Retur til Index.

 

Userkaf`s Pyramide, Sakkara.

 
 
    Bygherre : Userkaf
A Adgangsvej
 
B Falddør
 
C Magasin rum
 
D Antekammer
 
E Gravkammer
 
F Spidsgavl
 
Pyramidenavn : "Wab isut Userkaf"
Bygge periode : 5 Dynasti 2465-2458 fvt.
Base længde/bredde : 73,3 meter
Højde: 49 meter
Rumfang : 87906 kubikmeter
Hældning : 53,7 grader
Geografisk koordinater  
   
Adgangsvej 18,5 meter fald til -6 meter + 8 m
Antekammer  
Gravkammer  
Magasiner.  
 
 
Userkaf var den første konge i 5.dynasti, han nåede kun at regere i 7 år.
 
Han anlagde sit pyramide kompleks i det nordøstlige hjørne af Kong Djosers kompleks. Der har været overvejelser om grunden til denne beliggenhed. Det har været diskuteret hvorfor grundlæggeren af 5.dynasti , der havde gravplads i Abusir, Anlagde pyramiden nord for Djosers pyramide, og ikke som hans forgænger Shepseskaf, i Sakkara syd.
 
Pyramiden var oprindeligt beklædt med hvid Tura-kalksten. Kernen af pyramiden er bygget af små groft tilhuggede blokke af lokal kalksten anbragt i vandrette lag.
Dette betød en betydelig besparelse af arbejdskraft sammenlignet med de store og mere nøjagtigt huggede stenkerner i pyramiderne fra 4. dynasti. Men da den ydre beklædning af Userkaf s pyramide blev fjernet af sten-røvere gennem flere årtusinder, blev det løst samlede kernematerialet gradvist blotlagt og klaret sig meget dårligere, end de ældre pyramider.
Dette er forklaringen på pyramidens nuværende ødelagte tilstand.
 
 
 
                 
         
**   **   **   **   **
  Userkaf`s pyramide er meget ødelagt, og uden den ydre beklædning fortsætter nedbrydningen.   Indgangen til pyramidens indre er lukket med en muret væg. så her er ikke meget at se.          
                         
                   
**   **   **   **            
  Nordøst for pyramiden, en udgravning med to åbne gravskakter.   Et kig ned i en skakt.                  
 
Referencer:
  • Mark Lehner : The Complete Pyramids. 2008
  • Foto: Egyptolog.dk/ Erik Christensen , 10/2012
  • wikipedia.org/wiki/Armant (engelsk)
 

Retur til Index.

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2012 Version 4.2.0