Retur

 
Isis kapellet i Seti I´s tempel i Abydos.
Østvæg C - Seti frembærer røgelse for Osiris og Isis.

Titel  "At gøre røgoffer for hans fader Osiris, at han må give liv.". Seti siger, "Røgelsen kommer, gudernes parfume kommer, parfumen af Nekbet kommer fra El-Kag." 

 
 

 

Foto. Anders C.de Voss

© Egyptolog.dk/Erik Christensen 2008 - 2011 version 4.1.1.
 

Retur