Regenter

    **
**

 
    (1)
 Apophis.
5 regent i 15 Dynasti
1581-1541 fvt.
 
 
 
 Farao´s kongelige titulatur.  
  Horus navn: Sehoteptauy  " Horus, de to lande er i ro (fred)"
Hr S htp-t3wy  
   
  Diadem navn: Nebti navn Ubekendt  
   
   
  Guld navn:  Guld-horus Ubekendt  
   
   
  Tronnavn: 1 Prenomen Aaqenenre  " Kraften stærk i Re"
e3-kn-n-re
Tronnavn: 2 Prenomen Aawoserre  " Kraften stærk i Re"
e3-wsr-re
Tronnavn: 3 Prenomen Nebkhepeshre  " Sværdets herre er Re" , Khepesh har to betydninger 1. et sværd af Kanaanæisk oprindelse, eller 2. Et okseforben. - de to former er de ens.
nb-hps-re
  Fødenavn: Nomen Apepi  
ippi  
   
  Navne variation. Manetho: Apophis (gr/dk/fr). Andre: Ippi (eg), Ipepi, Aphobis, Apepi (en), Apopi (ty), Apepy, Aussere,
    Qa-qenen-ra, Ra-aa-qenen, Ra-oa-user.
Forrige Regent. Khyan
Næste Regent. Khamudi
  Familie:  
  Forældre.
 

 ?

 - ?    
   
 

II

 
  Søskende.
 

Apepi

- Tani - Tcharydjet / Ziwat
   
II

 

 
  Hustruer / Konkubiner.
 

?

                       
   
II

 

 
  Børn.
 

Harta

- "prins Ipepi" ?

Apophis Kartousch Metropolitan Nyc.

 

S htp-t3wy

 
e3-kn-n-re
e3-wsr-re
nb-hps-re
s3re - ippi
  Dateringer:   Kongelister:
  Turin papyrus. :  (G 10,17 - R 10,27 - vB 11,6)
       
  Hjemmeside. : 1581 - 1541 fvt.
  Manetho.A. : 36 år 7 mdr.
  Kim Ryholt : 1581 - 1541 fvt.
  J.von Beckerath   1590/87 - 1549/46 fvt.
  Donald Redford : 1605 - 1545 fvt.
  Dodson : 1585 - 1545 fvt.
  Piccione. : 1610 - 1569 fvt.
  Franke. : 1574 - 1534 fvt.
       
       
       
       
 
Regeringstid.
  Magtovertagelse.  

Kong Apophis blev den længst regerende konge under 15.dynasti. Da Apophis overtog magten efter kong Khayan, var der ro i landet, men at der er tvivl om hvordan kom til magten, da han ikke var i familie med Khayan. Indikation af Khayans søn Yanassi, kan betyde at Khayan havde en kronprins, og at han på en eller anden måde er forsvundet.

       
  Navnet   1. Apophis er Manetho´s græske oversættelse af det ægyptiske navn Ippi.
       2. Apophis er også navnet på slange-guden, der hver nat forsøger at tømme floden, hvorpå Ra sejler med solens nattebåd, for at komme frem til daggry. Her er en klar reference til Ippi fødenavn.
      3. Den seneste Apophis er fra Si-fi-filmen  ”Stargate”. Her optræder en magtfuld person med navnet Apophis – søn af Re.
  Tronnavnet  

Apophis Skiftede tronnavn 2 gange i hans regeringstid. Det oprindeligt tronnavn Nebhepeshre udskifter han omkring hans år 20 skifter han til Aaqenenre, og hans år 30 ændre han det til Ausserre.

