Index

 

Seti I`s tempel, Abydos.

 

"Huset af millioner af år, Kongen af Øvre og Nedre Ægypten, Men-Maat-Re, hvis hjerte er lykkelig i Abydos."

 
/

 

Historie.

Ifølge Nauri-dekretet ser det ud til, at Seti allerede i sin tid som kongelig embedsmand, under Horemheb eller under Ramses I var begyndt opførelsen af templet i Abydos. Angående grundlæggelsen af templet taler Seti om sin tidligere rolle som kongelig embedsmand, og forklaret i efterskriftet, at templet allerede blev brugt ved hans tiltrædelse.

"Jeg har tjenere, som jeg har købt, givet til mit tempel, og det er ikke ladt i stikken. Jeg startede, da jeg var ung, tog jeg op reglen om Ægypten."(4*)

Det bekræfter en mistanke om at Seti på vegne af enten Horemheb eller hans far begyndte byggeriet af templets kapeller for den daværende regerende konge og derefter selv overtog det.

Udover Nauri-dekretet bør nævnes, at fra Seti I tronbestigelse, var døde-templet det vigtigste byggeri. På dette tidspunkt var Seti I allerede i af midten af trediverne. På grund af hans fars meget korte regeringstid, var det sandsynligvis Horemheb det startede byggeriet
Da Seti I døde i sit ellevte regeringsår, var arbejde på templet faktisk endnu ikke helt afsluttet, men blev stillet i bero. Der gik derefter mange år før Ramses II i lille skala færdiggjorde arbejdet en del af templet, men Seti`s barnebarn Merneptah færdiggjorde byggeriet.
 
Arkitektur.
Templet var oprindeligt omgivet af en mur, der var 220 meter bred x 273 meter lang, et samlet areal på ca. 60,000 kvadratmeter. Muren var flere meter tyk og mellem fem og otte meter høj.  Muren bestod af soltørrede lersten. Rundt på muren var der flere steder bygget tårne. På den sydlige side af muren var en pylon. Denne sydlige udgang fører ud i ørkenen til en begravelsplads.
 
Den første pylon lå nordøst for hovedindgangen til templet
Der er kun rester tilbage af fundamentet, men de viser, den var omkring 30 meter bred og 3,5 meter tyk. På indersiden af muren af den første pylon var der nicher, hvor statuer af Seti I og hans søn Ramses II blev placeret.
På væggene i den første gård var relieffer med Ramses II under Slaget ved Kadesh. Inde i gården er resterne af to byggede brønde.
 

Den anden pylon er i sine dimensioner lidt mindre end den første, Ved siden af porten i pylonen, er der stadig en lille dør i mod nord.

Indskrifterne her er bedre end dem, der ses på den første pylon og viser Ramses II, foran forskellige guder og i forskellige kampe. Der er også en inskription, der beskriver Ramses IIs genoptagelse af tempel byggeriet.
 
Tempelbygningen har en længde på 157 meter og en bredde på 59 meter. Templet stiger gradvist via flere terrasser i højden, som en model af den første urhøj.
De bageste rum er Osiris komplekset, beliggende på det højeste punkt i templet.
Hele bygningen er opført i kalksten, men andre stenarter er benyttet til enkeltdele i bygningen. Der er stadig meget tilbage af den originale bemaling

Stenen til templet kommer fra stenbruddene  i Wadi Hammamat ( gråvakke), Aswan (granit) Jabal al-Silsila / Gebel al-Silsila  (sandsten).

 
Den første hypostyl-hal måler ca. 26 meter x 5,5 meter. Loftet er båret af 24 papyrus-søjler.
 Væggene var oprindeligt brudt af 2 gange 7 døre i hver side. De døre der fører ind i anden hypostyl-hal er stadig intakte. Men af de oprindelige 7 døre der førte ind i Seti´s tempel, blev de 6 muret til da Ramses II udvidede forgårdene.
 
Den anden hypostyl-hal er også ca.26 meter bred men 8 meter dyb. Her er loftet båret af 36 søjler opdelt i 3 rækker, med 12 søjler i hver kolonne.
I bagvæggen findes  indgangene til de 7 gude-kapeller,
 
Kapellerne A er for Seti I, B Kapel for Ptah, C Kapel for Re, D Kapel for Osiris, E Kapel for Amun, F Kapel for Isis  og G Kapel for Horus.
 
Osiris hallerne ligger bagerst i komplekset, med indgang gennem Amuns kapel. De består af en stor hal hvor loftet er båret af 10 søjler, her er tre kapeller for triaden fra Abydos, Osiris, Isis og Horus. Modsat kapeller indgang til den lille Osiris hal, her er loftet båret af 4 søjler. Bagerst er tre kapeller for guderne Ptah, Amon-Re og Re-Harakte.

