Index

 

Rejser og transport.

 

 

 
 
At rejse i det gamle Ægypten var en nødvendighed. i et land der strakte sig fra deltaet og middelhavet i nord til via første katarakt og Elephantine øen og i perioder helt ned femte katarakt i Nubien.
Der var en livlig trafik mellem provinsernes (Normernes) landsbyerne indbyrdes og fra hovedstæder til regeringsbyen.
 
At gå har altid været den mest brugte transportform. Som det kan ses på relieffer og statuer har man fra de ældste tider gået barfodet, senere bliver sandaler almindeligt fodtøj.
Fra historien om Sinuhe ved vi at alt hans udstyret var en stok, et lændeklæde og sandaler og at det var alt han havde med sig under flugten gennem deltaet fra vest til øst til han nåede frem til Bittersøerne.
Det har ikke været ufarligt at rejse til fods, soldater overfaldt ofte folk der var ubevæbnede og frarøvede dem deres ejendele som. proviant, en sæk korn eller mel eller lændeklædet og sandalerne, så folk blev efterladt nøgne.
 
Vejene gennem ørknerne enten mod øst til Rødehavet eller mod vest til oaserne følger oftest de gamle udtørrede flodlejer (wadi`s) der skærer sig langt ind i ørkenen, vand var normalt ikke et problem under disse rejser da der fandtes mange brønde langs ørkenruterne. 
  
En anden type veje er de brolagte prosessionsveje mellem flere templer i et område, fx. I Theben (Luxor) med brolagt Sfinks alle mellem Karnak Tempel og Khonsu og Mut templerne til Luxor templet ca, 3 km mod syd.
  
Transport dyr :
 
Æsler og okser har været blandt de første dyr der er blevet tæmmet og har været benyttet af bønderne ved markarbejde og transport af landbrugsprodukter.
 
Heste indføres af Hyksos-folket i første mellemtid 2181 - 1991 fvt. Hesten har primært været til faraos hære, og brugt som trækheste
   for Stridsvogne. Hesten har ikke været benyttet til at opbygge rytteri.
 
Kameler.
 
Slæder: I en grav i Beni Hassan fra mellemste rige findes en fremstilling af en slæde der transport en kolossal statue der trækkes med reb af mænd i flere registre i samme billede
  
Vogne:  I Tutankhamon´s grav i Kongernes dal ved Luxor, fandt Carter i 1922 flere stridsvogne. På størstedelen af templerne fra Nye Rige 1550 fvt. og senere findes afbildninger af Faraoner på stridsvogne.
  
Broer Der findes ingen tegn på at der har været tænkt eller prøvet på at bygge en bro over Nilen i oldtidens Ægypten. Der har muligvis været lavet planke broer over mindre kanaler, men der er ikke efterladt spor af det.
  
Floden - Nilen har af selvklare årsager altid været hovedfærdselsåren i Ægypten, den har været brugt til fiskeri af lokalbefolkningen  og til transport af byggematerialer fra stenbruddene i Aswan til de første dynasti grave i Abydos ca.3000 fvt og til Khufus pyramide i Giza fra 4 dynasti (2589-2566 fvt.) og ikke mindst under Nye Rige 1550 - ca. 1100 fvt. hvor der fragtes store mængder granit til området i Theben.
  
Kanaler -  Fra de ældste tider har bygningen og vedligeholdelsen af kanaler til overrisling været et fast element i administrationen af landet. Der er gravet kanaler parallelt med Nilen der igen er forbundne med floden med tværgående kanaler Under den årlige oversvømmelse er kanalerne ligesom som markerne blevet oversvømmede og fyldt med slam nå vandet har trukket sig tilbage til sit normale leje i floden.
Kanaler og veje er evigt forbundne med hinanden på den måde at når kanalerne blev renset for slam og mudder blev det kastet op  til sidene, så der med tiden opstod et vej og sti system der var lige så veludbygget som systemet af kanaler.
  
Skibe og både -  Skibe har været en integreret del af samfundet fra de første tider, Nilen har altid været et vandskel mellem øst og vest Ægypten, fra myten om Isis og Osiris fortælles om Isis hjemrejse hvor kongen af Byblos i Levanten (her Libanon) giver hende skibslejlighed tilbage til Ægypten med Osiris kiste, så sejlads på det østlige middelhav har fundet sted.
Skibe er fremstillet som modeller og afbilledet på krukker fra den predynatiske tid, der kaldes Naqada-perioden. (3000 - 3500 fvt) disse fremstillinger viser både religiøse / rituelle og transport skibe
Petrie, den engelske ægyptolog, har omkring 1900 udgravet omkring Abydos og Hierakonpolis, mange af disse fund kan i dag ses på europæiske museer, bla British Museum og Petrie  Museet i London.
  
  
Papyrusbåden  er den mest brugte skibstype i forbindelse med fiskeri og fuglejagt, det ses gentaget på væggene i utallige grave fra alle tidsperioder, ofte i billedet af gravejeren på fuglejagt i papyrus krattet
De tidligste kendte træskibe, er fundet i Abydos, man fandt her i 2000 (evt.) en række begravede skibe fra begyndelsen af første dynasti ca 3000 fvt.
 
Khufu`s solbåd fra ca 2600 er 42 meter lang, så det har været muligt i den tid  at bygge store skibe, hvis 2 så store skibe har været brugt som gravgaver, har skibe været kostbare men ikke ualmindelige.
 
Jacques de Morgan fandt i 1894 enten 4 eller 6 karvel-byggede skibe (Bygget over et skelet) på ca 9 meters længde i forbindelse med Sesostris III´s pyramide i Dashur fra ca. 1860 fvt.
  
Referencer:
  • Pierre Montet " Dagligt liv i Ægypten, på Ramses´ tid"  1970
  • Robert Partridge " Transport in Ancient egypt" 1996
 
 

Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2013 Version 5.1.0