnak besøgte dødetemplerne på Vestbredden. Processionen er startet i Amon templet i Karnak, krydset Nilen og bevæget sig ind i en gravet kanal der førte op til og forbi dødetemplerne fra 18.dynasti. Startende med Deir el Bahari, så for at blive den første der får besøg under Dalfesten, anlægger han templet tidligere på kanalens løb, hvilket har givet det ønskede resultat.  
 
Historie.
Millioner års tempel, Evigheds tempel, Daltempel, Dødetempel eller Mindetempel er alle ord der beskriver den samme kategori af templer. Tempel komplekser som kongerne lod opfører til dyrkelse af kongens Ka, i den kongelige dødekult.
Stedet havde i oldtiden navnet ” Menmaatra Sety, strålende i Amons land, der ligger vest for Theben”. Eller "Hefet-hendes-Nebes" "den første foran sin herre”, med reference til placeringen direkte over for Amon templet i Karnak.
 
    **
**

 
    (1)

Midlertidigt Billede

  Seti I byggede dette tempel i slutningen af hans regeringstid og dedikeret til Amon-Ra og tilbedelse af hans guddommelige far, Ramses I. Han havde på grund af hans korte regeringstid, ikke har nået at bygge sit eget dødetempel, Seti anlagde et kapel, viet til ham, forrest i templet. Arrangementet af de kongelige og solkultens kapeller i Seti´s tempel, ligner på mange måder den øverste terrasse i Hatshepsut´s tempel i Deir el Bahri.
  Efter Seti´s død blev tempel bygget færdigt og dekoreret under Ramses II.
   
  Romerske periode. 30 fvt - ca.400 evt.
  Som mange af Vestbredden templer, er også Seti`s tempel, blevet brugt som stenbrud for genbrugsmateriale. I den romerske periode ser det ud til at have været et område, hvor mange håndværkere arbejdede og havde deres værksteder.
   
Koptiske Periode. ca, 400 - 900 evt.
  I den koptiske periode blev store dele af templet ombygget til en kirke og beboelse
   
  Arkæologiske Udgravninger.
  Siden 1972 har det tyske arkæologiske institut stået for et omfattende udforsknings og restaurerings arbejdet, under ledelse af Dr. Reiner Stadelmann.
  I 1994 blev templet alvorligt beskadiget af voldsomme regnskyl og oversvømmelser.  Efter en omfattende restaurering og genopbygning af den første pylon er templet blev åbnet for offentligheden i marts 2004.
  I efteråret 2006 opstod skader på aflastning af Sfinks baserne, dette skyldes spildevand fra husene udenfor templet, som var sivet gennem pylonen.
 

Arbejdet er stadig i gang, men dette sjældent besøgte templet er absolut værd at se.

   
  Arkitekturen.
  Det er et klassisk tempel kompleks, bestående af en første og anden pylon af templet bygninger samt en bygning med lagerrum, en hellig sø og tempel palads. Denne form bliver kopieret af senere konger, når de anlagde deres dødetempler som Ramses II i Rameseum eller Ramses III i Medinet Habu.
  Templet er opført i sandsten hentet i stenbruddet i Gebelein 40 km syd for Luxor.
 
    **
**

 
    (1)
  1.) Første pylon.  Den oprindelige indgangen til templet gennem første pylon er i dag tilmuret og pylonen er stort set væk. Den var oprindelig bygget at lersten. Indgangsporten var opført i sandsten og det øverste skifte på pylonen var et lag kalksten. Den første pylon er dekoreret med Kartoucher fra Seti I og Ramses II.På portens inderside kan man stadig se to sfinkser, der var opstillet i forbindelse med en processionsvej, en sfinks allé der førte frem til templet.
   
  2.) Ydermuren. Oprindeligt var templet omgivet af en 10.50 meter høj mur. Den var opført af soltørrede lersten, holdt på plads med støttepiller. Med mellemrum var indmurede tårne. Den oprindelige mur var 124 meter bred (nord - syd), 162 meter lang (øst - vest) og var 3,20 meter tyk.  Indgangen til templet var fra øst gennem den første pylon.
   
  3.) Nutidig indgang. Adgang til templet er i øjeblikket nær det østlige hjørne af første gård, i det område hvor der tidligere har været værksteder.
   
  4.) Et kongelig palads var anlagt syd for den første gård, Det er det første eksempel på et rituelt palads knyttet til et dødetempel. Paladset tillod den afdøde konge at materialiserede under festlighederne i tronsalen, hvor han blev udødeliggjort i form af statuer. Via en overdækket kolonnade kom man ind i en forhal, derfra ind i en tronsal, med kongens kultstatuer. Her var også et tilsynekomst vindue. Det er et vindue, hvorfra den afdøde kongen kunne deltage i festivaler.
  5.) Første gård.
   
  6.) Anden pylon   Den anden pylon er næsten fuldstændig væk, sandsynligvis på grund af lerstens byggeriet ikke har tålt de gentagne årlige oversvømmelser. Den var oprindelig bygget at lersten. porten var, som første pylon, opført i sandsten og det øverste skifte på pylonen var her et lag granit. Fra anden pylon fortsatte processionsvejen flankeret af sfinkser, frem til templet.
  7.) Anden gård.
   
  8.) Tempel facaden bliver båret af 10 lotussøjler, og danner en søjlegang (portico) foran sandstensmuren. På den sydlige del af væggen er scener der viser processions både med Seti I, Ahmose-Nefertari og den Thebanske triade, Amon, Mut og Khonsu, samt tekster om Seti og Ramses II. Den nordlige del viser Seti I og Ramses II ofre til forskellige guder. Desuden en tekst fra Ramses III.s år 6. På hver side af døren til hypostyle hallen er en stele af Amenemesse 1202 – 1199 fvt., som senere blev omskrevet af Merenptah-Siptah 1193 – 1187 fvt.
   