Ptah-Sokar kapellet er placeret i syd-fløjen.Han er en sammensmeltningen mellem Sokar og Osiris, sammen symboliserer de skabelsen, døden og genopstandelsen. Et relief på væggen i kapellet viser, hvordan Isis som en glente, sænker sig over liget af den afdøde Osiris, og undfanger deres søn Horus.

 
Abydos Konge liste. For kronologien af kongerne i Ægypten har Seti I`s kongeliste haft uvurderlig betydning. Skønt han af politiske årsager udelader en række regenter i 18.dynasti. Hatshepsut, Ankhenaton og Tutankhamon
 
Osirion er en symbolsk grav for Osiris og Seti I. Den er beliggende syd for templet og står på en kunstig ø. Taget af det centrale kammer understøttes af ti søjler. Indgangen var placeret mod vest, hvorfra en korridor, 128 meter lang, førte til det forreste rum.
 
Udgravning. Auguste Mariette besøgte området 1859. og startede efterfølgende på en udgravning, og frilagde templet for sand.
 
Besøg i templet.
 
   
         
   
   
  1) 12 firkantede søjler er opstillet i portioen der oprindeligt var Seti II´s tempelfacade.
   
  2) Facade med firkantede søjler, dekoreret med offerscener af Ramses II. Oprindeligt har Seti I bygget et tempel med 7 indgangsdøre, der fører ind til de 7 kapeller, men Ramses II lod disse tilmurer så der kun er en indgang til Osiris hallen.
   
  3) Den første hypostyl-hal måler ca. 26 meter x 5,5 meter. Loftet er båret af 24 papyrus-søjler.  Væggene var oprindeligt brudt af 2 gange 7 døre i hver side. De døre der fører ind i anden hypostyl-hal er stadig intakte. Men af de oprindelige 7 døre der førte ind i Seti´s tempel, blev de 6 muret til da Ramses II udvidede forgårdene.
4) Anden Hypostyl-hal er opført af Seti I er ca.26 meter bred men 8 meter dyb.med 36 søjler opdeler hallen, så der opstår 7 indgange, en til hvert af de 7 kapeller .
  A Kapel for Seti I, B Kapel for Ptah, C Kapel for Re, D Kapel for Osiris, E Kapel for Amun, F Kapel for Isis  og      G Kapel for Horus
  5) Osiris hal med 10 søjler, relieffer med Seti I der ofre til Osiris
  K Isis kapel, I) Seti s kapel, H) Horus Kapel
   
  c.) Kapel for Ptah og Nefertem
   
  7) Korridoren med Kongelisten, her har Seti I ladet fremstille en liste med de "første"  76 ægyptiske regenter
   
 
**   **   **
         
                 
         
**   **   **   **   **
  Seti´s tempel ser imponerende ud, når man står foran rampen op til andet gård, bygget af Ramses II   Muren omkring anden gård, med den ene af de to brønde. på fotoet ses min rejsefælle Xander.   Mod vest var oprindeligt anlagt magasiner.   Mellem søjlerne er farve-lagte relieffer med Ramses II og guderne.  
   
 
                     
 

3. Første hypostyl-hal er opført af Ramses II. Hallen er opdelt af 24 lotussøjler der fører til 7 døre ind i anden hal.

         
**   **   **   **   **   **
      Rækkerne af Lotus-søjler hallen. set øst-vest.   Reliefferne i hallen er svære at se, i den dunkle belysning. .   Ramses II ofre til guden Ptah og løvegudinden Sakhmet.   Den østlige væg i hallen er rigt dekoreret med offerscener til Horus og Hathor.  
   
 
                 
 

4. Anden hypostyl-hal. er opført af Seti I med 36 søjler opdeler hallen, så der opstår 7 indgange, en til hvert af kapellerne .

       
**   **   **   **   **
      Bagvæggen i anden hal er rigt dekoreret mellem indgangene til de syv gude-kapeller.   Bag væggen i den anden søjlehal eri rigt dekoreret, her Sakhmet der giver Seti et menad-halssmykke.      
   
 
                     
 

4. 1                                                    A Kapel for Seti I, B Kapel for Ptah, C Kapel for Re, D Kapel for Osiris, E Kapel for Amun, F Kapel for Isis, G Kapel for Horus

         
**   **   **   **   **   **
      A Kapel for Guddommelige Seti.    D Kapel for Osiris   E Kapel for Amun,   G Kapel for Horus  
  A Det første kapel blev dedikeret til den guddommelige konge Seti. Væggen viser Seti I. da han træder ind i kapeller, mødt af vejåbneren Inmutef og med 9 andre guder som vidner.
   
