Regenter

Dynasti V.  Teti  Userkare  Pepi I.  Merenre  Pepi II.  Merenre II.  Nitokris  Dynasti VII.

Merenre I

 4 regent i 6 Dynasti 2283 - 2278 fvt.

Navne    
 og titler: Horus navn: Horus Ankhkhaw
 

udskrevet hieroglyf:

Hr anx xa.w
  Diadem navn: Ankhkhaw Nebty
 

udskrevet hieroglyf:

nb.tj anx xa.w
  Guld navn. Nebwy-nub
 

udskrevet hieroglyf:

bik.wj nbw(.wj) mnx.wj
  Tron navn: Merenre
 

udskrevet hieroglyf:

mr n ra
  Person navn: Nemtyemzaf
 

udskrevet hieroglyf:

nmtj m sA=f
  Andre navne:  
  Manetho Africanus: Methuspuphis
Tronfølge:    
  Forgænger: Pepi I
  Efterfølger: Pepi II
Kongelister.    
  Abydos. nr:37 Merenre
 

udskrevet hieroglyf:

mr n ra
  Turin papyri:  
 

udskrevet hieroglyf:

 
Relaterede    
Personer: Forældre:  
  Fader: Pepi I
  Moder: Ankhnesmerire I
  Søskende: Pepi II
     
  Dronning: Ankhnesmerire II - Enke efter Pepi I.
     
  Hustruer: Ankhnesmerire II
     
  Sønner:  
     
  Døtre: Ipwet I (Iput II) , Ankhnesmerire III

  Horus Ankhkhaw

Merenre

Ankhkhaw Nebty

Nebwy-nub
Merenre
Nemtyemzaf
Abydos. nr:37

Dateringer:

           
Hjemmeside Manetho. Afr. Ian Shaw. Regine Schulz. von Beckerath . Piccione. Baines - Malek
2283 - 2278 Ubekendt 2287-2278 2285-2279 2260-2254 2361-2355 2242-2237
Gravsat i : Sakkara
Opdateres
 
 
 
 
 
 
 
Mumie: Ja - siden åbner i nyt vindue
Monumenter:
Sansynligvis på grund af hans korte regeringstid blev hans pyramide i Sakkara i gjort færdig.
Da pyramiden blev udgravet første gang af Maspero i 1830 var det stadig muligt at se Prosessions-vejen til dal-templet og ca 250 meter af
den omsluttende tempelmur, (Der er ikke fundet et daltempel) .
Maspero fandt en sort granit sarkofag med en mumie af en ung person ( han havde håret bundet med barnelok).
Hvis der er Merenre Nemtyemsaf I der lå i sarkofagen, er det den ældste ægyptiske mumie ( den opbevares i Muset i Cairo).
Nogle mener det er en begravelse fra 18 Dynasti, da måden at vikle bandager på ikke er som brugtes i Gamle Rige.
 
Historie:
Merenre Nemtyemsaf I var 4 regent i 6 Dynasti 2283 - 2278 f.Kr.
Han var Pepi I`s ældste søn.
 Det har tidligere været antaget at der var tale om sam-regering mellem Pepi I og Merenre men i 1995 publicerede Vassil Dobrev og
 Michel Baud "The South Saqqara Stone annal" - udhugget i Pepi I tid - viser at han fulgte direkte efter uden sam-regering.
 
Der er forvirring i forhold til Turin Canon der påstår at han regerede 40 år.
Det kommer måske fra en sammenblanding af navnene Merenre og Merire (Pepi I)
De fleste forskere har været enige om, at det regeringstiden måske er 6- 10 år men Sakkara listen viser 11-13 år.
 
Familierelationerne for Merenre er en kompliceret omgang. han tog Ankhnesmerire II til hustru, hun var enke efter Pepi I,
og hun var samtidigt hans moster og moder til hans halvbror Pepi II så han blev fætter, stedsøn og svigersøn på samme tid.
At kvinderne har samme navn gør det ikke nemmere at overskue.
 
Han fortsatte med at konsoliderer den kongelige magt, han udnævnte Weni som første guvernør for hele øvreægypten, og udvidede med flere andre guvernør. Man ved han var i Aswan i hans 5 regeringsår for at modtag tribut fra de Nubiske herskere
 
Internationalt
Som hans forgængere startede han Militær ekspedition til Nubien og måske sydligere for at beskytte Ægypten
 
I stenbruddene i Hatnub der blev benyttet af Pepi I har man fundet indskrifter der dokumenterer at der foregik
 et diplomati og en handel med Sinai og stenbruddene.
 
Relaterede:
Harkhuf s Grav på Qubbet el Hawa i Aswan,  med de omfattende indskrifter om hans bedrifter under Pepi I 2332 - 2283,
Merenre 2283 - 2278 og Pepi II 2278 - 2184
 
Referencer:
Peter A Clayton "The Complete Pharaohs " 2006
Darreil D Baker "The Enclycopedia of the Egyprian Pharaohs - 2008"
Wikipedia, the free encyclopedia
Dynasti V.  Teti  Userkare  Pepi I.  Merenre  Pepi II.  Merenre II.  Nitokris  Dynasti VII.

Regenter

© Erik Christensen 2008 - 2010