Retur til Index

 

El Kab.

 
 
 
  El Kab ligger ca.80 km. syd for Luxor. på den østlige bred af Nilen ved udmundingen af Wadi Hillal, her ligger en række klippegrave fra begyndelsen af 18. dynasti (1550-1295 fvt.) med rester af templer der stammer fra begyndelsen af Tidlig Dynastisk tid (3100-2686 fvt.) og fortsætter helt frem til den ptolemæiske periode (332-30 fvt.)  
  Gravpladsen har nogle vigtige grave, der viser den tidligste historie omkring 18. dynasti og genforeningen af Ægypten. Her ligger forskellige provinsguvernører for El-Kab fra tidligt Nye Rige begravet.  
     
  For eksempel Sobeknakht II, en vigtig tjenestemand, der var med til at redde det Thebanske 16. eller 17. dynasti fra ødelæggelse af invaderende styrker fra Kush (Nubien).  
  Her ligger også Ahmose, søn af Ibana, han var admiral i befrielse krigene mod de herskende Hyksos konger ca.1550 fvt. og Setau hans barnebarn, der var præst under Ramses III fra 1184 til 1153 fvt.  
 

Oldægyptisk kunst er normalt anonym, med nogle få undtagelser. Generelt kender man ikke identiteten på de kunstnere og håndværkerene der dekorerede gravkamrene. I El Kab og Hierakonpolis er det anderledes, her har kunstnere "Signeret" deres arbejder i gravene, ved at tilføje en kort tekst sammen med deres navne.

 
     
 

Elkab blev allerede besøgt af flere europæiske rejsende omkring 1740, blandt andre F.L. Norden på hans rejse 1737-38, men de første omfattende under-søgelser blev gjort af britiske arkæologer fra omkring 1890 af James Edward Quibell dette arbejde blev videreført frem til ca. 1930 af  blandt andre Frederick William Green, Archibald Henry Sayce, Joseph John Tylor og Somers Clarke. Efter 1937 er arbejdet fortsat af fortrinsvis belgiske arkæologer.

 

(1*)

 
 
 
                 
         
**   **   **   **   **
  Gravene i El Kab er placeret midt på bjergvægen od ser egentligt ikke ud af meget fra vejen mellem Luxor og Edfu.   Trappen op og det anlagte plateau gør adgang til gravene nem og behagelig, ikke noget kravleri.   Midt på plateauet ligger et åbent grav-kammmer, det meste er styrtet sammen, men personen (1,90m) giver lofthøjden.   Et blik ind i samme gravkammer med udgange til flere individuelle grave.  
                 
         
**   **   **   **   **
  EK 4 Setau levede i 20.dynasti. Han var har sin egen side, med billeder og tekster til graven.   EK 7 Ranni Renni var Momark i El Kab, under Amenemhotep I , 18.dynasti, hvis navn "Djeser Ka Re" står, i kartouche, over indgangen til nichen mod nord.  

Ahmose - Søn af Ibana var "chef for roerne", måske klassificeret som admiral, af kongen under tre på hinanden følgende konger fra begyndelsen af 18.dynasti: Ahmose, Amenhotep I og Thutmoses I mellem år 1580-1520 fvt.

  Momarken Paheri grav fra tidligt 18.dynasti giver os tilstrækkeligt præcise oplysninger til at rekonstruere hans stamtræet seks generationer tilbage, hans farfar er, Ahmose søn af Ibana,  
                 
         
**   **   **   **   **
  Hele bjerget er overstrøet med grave,  Men der er sikkert stadig intakte grave noget sted.   I bjergene omkring ligger mange grave, ikke fint dekoreret, og interessante at besøge.   Bag gravens facade ligger et centralt kammer omgivet af en række sidekamre.   Flere åbne gravkamre. Over alt hvor man bevlger sig støder man på mere eller mindre ødelagt grave.  
                 
         
**   **   **   **   **
  Enkelt grav med facade med dør og vindue.       Har man ikke andet sted at sove, kan gravene stadig udgøre et billigt logi.      
Referencer:
  • J,E.Quibell : Egyptian Research Account - El Kab 1897
  • Foto: 2010 Erik Christensen
  • http://www.britishmuseum.org/pdf/Limme.pdf. (1*)
  • wikipedia.org/wiki/El_Kab (engelsk)

Retur til Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2012 Version.4.2.0