Retur til Index

 

Djosers Trinpyramide - Sakkara.

 
 
 
Bygherre : Djoser 2668 - 2649 fvt.
Pyramidenavn : Ukendt
Bygge periode : 3 Dynasti
Base længde/bredde : 121 x 109 meter
Højde: 60 meter
Rumfang : 330400 kubikmeter
Hældning : trinpyramide
Geografisk koordinater  
 
 
 
 
Gravområdet i Sakkara var allerede vel benyttet da farao Djoser og hans arkitekt Imhotep begyndte at bygge Djosers pyramide komplekset på toppen af tidligere grave fra 1 og 2.dynasti.
Byggeriet af Djosers trinpyramide er fra 3.dynasti ca 2680 fvt. og indleder en periode, hvor de monumentale gravmæler bliver fremherskende i Ægypten.
 
Den var oprindeligt planlagt som en mindre pyramide end den det endte med at blive.
Byggeriet har udviklet sig over en årrække først med udhugningen af gravskakten og gravkammeret der ligger 28 meter under overflader, gravkammeret  er forseglet med en granitblok på 3 ton. Over skakten opførtes en mastaba i to etager. Dette arbejde antages at have taget et par år.
Men Djoser levede længere end det. til 2649, så man besluttede at udvide pyramiden med yderligere to etager over de næste par år. For så at afslutte byggeriet med de to øverste trin. Til byggeriet af pyramiden der er massiv blev brugt over 200.000 ton sten og derforuden en facadesten af limsten.

 

Komplekset var omgivet af en 10 meter høj mur der var 545 meter lang fra nord til syd og 277 meter bred fra øst mod vest. Største delen af denne facade er eroderet væk med tiden.
Efter beskrivelser af faraos paladsmure i Memphis (Der var regeringsby under de første dynastier) lader det til at Djoser har kopieret disse mures udseende og måske opført en kopi af hele hans palads.
 
Her blev der for første gang, benyttet legemsstore statuer i forbindelse med et gravkompleks.
 
Gravkamrene var dekoreret med fine turkisblå fajance kakler opsat i mønstre som var det vævede sivtæpper, derudover en række fine relieffer der viser kongen under hans Heb-sed fest.
Heb-sed er en fest der afholdes i forbindelse med kongens 30 års regeringsjubilæum hvor kongen viser at han stadig har styrke til at gennemfører det traditionelle rundt løb mellem to opsatte piller i tempelgården. Dette løb og hele festen sættes i forbindelse med den urgamle tradition om ”kongeofferet”. Når en konge bliver for svag, må han dø så vi kan få en yngre og stærkere konge. Ved Heb-sed festen skal kongen vise folket at han stadig har den fulde styrke til at løbe Heb-sed løbet.
 
I et lille stenkapel nord for pyramiden er et hul i muren på størrelse med en hånd, når man kikker ind i hullet ser man ind i øjnene på en kopi af en Djoser statuen der oprindeligt stod her. Den originale statue opbevares på museet i Cairo.
 
Området med nord graven er i dag en utilgængelig ruin, hvorimod det er muligt at se den fortsatte udgravning i og omkring den sydlige grav.
 
Besøg i pyramide området.
Åben dagligt 9.00 - 17.00
Pyramiden er lukket for offentligheden
 
                 
           
**   **   **   **    
  2012 Djosers Pyramide bliver kraftigt renoveret, man indsætter nye partier på sydsiden, så det ligner en ny pyramide.   2012 Djosers Pyramide, med et enormt træstillads.   2012 Østsiden af Djosers Pyramide under restaurering.      
                 
         
**   **   **   **   **
  2008 Djosers Pyramide   2008 Djosers Pyramide   2008 Djosers Pyramide   2008 Djosers Pyramide  
               
       
               
  2008 Djosers Pyramide   2008 Djosers Pyramide   2008 Djosers Pyramide 2008 Djosers Pyramide  
                 
         
**   **   **   **   **
  2008 Djosers Pyramide   2008 Djosers Pyramide   2008 Djosers Pyramide   2008 Djosers Pyramide  
                 
         
**   **   **   **   **
  2008 Djosers Pyramide   2008 Djosers Pyramide   2008 Djosers Pyramide   2008 Djosers Pyramide  
                 
         
**   **   **   **   **
  2005 Djosers Pyramide   2005 Djosers Pyramide   2005 Djosers Pyramide   2005 Djosers Pyramide - på foto Jesper Elsgaard.  
                 
         
**   **   **   **   **
  2005 Djosers Pyramide   2005 Djosers Pyramide   2005 Djosers Pyramide   2005 Djosers Pyramide  
 
 

Retur til Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2012 Version 4.2.1