Regenter 

Hatshepsut

5 regent i 18 Dynasti  1503 - 1483 fvt.

Navne    
og titler: Horus navn: Horus Weseretkau
 

udskrevet hieroglyf:

Hr wsrt-k3w
  Diadem navn: Wadjrenput
 

udskrevet hieroglyf:

nbty w3dt-rnpwt
  Guld navn. Netjeretkhau
 

udskrevet hieroglyf:

bik-nbw ntrt-h-ew
  Tron navn: Maatkare
 

udskrevet hieroglyf:

m3e-k3-re
  Person navn: Hatshepsut
 

udskrevet hieroglyf:

h3t-spswt
  Andre navne:  
  Manetho Africanus: Amensi, Amessis
Tronfølge:    
  Forgænger: Tuthmoses II
  Efterfølger: Tuthmoses III
Kongelister.    
  Abydos. nr:  Mangler i listen
  Turin papyri:  Mangler i listen
 

Sakkara

 Mangler i listen
Relaterede    
Personer: Forældre:  
  Fader: Thotmose I
  Moder: Ahmose
  Søskende:  
  Regerende Farao : Thutmose II 1* 1503 - 1498 og Thutmoses
    III 1498 - 1483
  Sønner: Ingen - måske den bibelske (Tuth)-Moses
  Døtre: Merira-Hatshepsut, Neferura 1*,
Administration Arkitekt, rådgiver, ven og muligvis elsker. Senemut
  Rådgiver Nehsy
  Kongelig amme Sitra
      Hr wsrt-k3w

nbty w3dt-rnpwt

bik-nbw ntrt-h-ew

m3et-k3-re

h3t-spswt

 
 
 
 

Dateringer:

           
Hjemmeside Manetho. Afr. Ian Shaw. Regine Schulz. von Beckerath . Piccione.  
1503 - 1483 21 år 9 mdr. 1473-1458 1479-1458/57   1503/1498 - 1483  
Gravsat i : Kongernes Dal KV 20.

Carters optegning  KV20

Opdagelse: KV20 var kendt af Napoleons ekspedition i 1799 og af Giovanni Belzoni  der arbejdede i området i 1817 .
Den første del af  graven blev udgravet af James Burton i 1824, den næste der undersøgte KV20 var  Lepsius i perioden
1844 – 1845. Howard Carter gennemførte den endelige rydning af graven i 1903.
Graven:
Oprindeligt er udhugningen af graven sat i gang af Thutmose I og hans arkitekt Ineni, men det blev overtaget af hans
datter Hatshepsut, der færdiggjorde gravkamrene og dekorationer i graven..........mere tekst
 
Mumie:
Monumenter:
 
Karnak Tempel - Røde kapel, Wadjet gården og Hatshepsut´s Obelisk i Karnak, Yderligere 2 obelisker for Thutmose I mellem 3 og 4 pylon.
opdateres
Deir el Bahari.
opdateres
Historie:
    At Manetho nævner Hatshepsut som Amenses er det hint, der gjorde det muligt at opdage hende som regent.
   Hatshepsut i en af de kun tre dronninger der har regeret Ægypten som farao - en lille elite gruppe, som omfatter Nitokris og Cleopatra .
   Ligesom de to andre, er Hatshepsut karakteriseres som en stærk, ambitiøs kvinde. (Det var ikke velset blandt tidlige historikere - at være
   en ambitiøs kvinde, var ikke af det gode.!!!! )
 
   Da Thutmose II døde blev hans teenager søn Thutmose III farao, Grundet hans unge alder fungerede Hatshepsut oprindeligt var hans
   med-regent.
   Men i det andet år af hans regeringstid overtager Hatshepsut kontrollen med regeringen. - Det tog Thutmose III meget ilde op...... se
   efterspil senere.
   Fra den tid tog den fulde kongelige titel og fem navne som faraoner bruger. - se ovenfor.
   På denne tid fremstiller hun sig selv som kvindelig farao, senere forsvinder de kvindelige former fra statuerne, og hun fremstår maskulin.
   Hun regerede i de næste tyve år , indtil hendes død.
   Hun var en vellykket farao , hvilket kan ses i at hun havde fuld opbakning fra embedsmændene i regeringen.
 
Legitimering af magten:
   Om Hatshepsut tog tronen som en tronraner , en skruppelløs og ambitiøs kvinde ... eller hvis hun trådte ind i rollen som farao at sikre
   dynastiets fortsatte eksistens, er ofte diskuteret , men hun er dronning for både halvbroderen Thutmose II og senere den meget unge
   Thutmose III.
   I Deir el Bahari - fødselskolonnaden - begrundede sit krav på tronen ved at opfinde historien om en guddommelig fødsel fra guden Amon ,
   og at hendes far Thutmose I  havde bedt hende om at påtage sig de kongelige titler.
   For at forstærke denne rolle er Hatshepsut vist i mandlig beklædning , da der ikke findes et ord for "kvindelig "  farao.
 
Militært:
   Hatshepsut førte ingen militære kampagner, heller ikke mod Nubien.
 
Ekspeditioner:
   Hatshepsut er den person gjorde den mest berømte af de antikke ægyptiske ekspedition til landet Punt .
 
   Hatshepsut fortæller på relieffer i Deir el Medina at hun i år 9 udnævnte Kansler Nehsy som leder af ekspeditionen, og han var rejst
   til Punt for at modtage tribut fra de indfødte, som dermed bekræfter deres troskab mod  den egyptiske farao. 
 
   I virkeligheden Nehsy`s ekspedition en handel mission til et land, der blev på dette tidspunkt var velkendt og med veletablerede
   handelsforbindelser.
   Det fremgår yderligere af reliefferne at han blev budt varmt velkommen af Kongen for Punt og hans nærmeste familie.
   Så den heltemodige Nehsy`s besøg i Punt var ikke usædvanligt modigt endda !.
   I øvrigt var han også ledsaget af mindst fem skibs fyldt med ægyptiske soldater.
    Ifølge relieffet blev landet Punt regeret på det tidspunkt af kong Parahu og Dronning Ati.
 
    Folkene i Punt handlede ikke kun i deres egne produkter der bestod af røgelse, ibenholt og kort hornet kvæg, men også med varer
   fra andre afrikanske lande, guld, elfenben og dyreskind strudse fjer og æg.

   Det er disse rigdomme plus levende dyr, hele træer og afrikanske mennesker ekspeditionen bringer tilbage til Ægypten.

 
Efterspil:
   Efter Hatshepsut´s død viste Thutmose III hans foragt og had til hende ved systematisk at slettet hendes navn, ødelagde hendes
   statuer, samtidigt overtog han hendes grave og monumenter og indskrev sit eget navn på dem.
   (Det er foreslået at han forgiftede hende og derved forårsagede hendes død).
   Han slettede hendes navn fra konge lister og alle steder hvor han kunne komme af sted med det.
   Det lykkedes ikke fuldkomment, men havde det ikke været for at Manetho nævner Hatshepsut som Amenses var hun måske aldrig blevet
   genkendt som en stor kvindelig farao.
 
Referencer:
  • Peter A Clayton "The Complete Pharaohs " 2006
  • Darreil D Baker "The Enclycopedia of the Egyptian Pharaohs - 2008
  • Wikipedia, the free Encyclopedia

Regenter

© Erik Christensen 2008 - 2011 version 3.0.2