Retur til guder og Symboler.Retur til Index

 

Ægyptiske Guder og Symboler i Oldtiden

 
 
 
 

A

    B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V      W     X     Y    

Z

    Æ     Ø     Å  
 
 
 
  Maát.
  Mafdet.
  Mahat = Amduat.
  Mahes, Maahes.
  Malakit.
  Malakit-engen.
  Mammisi.
  Mau-Tai = Thot.
  Mayet = Maát.
   
  Mehet-Weret.
  Mehnen = Amduat.
  Menat.
  Mentu, Menthu.
  Mertseger.
  Meshent.
Methyr = Mehet-Weret.
   
  Mios, Mihos = Mahes.
  Min fra Koptos.
  Miysis = Mahes.
   
  Mnevis.  
   
  Mont, Monthu.
   
  Mundåbnings-ritualet.
  Mut.
   
  Mysteriespil = Osiris.
   
  Mut.  
    **
**

 
     
  Løvegudinden Mut. (1)
 
 
   
Andre navne:  
   
Symbol : Den Dobbelte krone, Grib, Kobra, Løvinde og Dronningen. 
   
Gud for :    Mut er en Thebansk løvegudinde - Og den store modergudinde, hendes navn betyder "mor", og hun ansås af ægypterne for at være "mor" til farao.
   
Relationer :  Hun er en af de få guder der er selvfødt, derfor omtales hun som,  "Mut, der giver liv ved fødsel, men ikke selv er født af nogen."
  Hun er medlem af den Thebanske triade som Amon´s hustru og mor til Khonsu, den lokale månegud. 
   
Kultcentre : Tilbedelsen af hende skete i den del af Theben der kaldtes Asher, her lå hendes tempel Het-Mut, i forbindelse med Karnak templet..
  Her ved den nyre-formede sø kaldet " Isheru "  blev de særlige ritualer udføres for at Sakhmet derved kunne formildes, Amenhotep III opstillede flere end 600 stående og siddende Mut statuer i form af Sakhmet og omkring templet.
   
Ikonografi: Hun vises som en kvinde med en gribbeham på hovedet og ofte med den dobbelte krone ovenpå. I hænderne holder hun
  et Was-scepteret og et Ankh-tegn, symbolet for liv.
  Andre steder vises hun som en stående kvinde, med vinger foldet ud 90 grader fra kroppen. Andre viser hende sammensat af delene fra en mand, en kvinde, en grib og en løvinde, og udstyret med en fallos, et par vinger og kløerne fra en løve.
 
Indflydelses:  Mut var det oprindelige modstykke til Nun, men i forbindelse med indtræden i den Thebanske triade,  erstatter hun Amonet som hustru af solguden Amon Ra. Og da Amon Ra var solguden selv, blev Mut anset for at være " Re´s Øje" og derved også være hans datter, i den skikkelse er hun den blodtørstig og farlig som gudinden Sakhmet, Mut var det oprindelige modstykke til Nun, men i forbindelse med indtræden i den Thebanske triade,  erstatter hun Amunet som Amon Ra`s hustru.
   
Mytiske ref :  
   
 
 
             
       
**   **   **   **
  Mut i offerscene. (2) Mut med Triaden fra Waset - Ramses II - Amon, Mut og Khonsu (3) Mut Statuette (1)
 
 
Referencer:
  • Manfred Lurker : Ægyptiske Guder og Symboler. (s 139).
  • Pat Remler : Egyptian Mythology A To Z . 3 Edition. (s 126).
  • Foto: Jesper Elsgaard (2) Amon tempel, Karnak
  • Foto: Erik Christensen. (1) Reichmuseum, Leiden. (2) Romerske Tempel, Deir el Medina. (3) Amon Tempel, Karnak.
  • http://en.wikipedia.org/wiki

Retur til guder og Symboler.Retur til Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2013 Version 7.5.2