Regenter

Menkauhor

7 regent i 5 Dynasti 2422 - 2414 fvt.

Navne    
 og titler: Horus navn: Horus Men-khau
 

udskrevet hieroglyf:

Hr mn xa.w
  Diadem navn: ubekendt
 

udskrevet hieroglyf:

 
  Guld navn. Bik-nub-hedj 
 

udskrevet hieroglyf:

bik nbw HD
  Tron navn: Menkauhor
 

udskrevet hieroglyf:

mn kA.w Hr
  Person navn: Ikauhor
 

udskrevet hieroglyf:

ikA.w Hr
  Andre navne:  
  Manetho Africanus: Mencheres, Menkeris
Tronfølge:    
  Forgænger: Neuserre Izi
  Efterfølger: Djedkare Isesi
Kongelister.    
  Abydos. nr:30 Menkauhor
 

udskrevet hieroglyf:

mn kA.w Hr
  Turin papyri:  
 

udskrevet hieroglyf:

 
Relaterede    
Personer: Forældre:  
  Fader: Neuserre Izi
  Moder: Reput-Nebu
  Søskende: Djedkare Isesi
     
  Dronning: Ubekendt
     
  Hustruer: Ubekendt
     
  Sønner: Ubekendt
     
  Døtre: Ubekendt

Horus Men-khau

Bik-nub-hedj 

Menkauhor
Ikauhor
Abydos nr: 30 Menkauhor

Dateringer:

           
Hjemmeside Manetho. Afr. Ian Shaw. Regine Schulz. von Beckerath . Piccione. Baines - Malek
2422 - 2414 9 år 2421-2414 2414-2405 2389-2380 2466-2458 2377-2369
Gravsat i : Ubekendt
Mumie: Ubekendt
Monumenter: Ubekendt
Historie:
Opdateres
 
Referencer:
Peter A Clayton "The Complete Pharaohs " 2006
Darreil D Baker "The Enclycopedia of the Egyprian Pharaohs - 2008"
Wikipedia, the free encyclopedia

Regenter

© Erik Christensen 2008 - 2010