Retur til Index

Før Dynastisk tid.Tidlig Dynastisk tidGamle Rige1ste. Mellemtid.Mellemste Rige2.den Mellemtid.Nye Rige3.dje Mellemtid.SentidenPtolemæisk periode

 

Anden Mellemtid

1803 - 1549 fvt.
 

 

Test
    Anden mellemtid kaldes perioden, mellem Mellemste Rige og Nye Rige. Det er en tid hvor undergangen af 12 dynasti fører til at landet går i opløsning. Det giver mulighed for 13 og 14 dynastis fremkomst, landet opdeles og regeres nu fra Øvreægypten af 13 dynasti og Nedreægypten fra Deltaet af 14 dynasti.
    Fra begyndelsen af 14 dynasti kan de lange regeringstider tyde på en relativ god høst og at der i deltaet har været  har været relativt gode tider. Men fra tiden omkring 1700 fvt. begynder det at gå ned af bakke, der lader til at være mangel på fødevarer og smitsomme sygdomme spredes, muligvis pest.
    Omkring 1650 fvt. erobre et "asiatisk" folk landet, Hyksos (Kanaanæer) tager magten i deltaet og 15 dynasti opstår med regenter "over fremmede lande" og deres ikke ægyptiske navne som Samuqenu og Sakir-Har. Kongerne i 16 dynasti er vasaller af Hyksos.
    I Theben begynder den royale familie at at vinde mere og mere magt og udvider det kontrollerede landområde til nord for Abydos.
    I en borgerkrig lykkes det omkring 1550 fvt de Thebanske Regenter med Kamose at fordrive Hyksos kongerne fra magten i Deltaet og dermed atter at samle de to lande.
     
  Kronologier. Da anden mellemtid er meget usikker omkring dateringerne af de enkelte regenter er der også forskellige på hvilke dateringer de enkelte ægyptologer er nået frem til. Jeg har til dateringerne på siden benyttet kronologier efter Kim Ryholt*.
 
  13.Dynasti. 13 Dynasti . 1803 - 1649. fvt.
    Der er ikke umiddelbart ingen anden information om de 60 - 70 regenter der herskede i 13 dynasti. Når man tager i betragtning at de kun regerede over en periode ca. 150 år.
     
    Kongerne fra 13.dynasti. Siderne til regenterne i 13 dynasti er ikke lænket indbyrdes og åbner derfor direkte i et nyt vindue.
   
1. Sobekhotep I 1803-1800* 21. Wegaf 1766-1764* 41. Mer...re xxxx - xxxx
2. Sonbef 1800-1796* 22.* Khendjer - Woserkare 1764-1759* 42. Merkheperre xxxx - xxxx
3.* Nerikare  1796-1796* 23.* Imyremeshaw - Semenkhkare   43. Merkare xxxx - xxxx
4. Amenemhet V 1796-1793* 24.* Antef IV - Sehotepkare 175? -175?* 44. Monthhotep V Sewedjare xxxx - xxxx
5. Qemaw 1793-1791* 25.* Seth - Meribre 175? -1749* 45. ... mosre xxxx - xxxx
6.* Siharnedjheritef 1791-1788* 26. Sobkhotep III 1749-1742* 46. Ibi ...maatre xxxx - xxxx
7.* Jewefni 1788-1788* 27.* Neferhotep I -Kasekhemre 1742-1731* 47. Hor (...?) ...webenre xxxx - xxxx
8. Amenemhet VI 1788-1785 * 28.* Sihathor - Menwadjre 1733-1733* 48. Se...kare xxxx - xxxx
9.* Nebnun Semenkare 1785-1783* 29.* Sobkhotep IV 1732-1720* 49. Sankhptahi Seheqenre xxxx - xxxx
10.* Sewesekhtawy  Sehotepibre II 1783-1781* 30.* Sobkhotep V -Merhotepre 1720-1717* 50* Montuhotep V - Sewedjare xxxx - xxxx
11.* Sewadjkare  1781-1781* 31.* Sobkhotep VI-Khahotepre 1717-1712* 51.   xxxx - xxxx
12.* Nedjemibre 1780-1780* 32.*     52. ...re xxxx - xxxx
13. Sobekhotep II 1780-1777* 33.* Aya - Meneferre 1701-1677* 53.   xxxx - xxxx
14.* Ranisonb 1777-1777* 34.* Ini - Merhotepre 1677-1675* 54.   xxxx - xxxx
15.* Hor I - Awibre 1777-1775* 35.* Sewadjtu-Sankhenre 1675-1672* 55*   xxxx - xxxx
16.* Khabaw - Sekhemrekhutawy 1775-1772* 36.* Ined - Mersekhemre 1672-1669* 56. Ini Mershepesre xxxx - xxxx
17.* Djedkheperew 1772-1770* 37.* Hori II - Sewadjkare 1669-1664* 57. Neferhotep II Mersekhemre xxxx - xxxx
18.* Seb 1770-1770* 38.* Sobkhotep VII - Merkawre 1664-1662* 58. Sonbmijew Sewahenre xxxx - xxxx
19.* Kay 1770-1769* 39.     59. Sekhaenre ...s xxxx - xxxx
20. Amenemhat VII 1769-1766* 40. ´Herefter mangler 19 regenter  i Turin canon   60.   xxxx - 1649*
  Bygningsværker, grave og andet fra 13 Dynasti.  
 
