Retur

 
Metropolitan Museum of Art, New York
 
Stele for Nakht
 Mellemste-rige, 12.dynasti 1950-1900 fvt. Malet kalksten Theben.
n 11.155.1
 

 

Foto. Erik Christensen 2012     

 

Retur

© Egyptolog.dk/Erik Christensen 2008 - 2012 version 4.1.0