Regenter

Dynasti VII  Neferkare VI  Neferkamin II Qakare Ibi  Neferkaure  Neferkauhor  Neferirkare II  Dynasti IX

Neferkamin II Anu

 2 regent i 8 Dynasti 22?? - 2222 fvt.

Navne    
 og titler: Horus navn: Ubekendt
 

udskrevet hieroglyf:

 
  Diadem navn: Ubekendt
 

udskrevet hieroglyf:

 
  Guld navn. Ubekendt
 

udskrevet hieroglyf:

 
  Tron navn: Neferkamin  Anu
 

udskrevet hieroglyf:

nfr kA mnw anw
  Person navn:  
 

udskrevet hieroglyf:

 
  Andre navne:  
  Manetho :  
Tronfølge:    
  Forgænger: Neferkare VI
  Efterfølger: Qakare Ibi  
Kongelister.    
  Abydos. nr:52 Neferkaannure
 

udskrevet hieroglyf:

 
  Turin papyri:  
 

udskrevet hieroglyf:

 
Relaterede    
Personer: Forældre:  
  Fader: Ubekendt
  Moder: Ubekendt
  Søskende: Ubekendt
     
  Dronning:  
     
  Hustruer: Ubekendt
     
  Sønner: Ubekendt
     
  Døtre: Ubekendt
 

Neferkamin Anu

Neferkaannure

 

Abydos nr: 52          Neferkaannure

Dateringer:

           
Hjemmeside Manetho. Afr. Ian Shaw. Regine Schulz. von Beckerath . Piccione. Baines - Malek
22?? - 2222            
Gravsat i :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mumie:
Monumenter:
 
 
 
 
Historie:
 
 
 
 
 
 
Referencer:
Peter A Clayton "The Complete Pharaohs " 2006
Darreil D Baker "The Enclycopedia of the Egyprian Pharaohs - 2008"
Wikipedia, the free encyclopedia
Dynasti VII Neferkare VI Neferkamin II Qakare Ibi  Neferkaure  Neferkauhor  Neferirkare II  Dynasti IX

Regenter

© Erik Christensen 2008 - 2010