  14.Dynasti. 14 Dynasti 1805 - 1649 fvt.
    De første konger i 14. dynasti synes at have haft temmelig lange og velstående regerings perioder. På trods af deres udenlandske oprindelse, overtog de det traditionelle kongelige navnemønster, og indbefattede navnet på solguden Ra`s i deres egne tronnavne (prænomen). 14.dynasti synes også at have haft meget gode relationer med Nubien og mindst en af kongerne, Sheshi, kan have været gift med en Nubisk prinsesse.
    Fra omkring 1700 fvt er der en drastisk stigning i begravelser , med flere grave der fungerer som massegrave. Det tyder på, at sidste halvdel af det 14. dynasti blev hærget af hungersnød og pest. Den hurtige række konger på dette tidspunkt kan vise, at selv de mest magtfulde ikke kunne være beskyttet mod sygdom.
    De korte regeringsperioder har destabiliseret og svækket den centrale myndighed i det 14. dynasti, hvilket gør muligt for de invaderende tropper fra et andet fremmed folk, kendt som Hyksos, der hurtigt erobrede Avaris og bragte 14. dynasti til fald.
     
   

Kongerne fra 14.dynasti. Ved navne mærket med # er navnet tronnavn da det personlige navn for tiden ikke er kendt.

   
1. Yakbim 1805 - 1780* 20. regent mangler xxxx - xxxx* 39. regent mangler xxxx - xxxx*
2. Ya´ammu 1780 - 1770* 21. (..... ) re # xxxx - xxxx* 40. regent mangler xxxx - xxxx*
3. Qareh 1770 - 1760* 22. Sekheperenre # xxxx - xxxx* 41. regent mangler xxxx - xxxx*
4. ´Ammu 1760 - 1745* 23. Djedkherewre # xxxx - xxxx* 42. regent mangler xxxx - xxxx*
5. Sheshi 1745 - 1705* 24. Sankhibre # xxxx - xxxx* 43. Senefer (...)re # xxxx - xxxx*
6. Nehsy 1705 - 1705* 25. Nefertum.. re # xxxx - xxxx* 44. Men (...)re # xxxx - xxxx*
7. Khakherewre# xxxx - xxxx* 26. Sekhem(...)re # xxxx - xxxx* 45. Djed (...)re # xxxx - xxxx*
8. Nebefawre # xxxx - 1704* 27. Kakemure # xxxx - xxxx* 46. regent mangler xxxx - xxxx*
9. Sehebre # xxxx - xxxx* 28. Neferibre # xxxx - xxxx* 47. regent mangler xxxx - xxxx*
10. Merdjefare # xxxx -1699* 29. I(...)re # xxxx - xxxx* 48. regent mangler xxxx - xxxx*
11. Sewadjkare # II xxxx - xxxx* 30. Khakare # xxxx - xxxx* 49. Ink (..) xxxx - xxxx*
12. Nebdjefare # xxxx - 1694* 31. Akare # xxxx - xxxx* 50. `A (....) xxxx - xxxx*
13. Webenre # xxxx - xxxx* 32. Semenenre # xxxx - xxxx* 51. Apophis I xxxx - xxxx*
14. Ubekendt xxxx - xxxx* 33. Djedkare # xxxx - xxxx* 52. regent mangler xxxx - xxxx*
15. ...djefare # xxxx - xxxx* 34. Babnum xxxx - xxxx* 53. regent mangler xxxx - xxxx*
16. ...webenre # xxxx - xxxx* 35. regent mangler xxxx - xxxx* 54. regent mangler xxxx - xxxx*
17. Awibre # xxxx - xxxx* 36. regent mangler xxxx - xxxx* 55. regent mangler xxxx - xxxx*
18. Heribre # xxxx - xxxx* 37. regent mangler xxxx - xxxx* 56. regent mangler xxxx - 1640*
19. Nebsenre # xxxx - xxxx* 38. regent mangler xxxx - xxxx*      
  Bygningsværker, grave og andet fra 14 Dynasti.  

