Retur til Index.

 

Medamud - Monthu Tempel.

 
 
 
Geografi.
Al Madamum eller Medamud ligger omkring 5 km nordøst for Karnak og 8 km fra Luxor, på Nilens østligt bred.
Historie.
Templet i Medamud blev sandsynligvis grundlagt som sted for tilbedelse for den levende gud Monthu, mens templet Bucheum i Armant, omfattede en gravplads for de hellige tyre, og var sandsynligvis dedikeret til tyrens død og begravelse.
Monthu var den vigtigste gud i det Thebanske, 4. Øvreægyptiske nome. Og fra tidligt i historien er der blevet indviet kult templer for ham over hele Theben, ikke kun i Luxor - Karnak men også i Armant og El Tod. Oprindeligt var templet indviet til to former af Monthu, enten som en mand med falkehoved  eller i form af en tyr, men også til triaden i Medamud, med hans hustru Rattawy (Re´s  kvindelige aspekt som Hathor, der ofte bliver afbildet som som en ko med en sol disk mellem hornene)  og deres søn Harpora (Harpokrates - Horus barnet).
Gamle Rige.
Det første tempel fra Gamle Rige var indviet til guden Monthu, det var omgivet af en lerstens mur 180 x 200 meter og havde en hellig lund. Der var Gravhøje, og et underjordisk tunnel system med gravkamre. Templet bestod af to særskilte, men sammenhængende områder, der er blevet tolket som et tempel mod nord og en mod syd. Der var også en gårdsplads for den levende hellige tyr. Vest for templet lå muligvis, den hellige sø.
Det er almindeligt for denne periode, at blev templer blev bygget af soltørrede lersten. Overliggere og karme til døre og vinduer, væg-relieffer, søljer og baser var i forskellige stenarter, som granit eller sandsten.
 
     
   
**   **
Forarbejdede sten har været benyttet i den helligste del af templet. Der er ikke fundet rester af dette tempel, men udhuggede sten har været kostbare, så de er sandsynligvis genbrugt i de senere ombygninger af templet.
Mellemste Rige.

Det tempel der er rester af, stammer fra Mellemste Rige, det er påbegyndt under 11.dynasti af Montuhotep II Nebhepetre ca.2050 fvt. Og delvis færdig gjort i 12.dynasti af Sesostris IIIś tid ca.1830fvt.

Hvordan grundplanen for templet har set ud omkring Mellemste Rige er genstand for diskussion. Men der har været mindst en hypostylhal, med adgang til Sanktuariet og de forskellige kapeller. Sant en stor gårdsplads omgivet af  kolonner af søjler, hvor en hellig tyr levede og blev æret som den levende inkarnation af Monthu.
Anden Mellemtid. Byggeriet

Kongerne fra Anden Mellemtid, 13.dynasti, Sobekhotep II 1780-1777fvt. opsætter relieffer fra hans forgængere og hans forfader Sesostris III klædt i dragten der blev benyttet under hans Heb-Sed fest.. Amenemhet VII 1769-1766fvt. og Sobekhotep III 1749-1742fvt. fortsatte med at udbygge templet i Medamud.

 Under 17 dynasti bliver templet udvidet af  Sobekemsaf I  1566-1559fvt..

Nye Rige.
Templet blev også ændret af kongerne fra 18.dynasti, Thotmose III, der renoverede templet og udstyrede set med en række statuer af sig selv.
Foruden Monthu blev Amon på dette tidspunkt også tilbedt her.
Ptolemæisk periode.
Byggeriet i Medamud lå stille frem til Den Ptolemæiske tid hvor Ptolemæus II påbegyndte byggeriet af hovedtemplet Den  åbne gård tilføjes under Ptolemæus VII og komplekset bliver videre udbygget under Ptolemæus VIII og dekoreret med kioskerne under Ptolemæus XII.
Romersk periode.
Templet fortsatte med at blive udvidet og dekoreret i århundreder under de romerske kejsere,  helt frem til Antoninus Pius (138-161evt.) En del af væg-udsmykningerne i hovedtemplet og i Monthu templet, har viste sig at være fremstillet af de romerske kejsere Domitian og Trajan.
 
     
 

