Retur til Index

 

Aswan stenbrud og den Ufærdige Obelisk

 

 

 
Geografi.
Aswan stenbrud er i dag blevet indrettet som open-air museum. Beliggende i den sydlige del af byen Aswan, på Nilens østbred ved første katarakt  GP( 24.091056,32.899847)
 
Geologi.
Granitten i Aswan ligger langs Nilens østlige bred, under og omkring den gamle sydlige grænseby Shellal ved første katarakt.  Inden for et område på omkring 20 Km2 ligger det nordlige og sydlige stenbrud, og øerne Elephantine og Seheil. De stenarter der kendes fra dette sted, er,   rød (rosa), grå og sort granit.
                 
                 
         
**   **   **   **   **
 

Udbredelsområdet for granit ved Aswan. (4)

  Grå Aswan Granit.(3)   Rosa-Granit.(3)   Sort Aswan Granit.(3)  
     
** **
     
Historie.
Stenbruddene omkring Aswan har fra tidligste tider, leveret skiftende mængder af granit til mange bygningsdele, obelisker og statuer. Arkæologer anslår en periode på mere end 20,000 år, fra den tidlig stenalder og frem til den græsk-romerske periode år 500 evt.
At stenbruddet i Aswan har været i brug i denne lange periode, kan ses i udviklingen af metoden der er brugt af stenhuggerne, fra dolerit kugler til kobber og bronze mejsler. der i Sentiden bliver afløst af jernmejsler, der har efterladt huggeriller op til 50 cm dybe.
Gamle Rige.
Mod slutningen af 3.dynasti, hvor kong Huni (2637 – 2613 fvt) befæstede øen Elephantine i første katarakt,, fik stenbruddene større og større betydning for de kongelige byggerier.
Ved bygningen pyramiderne i Giza, under Gamle Rige, 4.dynasti (2613 - 2498 fvt) blev korridorer, ante og gravkamre opført af forarbejdet Aswan-granit, med en vægt på op til 50 tons i Kheops / Khufu`s pyramide, hvor også hans sarkofag er af Rosagranit fra Aswan. Også i Kefrens og Menekaures pyramider i Giza er gravkamrene opført i Aswan granit.
Mellemste Rige.
Under det sene 11. og 12.dynasti er området omkring Theben, med byggeriet af blandt andet templerne i Karnak, Armant og El Tod, storforbrugere af dørstolper og overliggere til døre og vinduer fra stenbruddene ved Aswan.
Nye Rige.
Under regenterne i Nye Rige 1555-1081 fvt. er der stor bygge aktivitet overalt i Ægypten. 18.dynasti har mange regenter der bygger i stor stil, og under 19.dynasti, og Ramses II er der konstant byggeri, der kræver bærende konstruktioner.  
Græsk - romerske periode.
 
Den ufuldendte Obelisk.
     
** **
     

Den store seværdighed i stenbruddet er den ufærdige obelisk, 41 meter lang ligger den, verdens største obelisk, næsten færdig udhugget, kun delvist hvilende på undersiden. Under den endelige fri hugning af obelisken er er opstået en revne i den øvre ende af den mellem 1000 og 1200 ton tunge sten. Slagmærker efter diorit kugler ses stadig i bunden af graven og på toppen af obelisken.  

 

Den almindelige opfattelse er at obelisken er fra begyndelsen af 18.dynasti, herefter fremkommer to forskellige formodninger.

Den ene er at dronning Hatshepsut 1498 - 1483 fvt. beordrede den fremstilet, i forbindelse med festlighederne omkring hendes 16.års regerings jubilæum. Men det er der umiddelbart intet bevis for.

 
En anden teori er at den er beordret udhugget af Thotmose III. (1504 – 1450 fvt). og skulle opstilles i Karnak templet, som den anden obelisk, sammen med den der i dag kaldes Lateran Obelisken, hentet i Ægypten 357 evt. af kejser Konstantin II og er Roms største med en højde på 37,2 meter og en vægt på 455 tons. Den blev oprindelige færdig, transporteret og rejst i Karnak templet af Thotmose IV (1419 – 1386 fvt).
 
Ufuldendte statuer og sarkofag-låg
 Ud over den ufærdige obelisk, blev en ufærdig delvis bearbejdet obelisk basis opdaget i 2005.
I området bag obelisken (man går til venstre ved obeliskens fod), er blandt andet muligt at se en stor ufærdig statue og at komme ned i kanalen under figuren der ligger på ryggen, på den indsnævrede base i grundfjeldet. Det giver mulighed for at se bølgelinjerne og de afrundede slagsten på nært hold. Rundt omkring i stenbruddet findes indhuggede "glyffer" og gamle graffiti, og ufuldstændige statuer af Osiris og Ramses II og ufærdige romerske bade.
 