 

  15.Dynasti. 15 Dynasti. 1649 - 1540 fvt.
  Hyksos.

Fra midten af anden mellemtid ca 1650 kommer der nye herskere i det nordlige Ægypten. De såkaldte Hyksos-folk invaderer landet fra øst, (iflg. Manetho) hvor de kom fra vides ikke med sikkerhed, men at de er antageligt Kanaanæere ( folk fra Palæstina).  På det tidspunkt var Hyksos stadig en nomadisk folk, som blev endeligt at bosætte sig i Delta området.

    At Hyksos kongerne så relativt let og uden megen modstand, kunne tage magten over deltaet og landet ned til Memphis, skal måske ses med baggrund i den store semitiske indvandring fra ca.1800 fvt. Manetho påstår "Hyksos indtog landet med en stor invasion fra øst", men den fremherskende opfattelse de sidste 50 år er at det er mere sandsynligt at 15 dynasti er groet ud af den Kanaanæiske befolkning der boede i Nil-deltaet.
    Hyksos folkene bragte mange nye ting med til til Ægypten, og skabte en kreativ periode for håndværk og byggeri, nye våben blev indført – bronzesværd, dolke og langbuen, der har en rækkevidde op til 1000 meter, yderligere indførte de hesten og stridsvognen. Andre ting var lyren og lutten, som supplement til den ægyptiske harpe.
     
    Kongerne fra 15.dynasti.
   
1. Samuqenu / Salitis 1649 - 16??* 3. Sakir-Har 16?? - 1621* 5. Apophis 1581-1541*
2. Aper´Anat / Anati 16?? - 16??* 4. Khayan 1621 – 1581* 6. Khamudi 1541-1540*
     
  Bygningsværker, grave og andet fra 15 Dynasti.
                     
      ** ** **
**   **   **   **        
 

Aper´Anat

  Khayan   Khayan   Apophis   Apophis og Khamudi  
 
  Abydos Dynastiet.  
    Dynastiet der opstod i Abydos er det mindst kendte fra anden mellemtid, det eksisterede kun få årtier før det blev overvundet af 15 dynasti. Der findes næsten ingen dokumentation for regenterne fra dette dynasti.
 
  16 Dynasti. 16 Dynasti. 1649 - 1582 fvt.
    Det landareal 16 dynasti beherskede er relativt lille. Fra Hew, 100 km nord for Theben / Luxor til Edfu 100 km mod syd. De lader til at have modstået militære angreb fra Hyksos kongerne.
     
    Kongerne fra 16.dynasti.
   
1. Første regent mangler* 1649 - 1648* 6. Nebiryaw I   1627 - 1601* 11. regent mangler xxxx - xxxx
2. Djehuty 1648 - 1645* 7. Nebiryaw II   1601 - 1601* 12. regent mangler xxxx - xxxx
3. Sobekhotep VIII 1645 - 1629* 8. Semenre 1601 - 1600* 13. regent mangler xxxx - xxxx
4. Neferhotep III  1629 - 1628* 9. Bebiankh 1600 – 1588* 14. regent mangler xxxx - xxxx
5. Montuhotep VI 1628 – 1627* 10 Sekhemre-shedwast 1588 - 1588* 15. regent mangler xxxx - 1582
  Bygningsværker, grave og andet fra 16 Dynasti.  
 
  17 Dynasti. 17 Dynasti. 1580 - 1549 fvt.
     
    Kongerne fra 17.dynasti.
   
1. Rahotep 1580 - 1576* 4. Antef VII 1571 - 1566* 7. Siamun ? 1559 - 1558*
2. Sobekemsaf I 1576 - 1573* 5. Antef VIII 157? - 1568* 8. Seqenenre / Tao II 1558 - 1554*
3. Antef VI 1573 - 1571* 6. Sobekemsaf II

1566 - 1559*

9. Kamose 1554 - 1549*
  Bygningsværker, grave og andet fra 17 Dynasti.  
 
Referencer:
  • Kim Ryholt, : The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period (Carsten Niebuhr Institute Publications, vol.20. (Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1997)
  • Torben Holm-Rasmussen,: Politikens bog on Det gamle Ægypten, Gyldendals Bogklub 2009.

Før Dynastisk tid.Tidlig Dynastisk tidGamle Rige1ste. Mellemtid.Mellemste Rige2.den Mellemtid.Nye Rige3.dje Mellemtid.SentidenPtolemæisk periode

Retur til Index

©Egyptolog.dk - Erik Christensen 2008 - 2014 version 7.0.1