  9.) Den hypostyle hal har seks elegante papyrus søjler og meget meget høj kvalitet i reliefferne, der er karakteristiske for Seti I tid, skønt dekoreret i løbet af de seneste år af Seti´s regeringstid. (hvor Ramses II, måske delvis har overtaget byggeriet). På hver side af hallen er tre kapeller. På venstre side er båd-kapeller og rum til en statue af Seti I. Og på højre side er et kapel for Dalfesten og kapel for Osiris og Isis. Det midterste kapel til højre har en interessant skildring af en gudinde der personificerer templet.
   
  10.) Sol gården. Området nord for den hypostyle hallen var en gård dedikeret til solkulten for Ra-Horakhte, Denne gård havde oprindeligt ti søjler, som nu er forsvundet, og med et stor sol alter i midten (en rest kan stadig ses), Der er ni nicher i væggene, hvor der tidligere stod kongelige kultstatuer. Inskriptionerne på væggene er overvejende offerritualer og beskrivelser af kult-aktiviteter. Billedscenerne viser Ramses II i offerhandlinger. Udsmykningens ringere kvalitet, end i hypostyl hallen, viser klart at den er dekoreret under Ramses II.
   
  11.) Kapellet for Ramses I ligger i den sydlige del af hovedbygningen. Her dyrkede man den kongelige kult. Det er en lille hypostyle hal med to søjler, der bagerst er opdelt i tre små kapeller forbundet med den kongelige dødekult. På vægen til højre for søjlerne til vises Seti knælende foran guderne Amon, Khonsu og Mut. Det centrale kapel var dedikeret til Ramses I og har en smuk velbevaret falsk dør. I et relief vises, Seti der ofre væske til en statue af hans far, Ramses I. I det andet kapel er afbildninger der viser Ramses I og Seti I accepterer ofre fra Ramses II.
   
  12.) Sanktuarie for Amon-Ra. Den lille forhal bag hypostyl hallen danner en tværforbindelse med kamre i hver side, hvor dørenes overliggere viser femten navngivne guder fra den ægyptiske mytologi. Her er et Osiris kapel. Områdets bagvæg består af et tredobbelt båd-kapel, det midterste for Amun, hvor båd standen stadig er på sin plads, og de to andre for Mut og Khonsu. Her opbevaredes gudebådene, når de var på besøg fra templet i Karnak.
   
 

13.) Den lille hal der oprindeligt havde 4 søjler, er det inderste rum i templet, og dedikeret til "Den smukke Dalfest” og Amon. Omkring hallen er en række kapeller for Min-Amon-Kamutef, Amon-Ra-Horakhte, Atum og Osiris. Væg-reliefferne her viser Seti med de respektive guder som han enten ofre til eller udfører rituelle handlinger. Her er også resterne af en trappe, der har ført op til tagetagen.

   
 

Magasiner. De seneste udgravninger har afsløret en række store kornmagasiner nord for tempelbygningen. Det er det ældste magasin, så første gang, man ser magasiner i forbindelse med dødetempler. Men det bliver standart, og ses i Rameseum og Medinet Habu. I forbindelse med templets indtægter blev kornmagasiner, brugt til opbevaring af korn og andet betalt som skat.

   
  Hellig Sø. Oprindeligt har der været, en lille hellig sø, på sydsiden af templet. Den er nu udtørret.
   
    **
**

 
     
 

Seti I.s dødetempel i Qurna.

(1)
    **
**

 
     
 

Seti bringer Maát (tingenes rette tilstand) til Amon-Ra, Ra-Horakhte og Mut.

(1)
 
                 
         
**   **   **   **   **
  Den nutidig indgang til venstre for vagternes hus.    Den oprindelig port indgang til templet, igennem første pylon er nu tilmuret.   Steler opstillet inden for første pylon.   De hvide mure er resterne af det kongelige palads  
   
 
                 
         
**   **   **   **   **
  Den restaurerede ydermur yder stadig beskyttelse.   Rester af granit portalen i anden pylon.   Der var oprindeligt en processionsvej flankeret af sfinkser.   Facaden er geometrisk opdelt med tre ingange, fra venstre  
   
 
                 
         
**   **   **   **   **
  Dørportalen i Ramses I.s kapel.   Kartoush med person og tronnavn.   Seti iført den Blå Krone ofre lotus til Ampn-Ra.   Den Thebanske Triade.  
   
 
                 
         
**   **   **   **   **
  Seti ofre til Atum-Re.   Dobbelt gengivelse af Amon-Ra.   Seti ofre Maát til gudinden Mut.   Dør portalerne er rigt dekoreret med Kartoucher  
   
 
                 
         
**   **   **   **   **
  Solgården opført af Ramses II.   Den inderste del af templet, hallen med fire søjler   Tappen i forbindelse med fire søjler hallen.   Vue gennem Amons bådkapel med bådens base og videre gennem Hypostyl hallen.  

 

Referencer:
  • Richard H. Wilkinson : The Complete Tempels of Ancient Egypt.  (s.173-174)
  • Kent R. Weeks : The Ilustrated guide to Luxor.(s.170-175)
  • Foto: Anders C.de Voss. 2008.
  • Tempel plan : http://proteus.brown.edu/ancientegyptianart2/8479

Index

© Erik Christensen 2008 - 2014 Version 5.0.1