Index

 

Ny Carlsberg Glyptotek.

København.

 
 
Museumsbygningen på Dantes Plads  i København blev tegnet af arkitekt Vilhelm Dahlerup og opført på en grund, bag ved Tivoli.
 
I 1882 grundlagde brygger Carl  Jacobsen, Ny Carlsberg Glyptotek i tilknytning til sin egen bolig, og  i 1884, lagde han grunden til en af verdens fineste samlinger af kunst fra det gamle Ægypten. for senere at skænke samlingen til staten og Københavns Kommune;
Hans første ægyptiske erhvervelse var en 3100 år gammel mumiekiste, som han købte pr. postordre (!) på Det Ægyptiske Museum i Cairo.
Dengang solgte museet af sine antikviteter, hvis nye fund blot dublerede gamle.
 
Allerede i 1890 sikrede Jacobsen sig nogle af  Glyptotekets største skatte: statuerne af grav- guden Anubis og skatmesteren Gebu.
     

**

**
     
     
**

**
     

Ottilia og Carl Jacobsen.

 

NY CARLSBERG GLYPTOTEK

Dantes Plads 7, 1556 København V
Åbningstider:  
Daglig kl. 11-17 - Mandag lukket
Søndag: gratis adgang.
Lukket flg. dage:
1 jan, 5 juni, 24 & 25 dec.
Entré:
Voksne: 75 kr. (2013)
        Alle under 18 år har gratis adgang
I 1892 knyttede Jacobsen Danmarks første professionelle ægyptolog, Valdemar Schmidt, til Glyptoteket, og Schmidt blev, efter Jacobsens eget udsagn, den egentlige skaber af Glyptotekets ægyptiske samling. På utallige ægyptens rejser indkøbte Schmidt kunstværker til samlingen. Hans betydeligste erhvervelse blev Det Sorte Kongehoved, det berømteste ægyptiske kunstværk i Glyptoteket.
Samlingen blev i flyttet til en nyopført bygning på Dantes Plads. og indvielsen skete i 1897, med en af Jacobsen foranstaltet, international kunstudstilling.. Staten og Københavns kommune delte omkostningerne ved byggeriet. Ved et gavebrev af 14. januar 1899 skænkede Jacobsen samtlige sine samlinger af antik og nyere kunst såvel som de betydelige arkæologiske samlinger til udvidelse af Ny Carlsberg Glyptotek.
 
På Schmidts anbefaling begyndte Jacobsen i 1908 at sponsorere den store engelske ægyptolog W.M.F. Petries udgravninger i Ægypten.
Petrie blev støttet af europæiske og amerikanske museer og havde den ordning med de ægyptiske myndigheder, at unikke fund skulle forblive i Ægypten, medens de mere almindelige – efter forhandling med de ægyptiske myndigheder – kunne overdrages til de udenlandske sponsorer. Helt frem til begyndelsen af 1920-erne modtog Glyptoteket en stadig strøm af fund fra Petries udgravninger.
 
 

Den Ægyptiske samling.

     Billederne omfatter den del af Glyptotekets samlinger der er relevant for besøg i forbindelse med det gamle Ægypten.

 
 
             
       
**   **   **   **
  Sal 1 Statuer   Sal 2 Kaemrehuś   offerkammer   Sal 2 a  Gravudstyr fra  Gemniemhats grav 1991.-1962 fvt.  
             
       
**   **   **   **
  Sal 2 b Mumie kælderen.   Sal 3 Buster   Sal 4.  

 

Referencer:
  • Jørgensen, Mogens: Gravskatte fra det gamle Ægypten, Ny Carlsberg Glyptotek 2002.
  • Jørgensen, Mogens: Ægypten I, Ny Carlsberg Glyptotek
  • http://glyptoteket.wordpress.com/2009/02/04/den-aegyptiske-samlings-125-ars-jubilaeum/

  • www.glyptoteket.dk

 

Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2013 Version 4.5.0