       
  Familie.   At Apophis havde søskende er dokumenteret gennem en række fund. Søsteren Tani er dokumenteret i en helligdom i Avaris, og på et offerbord (nem Berlin 22487). En anden søster Ziwat´s er dokumenteret på en skål fundet i Almunecar i Spanien, hvor hun tituleres kongens søster.
      Apophis dronning er ikke kendt, men at havde en datter Herit er dokumenteret af en vase der har tilhørt hende er fundet i en Thebansk grav. Hvordan den er havnet der er der flere forslag til. Et er at hun efter Hyksos nederlag blev gift med 17.dynasti kongen Amenhotep I. En anden mulighed, at den er bragt til Theben efter at Ahmose havde plyndret Avaris.  
      Fra et krukke låg kendes prins Apepi, der muligvis var hans søn.
       
  Religion.   Fra en Nye Rige tekst kan vi læse at ” Kong Apophis gjorde Sutech (Seth) til sin herre, og tjente ingen anden gud i landet end Sutech.” (1*) Som det fremgår opfattes han nærmest monoteistisk i sin dyrkelse af Seth. I det thebanske område var det guderne Amon-Re og krigsguden Monthu der herskede, de havde begge hustruer, i modsætning til Sutech/ Seth. De gamle ægyptere kunne, ifølge Jan Assmann, ikke forestille sig en gud der ikke havde et modstykke, da det ville være en mangel på personlighed, og udelukkende at tilbede Seth blev set som en manifestation af ondskab.
       
  Regeringstid.   Skønt han ”kun” herskede over Nedre-ægypten, har han tidligt i regeringstiden domineret det meste af landet, inklusive det Thebanske område, og haft handelsforbindelser til de lokale fyrster i Øvreægypten helt ned til Elephantine, og måske de nubiske konger i Kerma ved 2.katarakt.
       
  17.Dynasti.   Omkring samme tid som han overtog magten 1581 fvt., overtog en ny familie magten i Theben. Fyrsten Rahotep fik tiltaget / tilkæmpet sig magten over det thebanske område ca. 1580 fvt, og blev derved stamfader til 17. og 18.dynasti.
       
  Sameksistens.   Det se ud til at de nye selvstændige konger har indgået en praktisk aftale med Apophis, om fri passage af kvæg gennem Mellem og Nedre-ægypten, og rettigheder til græsningsarealer i det frugtbare delta.
       
  Apophis år 22-26   Men de fredelige relationer mellem Apophis og de Thebanske konger, begynder at ændre sig mod slutningen af 17.dynasti.
  1559 - 1555 fvt.  

Om det forholder sig som skriveren fortæller 200 år senere, under 20.dynasti, i fortællingen om ” Kong Apophis og Seqenenre.”(1*) Hvor Apophis fremprovokerer en krig mod den thebanske konge Seqenenre Tao I, ved at sende et bud, med en klage over at han ikke kan sove i Avaris på grund af støjen fra flodhestene som Seqenenre holder som kæledyr i en dam i Waset/Theben. Om historien er pålidelig er uvist, men at Tao I Seqenenre har grebet til våben, og startet en krig mod Apophis er sikkert.

  .  

Seqenenre mumie viser tydeligt at han døde en voldsom død. Sårene fundet i hans kranie viser tydeligt at de er påført med Hyksos våben, og at Seqenenre sandsynligvis er faldet på slagmarken, i et forsøg på drive hyksos mod nord.

       
  Apophis år 26-31.  

Kamose der efterfulgte Seqenenre i 17.dynasti, har fortsat stridighederne med Apophis, der af en eller anden grund

  1555 - 1551 fvt.   trækker halvdelen af sin hær mod nord, muligvis har den østlige grænse været under pres fra andre asiatiske folk.
     

Af teksten på 1 Kamose stele fremgår, at han, i hans år 3, 1552 fvt. indledte en militær kampagne mod Apophis ved med flåden, at sejle fra Theben mod nord og overvand hyksos garnisonen i byen Nefrusy nord for Cusae i Mellem-ægypten. Han fortsætter nordpå hvor han plyndre landsbyerne og nedkæmper små garnisoner af hyksos soldater. At han har overtaget Avaris, som stelen fortæller er tvivlsomt. I.flg. Kim Ryholt er han sandsynligt blevet stoppet ved byen Cynopolis, I 17ende Øvre-ægyptiske nome, og at han ikke har invaderet Nedre-ægypten eller Deltaet.   

