Retur til guder og Symboler.Retur til Index

 

Ægyptiske Guder og Symboler i Oldtiden

 
 
 
 

A

    B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V      W     X     Y    

Z

    Æ     Ø     Å  
 
 
   
  Aah.
  Aah-Djuthy.
  Aah-Osiris.
   
  Ab, Abet, Abtet = Iabet.
  Abe.
  Abtu og Ant.
  Abydos.
 
  Aesculapius.
 
  Af.
  Af-Osiris.
   
  Akacie træ.
  Aken.
  Aker. 
  Akerui = Aker. 
  Akh.
  Akhet = Aker.
   
  Alder.
   
  Amduat.
  Ament.
  Amentet = Ament.
  Ameshet, = Imsety.
  Am-heh.
  Ammit.
  Amon.
  Amon - Kamutef.
  Amon - Min.
  Amon-Min-Kamutef.
  Amon - Ra.
  Amon - Zeus.
  Amon  og Amonet.
  Amonet.
  Amset = Imsety.
  Amulet.
   
  Anat.
  Anant = Anat.
  Anath = Astarte.
  Andjety. eller Anedjti.
  Andjety-Osiris = Andjety.
  Anezti = Andjety.
  Anhur = Onuris.
  Anhur-Shu = Onuris.
  Anit = Anat.
  Anka = Anket.
  Anket.
  Ankh.
  Annu. = Ra.
  Anpu = Anubis.
  Anqet = Anket.
  Anti, Antit = Anat.
  Anubis.
  Anuke.
  Anuket, Anukis, Anoukis  = Anket.
   
  Apep = Apophis.
  Apis,
  Apollinopolis Magna = Edfu.
  Apophis.
   
  Ares = Onouris.
  Arihesnefer = Arsenupis.
  Arsaphes.= Herishef.
  Arsenupis.
   
  Asat-Hap.= Serapis.
  Asherah, Ashtoret = Astarte.
  Askiepios. = Aesculapius.
  Astarte.
   
  Astronomi.
  Atef-kronen. = Krone.
  Atet-båden = Nut.
  Aton.
  Attoret = Astarte.
  Atum. 
  Atum-Ra.
  Avaris.
 
  Anubis.  
    **
**  
     
  Anubis. (2)
 
 
 
 
 
 
   
Andre navne: Han kaldes også Yinepu og Anpu.
   
Navne ved balsamering.
Imy-ut " Han der er på stedet for balsamering " (vogter over balsameringen)
Tepy-dju-ef " Han der er på sin høj " (vogter over nekropolen.)
Neb-ta-djser " Hersker over det indviede land" (den aktuelle nekropol)
Khenty-imentiu " Fremmest af de vestlige" (først blandt de døde)
Khenty-seh-netjer "Hersker over guds pavillon" (et symbol for teltet hvor balsameringen fandt sted)
   
Symbol : Sjakal, Oksehud hængende fra en pæl, Balsamerings-udstyr, en Plejl eller en svøbe.
   
Gud for :   Anubis er en meget gammel gud oprindeligt var han gud for de døde, og er fra før tiden hvor kulten for Osiris, gjort ham til en af Osiris`s sønner. Han blev så gud for balsamering og sjælenes hjælper ved hjertevejningen. og gud over gravpladsen
   
Relationer : Hvem der er forældre til Anubis hersker der forvirring om. Forskellige myter har henholdsvis Nephtys og Osiris eller Nephtys og Seth som forældre. Så det ændre sig efter mytens ophav og formål.
Familie træ i Ennead.
 

Atum / Ra  (skaber)

 
 

    Shu  (luft-tomhed)

Tefnut  (Luft-fugt)

 
 

   Geb (jorden)

Nut (himmelen)

 
 

Isis

Osiris

Nephtys

Seth

 
 

Horus.

Anubis.

 
   
Kultcentre : Der var kulte for Anubis i Heliopolis og Cynopolis.
   
Fremstilling: Anubis fremstilles som en mand med sjakalhoved. han vises ofte med balsamerings-udstyr, plejl eller svøbe i hænderne.
 
Indflydelses: Anubis har tre hovedopgaver i forbindelse med begravels-ritualerne.
  For det første var han vogter over gravpladsen, her dukkede han ofte op som en sjakal der bar en halskrave med magiske indskrifter og en pisk eller plejl i hænderne.
  Som det andet er han den der ifølge myten mumificerede Osiris. og at han var beskytter af gudens krop, både under og efter mumificeringen.
  Og som det tredje er Anubis beskytter af mumien i graven.
   
Mytiske ref : Anubis er nævnt i flere mytologiske tekster som Dødebogen, hvor han deltager i hjertevejningen.
   
 
 
 
 
     
 
                 
         
**   **   **   **   **
  Anubis  18.dynasti, 1403 .-1365 fvt, Diorit,H.160 cm.  Æin 33. (2)

Anubis, del af gude gruppe væg relief Ramses IIs gård i Luxor templet.

(1) Anubis, træfigur på slæde. (3) Anubis i kongelig offerscene (4)
 
     
 
Referencer:
  • Manfred Lurker : Ægyptiske Guder og Symboler. (s 61).
  • Pat Remler : Egyptian Mythology A To Z . 3 Edition. (s 16-18).
  • Foto: Foto: Erik Christensen,  (1) Luxor Tempel, (2) Ny Carlsberg Glyptotek, København. (3), Museo Egizio, Torino. (4) Romerske Tempel, Deir el Medina.
  • http://en.wikipedia.org/wiki

Retur til guder og Symboler.Retur til Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2013 Version 7.5.2