Retur til Index

Før Dynastisk tid.Tidlig Dynastisk tidGamle Rige1ste. Mellemtid.Mellemste Rige2.den Mellemtid.Nye Rige3.dje Mellemtid.SentidenPtolemæisk periode

 

Gamle rige

2672 - 2181 fvt.

 

 

 
   

Gamle Rige er den første storhedstid i ægyptens lange historie. Samfundet udvikles med avanceret teknologi, og kulturel rigdom. Pyramidebyggeriet bliver det vigtigste statslige Project, og viser vigtigheden af enorme gravmægler som basis for et overdådigt efterliv.

    Under Gamle Rige bliver ægyptens traditionelle grænser fastlagt. I nord afgrænset af Suez-halvøen og mod syd af første katarakt.
    Med kong Djosers trinpyramide i Sakkara fra 3.dynasti, indledes en ny epoke med byggeri i sten.
   

Byggeriet af de ”rigtige” pyramider, med glatte sider, begynder under kong Snofru i 4.dynasti, og perfektioneres under kongerne Khufu – Kheops, Khafre – Khefren og Menkaure - Mykerinos. En kunstnerisk bedrift fra perioden er udhugningen af sfinksen.

   

Fra 5.dynasti begynder kongerne at bygge soltempler i forbindelse med deres gravkomplekser, og det er tiden hvor de første pyramidetekster optræder.

    Efter Pepi II.s lange regeringstid og hans død i 2184 fvt. begynder en nedgangsperiode for kongerne fra 6.dynasti. Deres rigdom og magt reduceres, samtidigt med at provins-adelen tiltager sig større magt og kæmper om overherredømmet.
    At ”asiaterne” fra mellemøsten samtidigt invaderer det østlige delta, er også medvirkende til det øgede politisk kaos, dynastiets sammenbrud og overgangen til Første Mellemtid. (1*)
   
  3.dynasti.

3 Dynasti 2686 - 2613 fvt.

    Efter de sidste år af 2.dynasti, med voldsom uro, hvor der kan have været borgerkrigs lignende tilstande, kommer kong Djoser til magten, skaber ro og i et genforenet land. Dette er begyndelsen på 3.dynasti. Under 3 dynasti flyttes kongesædet til Memphis og man fortsætter begravelserne i Sakkara og her opfører Djosers arkitekt Imhotep havde også mange ander stillinger han bestred, som ypperstepræst i Re´s tempel i Heliopolis, og som læge og skriver. Han stod for opførelsen af den første rigtige pyramide, trinpyramiden i Sakkara. Den var oprindeligt omgivet af en palads mur, der efterligner det kongelige palads i Memphis. Imhotep blev senere guddommelig som søn af skaberguden Ptah.
  Hieroglyffer. Hieroglyffernes udvikling fortsatte til slutningen af 3.dynasti, Skriverne udviklede en mere personlig, afbildning af kongen, som i Heb-Sed relieffer under pyramiden.  Arkitektonisk benyttes herefter  tilhuggede sten, som bliver det vigtigste bygge materiale.
    Mod slutningen af dynastiet påbegynder Huni en pyramide i Meidum som muligvis færdiggøres af hans søn Sneferu, der bliver grundlægger af det IV dynasti.
     
     
  Kongerne fra 3.dynasti.
1.  Djoser 2672 - 2658 fvt. 3. Khaba 2649 - 2643 fvt.
2. Sekhemkhet Djoser-Teti 2658 - 2649 fvt. 4. Nebka 2643 - 2637 fvt.

5.

Huni 2637 - 2613 fvt.
     
  Bygningsværker, grave og andet fra 3 Dynasti.
                     
           
**   **   **   **   **   **
  Djosers trinpyramide -  er fra 3.dynasti ca 2680 fvt. og indleder en periode, hvor de monumentale gravmæler bliver fremherskende. (2) Siv dekoration fra Djosers pyramide MET_New_York   Djoser.   Imhotep.   RML-Leiden (1) Huni  
     
   
 
  4.Dynasti. 4.Dynasti. 2613 - 2498 fvt.
    Byggeriet af de ”rigtige” pyramider, med glatte sider, begynder under kong Snofru i 4.dynasti, og perfektioneres under kongerne Khufu – Kheops, Khafre – Khefren og Menkaure - Mykerinos. En kunstnerisk bedrift fra perioden er udhugningen af sfinksen.
     