Arbejdsgangen i et stenbrud.

Først skulle formanden udvælge og optegne det sted i granitten der passede til opgaven, med rød okker. Derefter begyndte stenbryderne deres udhugning af kanalerne der afgrænsede emnet.
Dette arbejde  var hårdt og ikke ufarligt, den rå tilhugningen af emnet skete ved hjælp af stenhamre, hvor hovedet er et skarpkantet doleritstykke der efterhånden som de blev slidt runde blev kastet bort, så de i dag kan ses som de runde dolerit -kugler der er efterladt omkring i bruddet.

Dolerit er en stenart der er hårdere end granit og kan derfor bruges som et effektivt slagværktøj mod granitten. Mærker efter brugen af dolerit hamrene kan ses som bølgelinjer i stenenes overflader, disse bølger ses tydeligt på den ufuldendte obelisks sider.

Senere tilhugges overfladen af stenhuggere med metal mejsler for sidst at blive poleret med fint malet kvarts og håndholdte polerersten. Sidst bliver genstanden dekoreret og får indskrifter af stukkatørerne.

Den ufærdige obelisk tilbyder usædvanlige indsigt i gamle egyptiske sten-hugger teknik, med mærker fra arbejdernes værktøjer stadig klart synlige såvel som okker-farvede streger mærkning, hvor de arbejdede
 
Arbejdskraften i et stenbrud.

De der arbejdede i stenbruddet var en blandet forsamling.

Der var ansat specialister til en række job. "Frie mænd" som skrivere, formænd for arbejdet, stenhuggere og skulptører, de var kernen i arbejdsstyrken.

Den øvrige arbejdsstyrke bestod af krigsfanger (slaver) fra diverse krige og kriminelle straffefanger der var dømt til stenbruddet, men der arbejdede også en gruppe af frie ægyptere. At blive sendt som straffefange til arbejdet i stenbrud eller minerne var i det gamle Ægypten en almindelig straf for alvorligere forbrydelser – men var ofte lig med en dødsdom.

 
Udskibning

Til at transportere stenene til Nilen har der været brug for mange mænd, stene blev anbragt på træslæder og med mandkraft trukket fra stenbruddet til floden. Her blev stenene lastet på pramme, og var nu klar til transport.

Man kan jo regne på hvor mange mænd der skulle til at trække Hatshepsut´s obelisk i Karnak templet der vejer over 400 tons.

 
Besøg i Aswan stenbrud.
Det nordlige stenbrud ligger nær fatimidiske kirkegård i den sydlige ende af Aswan, Det kan nemt nås med taxi, eller en frisk gåtur op ad bakken fra det Nubiske Museum. Billetter til området med obelisken koster 30-EGP.
 

 

 
                 
         
** 4095 ** 4115 ** 148 ** 168 **
  Ud over området ligger den ufærdige Obelisk, sarkofag-låg, søjler og statuer.   Udsigten mod nord, med indgangen og besøgs-centeret bagerst i billedet.   Moderne bebyggelser "kravler" ind på det gamle stenbrud.   1000 tons tilhugget granit, og så bare en revne i stenen, og hele projektet opgives.  
 
                     
           
** 141 ** 139 ** 4100 **   ** 145 **
      Der er stadig tydelige bølge linjerne på den øverste del af obelisken.       Bølge linjerne i stenen er mærker efter slagene med diorit-kuglerene,   Syd for obelisken kan man stadig se spor af tidligere udhugninger i grundfjeldet.  
                 
                 
         
**   ** 4101 ** 4102 ** 4103 **
  Fra denne vinkel kan man tydeligt se hvor obelisken knækkede.       Sporene fra de tidligere arbejder, kan ses over alt.      
  Den ufærdig Kolossal statue.
                   
         
** 163 ** 4012 ** 4109   ** 154 **
  Statuens omrids kommer frem, når den ses på afstand.   Nedgangen langs figurens nordside, Størrelsforhold se manden bagerst i billedet.   Udhugningen under statuen     Arbejdet ned udhugningen af låget til en sarkofag blev afbrudt, så det ligger der stadig  
  • Foto: 2007 Anders C. de Voss / Erik Christensen.
  • Foto: www.stonecontact.com (3)
  • Wikipedia, the free Encyclopedia

Retur til Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2013 Version.5.0.0