Regenter

Dynasti 18  Ramses I  Seti I  Ramses II  Merenptah  Amenmesse  Seti II  Siptah Tawosret  Dynasti 20

Seti I.

 2 regent i 19 Dynasti 1290-1279 fvt.

Navne    
 og titler: Horus navn: Kanakht Khaewaset-Seankkhtawy
 

udskrevet hieroglyf:

k3ht he-m-w3st senh-t3wy
  Diadem navn: Wehemmesut Sekhemkhepesh Derpedjetpesdjet
 

udskrevet hieroglyf:

Nbty whm-mswt shm-hps dr-pdt 9
  Guld navn. Wehemkhau Weserpedjutemtawnebu
 

udskrevet hieroglyf:

bik-nbw whm-h ew wsr-pdwt-m-t3wy-nbw
  Tron navn: Menmaatre
 

udskrevet hieroglyf:

mn-m3et-re
  Person navn: Sety Merenptah
 

udskrevet hieroglyf:

Sthy mry.n-pth
  Andre navne:  
  Manetho : Sethos
Tronfølge:    
  Forgænger: Ramses I
  Co-regent Seti er medregent hos Ramses I
  Efterfølger: Ramses II
Kongelister.    
  Turin papyri:  
 

udskrevet hieroglyf:

 
Relaterede    
Personer: Forældre:  
  Fader: Ramses I
  Moder: Sit-re
  Søskende:  
  Dronning: Tuya
  Hustruer: Tuya
  Sønner: Ramses II
  Døtre: Tia, Henutmire (hustru til Ramses II)
k3ht he-m-w3st senh-t3wy

Nbty whm-mswt shm-hps dr-pdt 9

bik-nbw whm-h ew wsr-pdwt-m-t3wy-nbw
mn-m3et-re
Sthy mry.n-pth
 
 
 
 

Dateringer:

           
Hjemmeside Manetho. Afr. Ian Shaw. Regine Schulz. von Beckerath . Piccione. Malek
1291 - 1279 51 år     1290-1279/8 1291 - 1279  
Gravsat i : Kongernes dal KV 17
opdateres KV 17  opdateres
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mumie:  opdateres
Monumenter: opdateres
 
Tilbygninger i Karnak Tempel.

Seti I begyndte opførelsen af en hypostyl hal mellem anden og tredje pylon.

Midt i hallen blev opstillet 12 sandsten søjler udformet som åbne papyrus planter, 21 meter høje og de udgør den centrale del af hallen,

i de to sideskibe blev opstillet 122 lukkede papyrus søjler der rejser sig i 12 meters højde. Omkring søjlerne i den centrale hal var opsat

stenvinduer udformet som riste, der tillader lyset at komme ind i hallen.

Den vestlige mur fra tredje pylon blev dækket over som en del af konstruktionen af den nye Hypostyl hal. Forhallen blev renoveret og

Akhenatons ufærdige udsmykning blev dækket over.

Hallens nordlige ydermur dekoreres med relieffer der viser sener hvor Seti I besejre landets fjender. I senerne ses Seti I besejre folk fra 

blandt andet Syrien, Libyen og Nubien
Som den sejrende farao vises han stor, og de besejrede konger som dværge, ellers er han let genkendelig med vogn og hans små fjender.
 
Historie: opdateres
 
 
Referencer:
Peter A Clayton "The Complete Pharaohs " 2006
Darreil D Baker "The Enclycopedia of the Egyprian Pharaohs - 2008"
Wikipedia, the free encyclopedia

 

Dynasti 18  Ramses I  Seti I  Ramses II  Merenptah  Amenmesse  Seti II  Siptah Tawosret  Dynasti 20

Regenter

© Erik Christensen 2008 - 2010