     
  Kongerne fra 4.dynasti.
1. Snofru 2613 - 2589 fvt. 6. Bakare 2532 - 25?? fvt.
2. Khufu 2589 - 2566 fvt. 7. Menkaure 25?? - 2504 fvt.
3 Kauab 2566 - 2566 fvt. 8. Shepseskaf 2504 - 2498 fvt.
4. Djedefre 2566 - 2558 fvt. 9. Djedefptah 2498 - 24?? fvt.
5. Khafre 2558 - 2532 fvt.      
     
     
  Bygningsværker, grave og andet fra 4 Dynasti.
                 
         
**   **   **   **   **
  Den Røde pyramide eller Nord pyramiden fra 4.dynasti blev opført af farao Sneferu 2613 - 2589 fvt., og er den første "rigtige" pyramide. (1) Khufu´s - Kheops pyramide er den ældste, men også det eneste tilbage-værende af oldtidens syv vidundere,   Khafre`s - Khefrens pyramide blev fundet af Giovanni Belzoni i 1818. pyramiden er opført 2558-2532 fvt.   Metjens Offerkammer.    Berlin AM 1105  
                 
           
                 
  Af Djedefre`s Pyramide er ikke meget tilbage, men hans udhugning af det indre kammer og adgangs  korridoren er anderledes, end i andre pyramider   Hvor gammel er Sfinksen. og hvem der har ladet den udfører?   Menekaures pyramide. i Giza er den mindste af de tre pyramider i Giza. Pyramiden er opført  - 25??-2504 fvt.      
     
 
 
  5.Dynasti. 5 Dynasti 2498 - 2345 fvt.
    Fra 5.dynasti begynder kongerne at bygge soltempler i forbindelse med deres gravkomplekser, og det er tiden hvor de første pyramidetekster optræder.
     
  Kongerne fra 5.dynasti.
1. Userkaf 2498 - 2491 fvt. 6. Neuserre Isi 2453 - 2422 fvt.
2. Sahure 2491 - 2477 fvt. 7. Menkauhor 2422 - 2414 fvt.
3. Neferirkare Kakai 2477 - 2467 fvt. 8. Djedkare Isesi 2414 - 2375 fvt.
4. Shepseskare Ini 2467 - 2460 fvt. 9. Unas 2375 - 2345 fvt.
5. Neferefre 2460 - 2453 fvt.      
     
     
  Bygningsværker, grave og andet fra 5 Dynasti.
             
       
**   **   **   **
  Userkaf´s Pyramide. Userkaf var den første konge i 5.dynasti, han nåede kun at regere i 7 år. Pyramiden var oprindeligt beklædt med hvid Tura kalksten. (3) Sahure og guden Min fra Koptos. MET.   Unas Pyramide. Unas var den sidste regent i 5.dynasti, og hans pyramide er ikke den største eller mest imponerende, men det gør den ikke mindre betydningsfuld.  
 
 
 
 
  6.Dynasti. 6 Dynasti 2345 - 2181 fvt.
    Tekst opdateres
     
  Kongerne fra 6.dynasti.
1. Teti 2345 - 2333 fvt. 5. Pepi II 2278 - 2184 fvt.
2. Userkare 2333 - 2332 fvt. 6. Merenre II 2185 - 2184 fvt.
3. Pepi I 2332 - 2283 fvt. 7. Nitokris 2184 - 2181 fvt.
4. Merenre 2283 - 2278 fvt.      
     
  Bygningsværker, grave og andet fra 6 Dynasti.
                     
                   
**   **   **   **   **   **
  I Sakkara ligger Teti`s pyramide. Han var første regent i 6.dynasti, og regerede fra 2323 til 2291 fvt. Når man nærmer sig fra syd ligner den mest en grusbunke,.........                  
     
     
 
 
Referencer:
  • R.Hamilton : Det gamle Ægypten - Faraonernes Rige. Parragon Books 2006. (*1 S.10)
  • Politikens Verdenshistorie : Flodrigerne (*1 s.18)
  • Foto : Erik Christensen (1) Reichmuseum, Leiden (2) Djosers pyramide, Sakkara, (3) Neues Egyptisches Museum, Berlin (4)
 

Før Dynastisk tid.Tidlig Dynastisk tidGamle Rige1ste. Mellemtid.Mellemste Rige2.den Mellemtid.Nye Rige3.dje Mellemtid.SentidenPtolemæisk periode

Retur til Index

©Egyptolog.dk - Erik Christensen 2008 - 2014 version 7.0.1