 
**   **
Arkitektur.
Dens grundplan omfatter de typiske træk for græsk-romerske templer: en tribune (platform) med udsigt over en kanal, en brolagt vej som fører til hovedporten, en åben søjlegård, efterfulgt af en forhal, en hypostylhal, og et Sanktuarie med en række kapeller.Bagved det nuværende byggeri .
Der var en  gårdsplads der blev tilsyneladende brugt af den levende hellige tyr.
Tribunen - processionsvejen.
Tribunen er en anløbsplads for skibe, denne kanal var forbundet med Monthu`s helligdom i Karnak. Herfra førte en processionsvej flankeret af sfinkser frem til hovedporten.
Hovedporten - Kiosker.
Den store indgangsport blev bygget Ptolemæus VIII og dekoreret udvendigt af kejser Tiberius 14 – 37 evt. Ptolemæus XIIś opførte to kiosker foran den store port. Herved opstod en usædvanlig tredobbelt portal. I den sydlige kiosk var skærmvæggene dekoreret med relieffer af sangere og musikere sammen med den dansende Bes.
Den åbne søjlegård.
Gennem portåbningen træder man ind i en stor åben søjlegård, bygget af Ptolemæus VII ,med 48 søjler, arrangeret i to rækker på tre sider af gården. I det nordvestlige hjørne af pladsen står et alter, udsmykket af Antoninus Pius. Modsat porten fører indgang ind i hovedtemplets hypostylhal.
Hovedtemplet.
Hovedtemplet med 12 søjler blev opført under Ptolemæus VIII, som var en af de store bygmestre af templet i Medamud. Fire af de oprindelige seks søjler i facaden stadig er forbundet af vægge. Dele i det indre templet er dateret til begyndelsen af den ptolemæiske periode En dørstolpe dateret til Ptolemæus II.
Monthu Templet.
Bag hovedtemplet lå den ældste og vigtigste helligdom dedikeret til Monthu, og hans hustru Rattawy og deres søn Harpokrates, Her var også et mindre område, muligvis med en stald, hvor den hellige tyr Monthu opholdt sig. Af dette tempel er der intet tilbage at se, udover en Granitsøjle.(se foto)  
Tempelmur - Hellige sø.
Den hellige sø i forbindelse med Monthu templet var anlagt nord for bygningerne.
Det romerske tempel var omgivet af en murstens mur, bygget under Tiberius, inden for muren var en hellig sø, en dyb brønd og kornmagasiner.
Udgravning.
Ingen beskriver af Medamud findes før Albert Daninos gennemførte en kort undersøgelse af stedet omkring år 1900evt.
De første arkæologiske undersøgelser blev gjort fra 1925 til 1932 af det franske Institut for Arkæologi, Cairo i samarbejde med Louvre Museum.
Siden 1939 er der ikke foretaget udgravninger af Medamud templet..

Museer / udstillinger

Hvad der har kunnet fjernes fra det oprindelige tempel, af bygningsdele og kunstgenstande er blevet fordelt til forskellige museer, blandt andet til Open Air Museum i Karnak. De fleste af tempelstatuerne befinder sig nu i forskellige museer i Frankrig, som Museum of Fine Arts i Lyon og Louvre i Paris.
En af de overdådige dør portaler, dateret til Sesostris III, er i Louvre.
Nogle af de kunstgenstande der blev fundet i templet er kult statuer af tyre og forskellige relieffer, der dateres til Ptolemæus III og Ptolemæus IV.
 
Besøg. Den nemmeste måde at besøge stedet på, er at tage en taxa fra Luxor.
Et område med løse blokke på den sydlige side af templet er værd at besøge, da det indeholder mange interessante fragmentariske relieffer, herunder en overligger af Ramses III og den nedre del af en siddende statue af Sesostris I. Men meget af dette materiale er kommet fra andre templer
Stedet er i øjeblikket lukket (2012) for offentligheden i forbindelse med at team af arkæologer og konservatorer arbejder for at beskytte området mod den moderne bys angreb på det gamle tempelområde.
 
 
 
 
                 
         
**   **   **   **   **
  Oprindeligt var templet indviet til to former af Monthu, enten som en mand med falkehoved  eller i form af en tyr-   Granitsøjlen af røg Aswan granit og måske basen den står på er det eneste spor efter Sesostris III Montu tempel.   Relief med Ptolemæus XII 81-51 fvt. fra hans vægudsmykning i hans kiosk   Den store indgangsport blev bygget Ptolemæus VIII og dekoreret udvendigt af kejser Tiberius 14 – 37 evt. Ptolemæus XIIś opførte to kiosker foran den store port.  
                 
         
**   **   **   **   **
  De Ptolemæiske søjler og port indgangen, bemærk den tiltagende opsivning af salt fra undergrunden. (det hvide)   Tribunen er en anløbsplads for skibe, denne kanal var forbundet med Monthu`s helligdom i Karnak.   De er overalt, børnene der er nysgerrige.   Et område med løse blokke på den sydlige side af templet er værd at besøge, da det indeholder mange interessante fragmentariske relieffer,  
                 
         
**   **   **   ** ** **
  De Ptolemæiske kroner er imponerende, her Ptolemæus XII samt (han igen) med den Dobbelte krone.   Relieffer med kongen der ofre Ma'at til Amon, Overligger fra Ramses III`s tid. 20.dynasti.   Palme-ribben var symbol for tidens gang - en hakket palme-ribbe symboliserer også året, og blev blandt andet brugt i templerne til at registrere tidens gang.    Dekoration med træer og en løve, Liljer og blonstrense papyrus.  
Referencer:
  • Foto: 2011 Erik Christensen
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Monthu_(Medamud)
 

Retur til Index.

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2013 Version 5.0.1