Regenter

    **
**

 
    (1)
 Khamudi.
6 regent i 15 Dynasti
1541-1540 fvt.
 
 
 
 Farao´s kongelige titulatur.  
  Horus navn: Ubekendt  
   
   
  Diadem navn: Nebti navn Ubekendt  
   
   
  Guld navn:  Guld-horus Ubekendt  
   
   
  Tronnavn: Prenomen Hotepibre " Re`s hjerte er i fred"
htp-ib-re
  Fødenavn: Nomen Khamudi Hersker over fremmede lande Khamudi
h3wdi  
   
  Navne variation.

Aseth, Assis, Archles

     
Forrige Regent. Apophis
Næste Regent. Ahmose 18.dynasti.
 
  Familie:  
  Forældre.
 

 ?

 - ?    
   
 

II

 
  Søskende.
 

Khamudi

   
   
II

 

 
  Hustruer / Konkubiner.
 

?

                       
   
II

 

 
  Børn.
 

?

   
 

 

 

 
   
nbti -
hr nbw -
nsw biti - htp-ib-re
(hk3-h3swt) h3wdi
 
  Dateringer:   Kongelister:
  Turin papyrus. :  (G 10,20 - R 10,28 - vB 11,6)
       
  Hjemmeside. : 1541 -1540
  Manetho.A. : 49 år 2 mdr.
  Kim Ryholt : 1541 - 1540
  Donald Redford : 1565 - 1555
  Dodson : 1545 - 1535
  Piccione. : 1569 - 1560
       
 
Regeringstid.
     

Da Khamudi overtog kongetitlen efter Apophis, var Ægypten et land der længe havde været i oprør og borgerkrig. Hans regeringstid har været voldsom og hans fordrivelse fra Ægypten markerer den endelige slutning af Anden Mellemtid og begyndelsen af Nye Rige.

  Avaris.   Han er muligvis den Hyksos konge der regerer under, og lider nederlag til Ahmose i slaget om Avaris, og at han derefter stod for tilbagetrækningen af Hyksos hæren fra Deltaet. Han havde tidligere flyttet det meste af sin hær til middelhavskysten og det sydlige Palæstina på grund af frygt for angreb fra øst. I forbindelse med denne tilbagetrækningen forstærkede han befæstningen af byen Sharuhen nær Gaza.
     

Fra Khamudi selv findes ingen beretninger, men efter nederlaget ved Avaris trak han sin hær over Sinai til byen Sharuhen hvor han modstod en lang belejring af Ahmose`s ægyptiske hær.  Khamudi kapitulerede efter tre år, herefter blev byen plyndret og samtidigt jævnet med jorden, som en del af den totale udslettelse af Hyksos-folket.

       
      At det har været et plyndringstogt for Ahmose fremgår at en indskrift i kalkbruddet i Tura, som Ahmose indviede i hans år 22, her fortælles at ”Okse fra Kanaan ” blev slagtet ved åbningen. Sandsynligt kvæg hjembragt i forbindelse med Shauhens fald.
       
  Datering.  

Der er uenighed om dateringen af Khamudi, Kim Ryholt mener hans regeringstid har været ganske kort, kun et enkelt år. Hvis det er rigtigt, har han været konge af navn, men uden land at regere.

      Manfred Bietak og andre ægyptologer påpeger at der på bagsiden af Rinds Matematiske papyrus findes to dateringer, den første er om Apophis år 33, den anden taler om at i kongens regeringsår 11 blev Heliopolis blev erobret og Sile også taget af Ham fra Syden”. De mener der er tale om Khamudi, da år 11 ikke kan referere til Apophis, eller til ”Ham fra Syden” Ahmose.
       
  Grav og Mumie:   Hvor Apophis blev begravet vides ikke, og hans mumie er ikke kendt.
       
    **
**

 
    (1)
  Tell el-Farah set fra syd, her lå Sharuhen til Ahmose lagde den øde.  
    **
**

 
    (2)
  Rhinds Matematiske papyrus.  
 
Dokumentation: Monumenter og genstande.
       
      2 Skarabæ segl fundet i Jeriko. De findes i henholdsvis en privat samling i Jerusalem, og i Israel Museum (33,1256)
       
      1 Skarabæ segl af ukendt oprindelse. Berlin (370/73)
       
      1 obelisk fra Avaris ?
 
 
 
 
Referencer:
  • Kim Ryholt, "The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period (Carsten Niebuhr Institute Publications," vol.20. (Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1997)  s.118-150. - file 15/6 s.387-388.
  • Darreil D Baker "The Enclycopedia of the Egyptian Pharaohs - 2008. s.174-175
  • Jurgen von Beckerath " Chronologie des pharaonischen Agyptens"  1997  s 189
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Khamudi 2015-10-20

  • Foto 1 https://en.wikipedia.org/wiki/Sharuhen/Commons is a freely licensed media file repository/ 2015-11-02

 

Regenter

© Egyptolog.dk / Erik Christensen 2008 - 2015 version 7.0.2