 
                 
 

5. Første Osiris Hal med kapeller for Isis.Osiris og Horus.

       
    **   **   99   **
      Den store Osiris-hal er fantastisk. Loftet er båret af 10 søjler i to rækker.   Væggene er hele vejen rundt dekoreret med farve-strålende motiver.   Seti ofte til Osiris og Isis.  
     
   
**   **
  Udsnit af dekorationen på nord-væggen i den første Osiris hal.  
   
   
  Horus Kapellet.
  Indgangen til Horus kapellet fra første Osiris hal er dekoreret med relieffer der viser Seti I frembære ofre .Scenernes indhold i kapellet er parallelle til senerne i Isis og Seti I s kapeller.
  Offer-scenerne kan opstilles således, fra syd mod nord (*1)
  1.1 Østvæg C mod syd : Seti I ofre røgelse og salve til Horus. 2.1 Vestvæg C mod syd: Seti I ofre røgelse til Horus. 1.2 Østvæg B center : Seti I frembærer myrra til Osiris og Isis. 2.2 Vestvæg B Center: Seti I frembærer Røgelse og salve til Osiris. 1.3 Østvæg A mod nord: Seti I præsenterer wsh-kraven til Horus2.3 Vestvæg A mod nord: Seti vasker fyrfadet foran Horus. Nordvæg: Horus giver hersker symbolerne til Seti I.
               
 

5 Horus Kapellet er det første kapel, der møder en, når man træder ind i Osiris hallen.

     
 
 
**   **   **   **  
      Horus kapellet set fra indgangen i syd.   Nord væg  titlen siger "(....) din fader Onnophris, der giver dig hans sæde og trone...... 2.1 Vestvæg C : Seti I ofre røgelse til Horus.
  Nord væg  titlen siger "(....) din fader Onnophris,der giver dig hans sæde og trone,Du skal alene være herre, der besidder de to lande, den dobbelte krone er på din pande"  Horus siger: " Giver dig scepteret og plejlen,at du må regere landet son min majestæt.De er samlet til dig som din arv"
  2.1 Vestvæg C : Seti I ofre røgelse til Horus. Horus siger "Oh - min elskese søn, som gjorde strålende ting, der er arving ar Onnophris, Herren af de to lande, Menmaetre. (jeg) har modtaget dette dit smukke monument, Jeg er tilfreds med hvad du har gjort.der skal til dig blive en belønning bestående af millioner af år, mens du regere på jorden,og gør som vi ønsker, Som Re hver dag"
                 
         
**   **   **   **   **
  1.3 Øst vægen A: Seti I præsenterer wsh-kraven til Horus.   1.2 Øst vægen B - Seti frembærer myrra for Osiris. Tekst, "At frembære myrra til hans fader"   1.1 Øst vægen C - Seti I ofre røgelse til Horus   54 Dekoration til højre på  den sydlige væg.  
  1.3 Øst vægen A: Seti I præsenterer wsh-kraven til Horus. Titel, "Formel til præsentation af wsh-kraven for Horus, søn af Isis" Inskriptionen lyder: "Hil til dig Atum, Hil til dig Khepri må i hæves til højderne, må i genopstå i Benben, i Benbens hus i Heliopolis."
  1.1 Øst vægen C - Seti I ofre røgelse til Horus." At gøre røgoffer for hans fader Osiris, at han må give liv." I teksten siger Seti. "Røgelsen kommer, gudernes parfume kommer,parfumen af Nebket kommer fra El-Kag." 
   
   
 

Osiris Kapel.

 

Indgangen til Seti kapellet fra første Osiris hal er dekoreret med relieffer der viser Seti I frembære ofre. Scenernes indhold er parallelt til indholdet i Isis og Horus kapeller.

