Retur til Abydos

 
Horus kapellet i Seti I´s tempel i Abydos.
 
 

 

Nord vægen  titlen siger "(....) din fader Onnophris, der giver dig hans sæde og trone, Du skal alene være herre, der besidder de to lande, den dobbelte krone er på din pande"      Horus siger: " Giver dig scepteret og plejlen, at du må regere landet son min majestæt. De er samlet til dig som din arv"

Foto. Anders C.de Voss

© Egyptolog.dk/Erik Christensen 2008 - 2011 version 4.1.1.
 

Retur til Abydos