Retur

 
Brooklyn Museum, New York
 
Stele for  Takhenemet., 
Takhenemet beder direkte til guden Re-Horakhte, der bærer Osiris dragt og regalier.
3.Mellemtid 775-653 fvt.    n.08.680.201
 
 

 

Foto. Erik Christensen 2012  

 

Retur

© Egyptolog.dk/Erik Christensen 2008 - 2012 version 4.1.0