 

Offer-scenerne kan opstilles således  : fra syd mod nord (*2)

 

1.1 Østvæg C mod syd : Horus renser Seti/Osiris med vand 2.1 Vestvæg C mod syd: Wepwawet giver Scepter og plejl til Seti. 1.2 Østvæg B center : Thoth giver Seti livets åndedrag. 2.2 Vestvæg B Center: Horus Ìwn-mwt.f  giver salve til Seti. 1.3 Østvæg A mod nord: Horus Ìwn-mwt.f udfører htp-di-nsw for den døde konge 2.3 Vestvæg A mod nord: Thoth udfører htp-di-nsw for den døde konge. Nordvæg: Seti ledes frem for Osiris af Isis og Horus

                 
 

5 Seti I´s kapel

       
**   **   **   **   **
      Nordvæg. Seti ledes frem for Osiris af Isis  og Horus.   2.1 Vestvæg C  Wepwawet giver Scepter og plejl til Seti.   2.2 Vestvæg B - Horus giver salve til Seti.  
  Nordvæg - Seti ledes frem for Osiris af Isis  og Horus. Tekst, " Kom du til dit tempel, at du må  se din fader Onnophris, så han kan give   dig udødelighed som konge af de to lande, og for  altid sidde på Horus plads."
  2.1 Vestvæg C - Wepwawet giver Scepter og plejl til Seti. Tekst, Wepwawet siger: "(Jeg)  kom til dig, bærende liv og og regalier, må du forblive ung konge som Horus. Jeg giver dig sceptret og plejlen, og Onnophris gunst, må dit navn leve på grund af hvad du har gjort, så længe skyerne eksisterer, skal du være."  og  " Modtag til dig selv scepteret og plejlen der er fra din fader Osiris" Seti svarer, " Menmaetre er fremkommet på Horus plads, overgået i  Morgenens hus, at han må lede alle levende som Re, i evighed "
  2.2 Vestvæg B - Horus Ìwn-mwt.f  giver salve til Seti. Tekst, " Ryste sistrum foran dit smukke ansigt, for evigt og altid." Horus Ìwn-mwt.f siger: "Røgelsen kommer, Gudernes parfume kommer, den kommer til dig. Herrer over de to lande, Men-maat-re."
                 
         
**   **   **   **   **
  2.3 Vest væg A - Thoth udfører htp-di-nsw (en gave, som kongen giver) for den døde konge.   1.1 Østvæg C - Horus renser Seti/Osiris med vand.   1.2 Østvæg B - Thoth giver Seti livets åndedrag.   1.3 Østvæg A: Horus Ìwn-mwt.f udfører htp-di-nsw   for den døde konge.  
  2.3 Vest væg A - Thoth udfører htp-di-nsw (en gave, som kongen giver) for den døde konge. Tekst, "En gunst som kongen giver til Geb og gudernes Ennead " Thoth opremser offerbordet, 1000 brød, 1000 øl, 1000 okser, røgelse, olie og offergaver, "som Hapi bringer fra hans hule de to arme giver og Re, han renser kongen Menmaetre, Kom du søn af Re, Sety Menmaetre, til det hurtige gode, til dette dit brød."
  1.1 Østvæg C - Horus renser Seti/Osiris med vand.  Tekst," Ren er kong Menmaetre, givet liv, han har renset ham med (Horus) øjet, hans kød er rent og hans billede er guddommeligt."  Horus siger, " Din renselse er renselsen af Horus og renselsen af Horus er din renselse.Din renselse er renselsen af Thoth og renselsen af Thoth er din renselse."
  1.2 Østvæg B - Thoth giver Seti livets åndedrag. Thoth siger, "(Jeg) Giver dig liv gennem næsen og de to Uræus for dit smukke ansigt" og fortsætter,  "Modtag til dig selv, oh du gode gud Horus, som fremkommer i Theben, sm.s kronen og Mhw.s kronen er sat på din pande, de to bredder er forenede i dig af Re, som siger med sin mund, Min majestæt skriver det ned i skrift,  desuden, du leder min søn på hans faders trone, Konge af Øvre og Nedre Egypten, der ikke kan overstråles"
  1.3 Østvæg A: Horus Ìwn-mwt.f udfører htp-di-nsw  (hotep di nisu, en gave, som kongen giver) for den døde konge.
   
   
  Isis Kapellet.
  Indgangen til Isis kapellet fra første Osiris hal er dekoreret med relieffer der viser Seti I frembære ofre til Isis og Osiris. Scenerne i kapellet er parallelle til scenerne i Horus og Seti I s kapeller.
  Offer-scenerne kan opstilles således, fra syd mod nord (*3)
  1 Østvæg mod syd : Seti I frembærer røgelse for Osiris og Isis, 2 Vestvæg mod nord: Seti I ofre salve til Osiris og Isis. 3 Østvæg center : Seti I ofre røgelse og drikoffer til Isis. 4 Vestvæg Center: Seti I frembærer vin for Isis. Østvæg mod syd: Seti I bringer Ofringer til Isis. Vestvæg mod nord: Seti I bringer Ofringer til Isis. Nordvæg: Isis overdrager Menat , Sistrum og Jubilæums-staven til Seti I.
                   
   

5.Isis Kapel. Første Osiris hal.

