Retur til Index

Før Dynastisk tid.Tidlig Dynastisk tidGamle Rige1ste. Mellemtid.Mellemste Rige2.den Mellemtid.Nye Rige3.dje Mellemtid.SentidenPtolemæisk periode

 
Første Mellemtid
2181 - ca 2050 fvt.
 

 

 
    Ved afslutningen af 6 dynasti går landet i opløsning, det var en urolig tid hvor lokale krigsherrer regerede de enkelte provinser, og hele denne kaotiske tid blev forværret af en alvorlig tørke.
     
   

Første Mellemtid er en periode med strid og ustabilitet, hvor kongemagten undermineres og  lokale krigsherrer regerede de enkelte provinser, og provinserne imellem kæmper om over herredømmet. Den politiske opsplitning medfører økonomisk kaos. En samtidig tørke fører til hungersnød.

    7. og 8.dynasti oplever en række samtidige konger, og ingen af disse konger har hersket over hele landet.
     
    Kongemagtens forfald medfører, at alle samfundslag søger individuelt, at sikre sig godt til efterlivet. Dyrkelsen af Osiris, kongen i underverdenen, vinder stor udbredelse.
   

Kongerne i 9 og 10.dynasti regerer fra Hierakonpolis – Nekhen. En 100 år lang konflikt med de Thebanske Nomarker, Intef I, II og III afsluttes af Montuhotep II, der overvinder Khety IV Merikare, enten med magt eller diplomati, og grundlægger 11.dynasti.

 
  7.Dynasti. 7 Dynasti 2250 - 2230 fvt.
    Det syvende dynasti siges at have haft over 70 herskere i de forskellige provinser, ofte med overlappende regenter.
    Mange ægyptologer mener ikke 7 og 8 dynasti er rigtige dynastier . Man mener der er for mange regenter med en meget begrænset " ret til tronen", så det kan være grunden til at vi kun kender meget få af regenterne fra 7 og 8 dynasti.
     
  Kongerne fra 7.dynasti.
11. Neferkahor  
  Bygningsværker, grave og andet fra 7.Dynasti.  
 
  8.Dynasti. 8 Dynasti 2230 -2213 fvt. (Memphis)
    Det ottende dynasti fulgte samme mønster som det syvende, med fortsatte uroligheder og kampe om magten i landet.
     
  Kongerne fra 8.dynasti.
1. Neferkare VI 2230 - 22?? fvt. 4. Neferkaure 2220 - 2216 fvt.
2. Neferkamin II 22?? - 2222 fvt. 5. Neferkauhor 2216 - 2213 fvt.
3. Qakare Ibi 2222 - 2220 fvt. 6. Neferirkare II 2214 - 2213 fvt.
  Bygningsværker, grave og andet fra 8.Dynasti.  
 
  9.Dynasti. 9 Dynasti 2213 - 2175 fvt.  ( Herakleopolis)
    Det 9.dynasti regeres fra Herakleopolis var som rivaliserende dynasti startet af herskerne i Herakleopolis, de tog kontrollen over Mellem Ægypten og regerede parallelt  med 7 og 8 dynasti.
     
  Kongerne fra 9.dynasti.
1 Meryibre Akhtoy 2213 - 22?? fvt. 3. Neferkare V 2185 - 21?? fvt.
2. Merykare 22?? - 2185 fvt. 4. Mebkaure 21?? - 2175 fvt.
  Bygningsværker, grave og andet fra   9.Dynasti.  
 
  10.Dynasti. 10 Dynasti 2175 - 2035 fvt. ( Herakleopolis)
    Kongerne i Herakleopolis beholdt kontrol over Mellem Ægypten under hele 10 dynasti.
    Mens 11 dynasti i Theben var stabilt, afløste kongerne af Herakleopolis hinanden hurtigt, hvilket bidrager til konflikt i regionen.
    Kongerne fra 10.dynasti.
  Kongerne fra 7.dynasti.
1. Khety I Meryibre 2175 - 21??fvt. 8. Khety III Neferkare 2110 - 2075 fvt.
2. Neferkare   9. Khety IV Merikare 2075 - 2060 fvt.
3. Khety II Wahkare Akhtoy   10 Khety V Nebkaure Akhtoy  
  Ubekendt   11 Meri-Hathor  
  Ubekendt   12 Ubekendt  
  Ubekendt   13 Khui  
  Ubekendt   14. Ubekendt 20?? - 2022 fvt.
  Bygningsværker, grave og andet fra 10 Dynasti.  
 
 
 
Referencer:
  • x

Før Dynastisk tid.Tidlig Dynastisk tidGamle Rige1ste. Mellemtid.Mellemste Rige2.den Mellemtid.Nye Rige3.dje Mellemtid.SentidenPtolemæisk periode

Retur til Index

©Egyptolog.dk - Erik Christensen 2008 - 2014 version 7.0.1