Retur

 
Metropolitan Museum of Art, New York
 

Nikare som skriver.

 

Gamle rige 5.dynasti, 2420-2389 fvt.     

Bemalet granit. nummer.48.67

 

 

Foto. Erik Christensen 2012     

 

Retur

Egyptolog.dk/Erik Christensen 2008 - 2012 version 4.1.0