       
  Indgangen til Isis kapellet fra første Osiris hal er dekoreret med relieffer der viser Seti I frembære ofre til Isis og Osiris. Scenerne her er parallelle til
  scenerne i Horus og Setis kapel.
  **   **   **   **   **
       

Nordvægen: Isis overdrager  Menat, Sistrum og Jubilæums-staven til Seti.               

  Vest vægen C - Seti  ofre salve til Osiris og Isis.   Øst vægen C - Seti frembærer røgelse for Osiris og Isis.  
  På nord vægen: Isis overdrager Menat, Sistrum og Jubilæums-staven til Seti I. teksten lyder   " Modtag til dig selv Menat og Sistrum, Oh søn af Re, Seti Merenptah at de må fylde din krop med sundhed. "  Horus siger "Søn af Isis, velkommen min elskede søn, Herre af de to lande, din moder giver dig, (tre) jubilæumsfester, for at udføre samme (jubilæumsløbet) som jeg udførte."     
  Vest vægen C - Seti  ofre salve til Osiris og Isis. Tiitel:" At ofre MD - røgelse til Osiris ". Seti siger,"Kom til mig, Jeg har ofret dig røgelse der kommer af Horusøjet. Jeg har fyldt dig dermed, det samler dine knogler, det forener dine lemmer, det samler dit kød, det fjerner alle dårlige hændelser."
  Øst vægen C - Seti frembærer røgelse for Osiris og Isis. Titel "At gøre røgoffer for hans fader Osiris, at han må give liv.". Seti siger, "Røgelsen kommer, gudernes parfume kommer, parfumen af Nekbet kommer fra El-Kag." 
                 
         
**   **   **   **   **
  Vest vægen B - Seti I frembærer vin for Isis.   Øst vægen B - Seti ofre røgelse og drikoffer til Isis   Øst vægen A - Seti bringer en bakke med Offer til Isis.   Vest væge. A -  Seti bringer en bakke med Offer til Isis.  
  Vest vægen B - Seti I frembærer vin for Isis. Tekst "At give vin til Isis, Guds moder, at han må skabe godt liv.
  Øst vægen B - Seti ofre røgelse og drikoffer til Isis Titel "At udføre røgelses og drikofre for Isis - Guds moder." Seti siger, " Bliv du renset, bliv du røgelse, Oh - Edjo - Stor i Magi, Fruen for øvre Egyptens helligdom, der residerer i nedre Egypten."
  Øst vægen A - Seti bringer en bakke med Offer til Isis. "Bringe offer til moder Isis, må hun give godt liv."   Isis siger "Kom du tjener, bring offer til Isis, alt liv udspringer af dig, alt herredømme udspringer af dig."
  Vest væge. A -  Seti bringer en bakke med Offer til Isis."Bringe ofre til hans moder" Isis siger. "Kom du tjener, bring offer til Isis, alt liv udspringer af dig,  alt herredømme udspringer af dig i evighed."
   
 
 

Hallen med Kongelisten, korridor og trappe til Osirion

                 
 

7. Hallen med Kongelisten, 

Korridor og trappe til Osirion

       
**   **   **   **   **
      For kronologien af kongerne i Ægypten har Seti I`s kongeliste haft uvurderlig betydning. Skønt han af politiske årsager udelader en række regenter i 18.dynasti. Hatshepsut, Ankhenaton og Tutankhamon.   Foran kongelisten er en fremstilling af Seti og hans søn Ramses der ofre til forfædrene. Hele relieffet er en del af Seti`s legitimering af hans og slægtens ret til at besidde ægyptens trone.   En del af kartoucherne har lidt overlast med tiden.  
                 
         
**       ** ** **   **
      I korridoren ud og trappen op er relieffer. Som her af Ramses II som barn, der er på tyrejagt med far Seti.   På modsatte væg ses kongen ofre til guderne.   Ved første øjekast, nar man forlader korridorerne, ser Osirion ikke særligt imponerende ud.  
Referencer:
  • Rosalie Davis : A guide to Religious Ritual at Abydos (* 1s. 139)  (*2 s. 142),(*3 s. 146)
  • Siegfried Schott : Der Denkstein Sethos' I. für die Kapelle Ramses' I. in Abydos. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1965, (4*S. 51.) Nauri-dekret linje 27-28.
  • Foto Egyptolog.dk / Anders C. de Voss 2008
  • Foto Egyptolog.dk / Jesper Elsgaard 2010
  • Internet sider.
  • http://de.wikipedia.org/wiki/Sethos_I.
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Tempel_van_Seti_I_(Abydos)

Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2012 Version.4.2.0