       
      At Apophis har været i presset frem går af teksten i et brev han sendte til kongen af Kush. Desværre for Apophis blev sendebuddet fanget, af Kamoses soldater, på turen gennem ørkenen.
     

I brevet skrev Apophis ” (..) søn af Re, Apophis hilser min søn herskeren over Kush. Hvorfor er du opsteget som hersker uden at lade mig det vide ? Ser du hvad Ægypten har gjort mod mig? Den hersker der er I dets midte – Kamose den Store, givet liv – presser mig fra min egen jord. Jeg har ikke angrebet ham på nogen måde sammenlignelig med hvad han har gjort mod dig. Han har delt de to lande, til deres sorg, mit land og dit, han har delt dem.” og han fortsætter, ” Kom mod nord. Hold ikke igen! Se, Jeg vil ikke give ham en vej væk (herfra) før du ankommer. Derefter skal vi dele Ægyptens byer, og (Khent)-hen-nofer skal være i glæde”.(3*)

       
  Apophis år 32 - 41.  -1551 - 1541 fvt.   Efter at have stoppet Kamoses angreb kommer tilsyneladende en periode på ca.7-8 år med et status quo mellem Avaris og Theben.  En af årsagerne er at den nye fyrste i Theben, Ahmose, er en dreng på kun 10 år.
       
  ca. 1542 - 1541.   Ahmose indledte et angreb på Heliopolis, som han besejrede i juli. Derfra fortsatte han gennem det østlige delta til befæstningen Tjaru, som faldt i oktober. Derfra havde han kontrol over Horus-vejen, der forband Egypten med Palæstina og de øvrige asiatiske lande. Ved denne manøvre isolerede han sit egentlige mål, Avaris. Han afskar Apophis fra alle forsyninger fra Kanaan.
      Angrebene på Avaris er beskrevet på væggene i Ahmose søn af Abana`s levnedsbeskrivelse i hans grav i El Kab. Disse optegnelser viser, at Ahmose angreb Avaris 3 gange, før det 4 gang lykkedes ham at indtage byen og fordrive Hyksos fra Avaris.
      Han fortæller: "Da man belejrede byen Avaris udviste jeg tapperhed til fods i Hans Majestæts nærværelse, og jeg blev forfremmet til skibet ”(kongen) kommer til syne i Memphis”. Der kæmpedes til vands på Avaris kanal, og jeg kæmpede der og hjemførte en hånd (som bevis for dræbte fjender), og det blev meldt til den kongelige herold. Og der blev givet mig guld”.  Han fortsætter; ”Der blev kæmpet igen på dette sted, og jeg fægtede igen Der, og hjembragte en hånd.”(2*)
       
  Fordrivelsen.   Resultatet af nederlaget i slaget om Avaris bliver at Apophis ikke længere havde noget tilholdssted i Ægypten, og flygtede over Sinai til byen Sharuhen i Negev -ørkenen, der var Hyksos sidste højborg. Her blev han belejret af Ahmose. Belejringen varede mellem 3 og 6 år.

 

 

Apophis dør under belejringen og bliver efterfulgt af Khamudi.

   
  Grav / Mumie :   Hvor Apophis blev begravet vides ikke, og hans mumie er ikke kendt.
       
       
 
 
    **
**

 
    (1)
  Da Apophis overtog magten i Ægypten efter Khayan herskede han over det meste af området fra Nubien til Palæstina inkl. byen Sharuhen ved Gaza.  

 

    **
***

***
    (1)
 

Dolk der på skaftet har  kartouchen s3-Re Ippi

 
    **
**

 
    (3)

 

 
 
 
 
Dokumentation: Monumenter og genstande.
     

