Memphis Museum

 

Den Thebanske Triade - Amon - Mut - Khonsu.

 

 

Mit barnebarn Xander var med på turen.

Foto:Erik Christensen

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2011 Version. 3.1.1