At der ikke er mange monumenter efterladt fra Apophis og han forgængere skal måske ses i lyset af de opfattende plyndringer og destruktion af alt hvad der havde med Hyksos kongerne at gøre, efter Ahmoses nedkæmpelse af Apophis i Avaris. At de forskellige monumenter, Apophis har overtaget efter tidligere konger, ikke er destrueret skal snarer ses som respekt for de oprindelige ejere.

     

I Nye Rige teksten står ” Han byggede et tempel, i godt evigt varende arbejde ved siden af Apophis (palads – i Avaris)”.

       
  Sfinkser.   1 sfinkser efter Amenemhet II Louvre-A23 . Den blev fundet i ruinerne af Amon templet i Tanis 1825. Den har fået en ekstra dedikation til Seth, herre i hwt wert  i forbindelse med tronnavnet Aaqenenre. Den har senere fået påskrifter af Merneptah 19.dynasti og Shehonq fra 22.dynasti.
      1 sfinkser efter Amenemhet II.
       
  Våben.  

En dolk der på skaftet har kartuschen s3-Re Ippi – købt hos antikhandler i luxor ? BM

       
      En økse med kongens kartusch og tekst elsket af Sobek –( krokodille guden), herre af Sumenu -/ Mahamid Oibli 24 km syd for Luxor.
       
  Offerbord.  

Horus navnet Shetep-tawy findes sammen med tronnavner Aqenenre  på et offerbord.

       
       
  Løse blokke   En blok fra Bubastis med hans Horus navn Shetep-tawy.
       
      En løs blok fundet i Gebelein men kongens navn.  Om den er bevis for byggeaktivitet i Øvre-ægypten er tvivlsomt, snarer er det en blok bragt fra Avaris efter hyksos var besejret.
  Rhinds Matematiske Papyrus.  

Rhinds Matematiske papyrus dateres til Anden Mellemtid. Den originale tekst stammer fra Amenenhet III. fra 12.dynasti (1831 – 1786 fvt.). Denne kopi blev skrevet af Ahmose i år 33 af Apophis regeringstid.

     

I indledningen skriver Ahmose ” Denne bog blev kopieret i regeringsår 33, måned 4 i Akhet under majestæt kongen af ​​Øvre og Nedre Egypten, Auserre, givet liv, fra en gammel kopi lavet i den tid af kongen af ​​Øvre og Nedre Egypten Nimaatre. Den skriftlærde Ahmose skriver dette eksemplar.” (4*)

       
    **
**

 
    (1)

Sfinkser  Amenemhet  II Louvre-A23

    **
**

 
    (2)

Rhinds Matematiske papyrus dateres til Anden Mellemtid

 
 
 
Referencer:
  • Kim Ryholt, "The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period (Carsten Niebuhr Institute Publications," vol.20. (Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1997) s.118-150. - file 15/5 s.385-387.
  • Darreil D Baker "The Enclycopedia of the Egyptian Pharaohs - 2008 s.58-60
  • Jurgen von Beckerath " Chronologie des pharaonischen Agyptens"  1997 *2 s 137
  • (1*) Lange. H. O. "Ægyptiske Æventyr" Gads forlag 1925 s.
  • (2*) Lange. H. O. "Skrifter fra det gamle Ægypten"  Schønberske forlag 1928 s.68-73. "Ahmes, Abanas søns Levnedsløb."
  • (3*) https://en.wikipedia.org/wiki/Apepi_(pharaoh) 2015-07-09
  • Foto: 1 http://clfrancisco.com/wp-content/uploads/2014/08/ApepiPoss_HyksosHead_Bubastis.jpg 2015-10/10
  • Foto: 2 http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/aes/r/rhind_mathematical_papyrus.aspx
  • Foto: 3 https://en.wikipedia.org/wiki/Hyksos 2015-11-01
  • http://www.phouka.com/pharaoh/pharaoh/dynasties/dyn15/05apepi.html 2015/07/09

Regenter

© Egyptolog.dk / Erik Christensen 2008 - 2015 version 7.0.2