Regenter

    **
***

**
    (**1)

Antef II. - Wahankh.

3 regent i 11 Dynasti 2117 - 2069 fvt.

 
 
     
Horus navn:
Diadem navn: Nebti navn
Guld navn: Guld-horus
Tronnavn: Prenomen
Fødenavn: Nomen
 
   
Horus Wah-ankh "Horus, udholdende i livet”
hr w3h-nh  
   
 
   
   
nbti - er ubekendt  
   
 
   
   
hr nbw - er ubekendt  
   
 
   
   
Han tiltager sig ikke et tronnavn.  
   
 
   
Sa re Intef / Antef  
s3-re  in-it.fe3  
   
 

hr w3h-nh

 
nbti -
hr nbw -
nsw biti -
s3-re´ in-it. fe3
 
  Andre navne.   Intef II, Inyotef II, Injotef II, Uah-onkh, Wahonkh
       
  Forrige Regent.   Intef I
Som medregent.  
Næste Regent. Intef III
  Som medregent.    
       
  Familie:  
Fader - Moder:
 
Søskende
 
Hustru
 
Børn
Montuhotep I  - Neferu I
 

II

 
 

Intef II

 - Intef I    
II

-

 
 

 Neferukayat

 
II

-

 
 

Intef III  

- Iah
 

 

  Intef II var yngste søn af Montuhotep I og Neferu I. Han efterfulgte hans ældre bror Intef-Sehertawy som nomark. Hans hustru var Neferukayet og de havde børnene Intef III og Iah.
       
  Andre relaterede.    Djemi fra Gebelein , Tejtei, Djary - Se nederst på siden..
       
Dateringer:    
Kongelister:    

Abydos. nr.

: Ubekendt
Turin papyrus. :  G 5.14.- vB.5.14 (49 år.)
Karnak Kongeliste : nr. 15
     
Hjemmeside. : 2117 - 2069
Manetho.A. : Ikke givet.
Ian Shaw.   2112 - 2063
J.von Beckerath : 2103 - 2054
Regine Schulz. : 2103 - 2054
Piccione. : 2118 - 2069
Malek : 2107 - 2058
 
 
  Regeringstid.  
    Da Intef II overtager magten i  Theben efter broderens tidlige død, var Egypten delt mellem flere lokale dynastier. Men kampene mod nomarken Ankhtifi mod syd fortsatte til hans død, hvorefter Intef II havde kontrol over de sydlige nomer til Aswan.  
    Han forstærkede angrebene mod nomarken fra 10.dynasti, i Herakleopolis der havde kontrol over Abydos. Abydos skiftet hænder mange gange. Under disse slag blev byen Thinis ødelagt og den tilhørende gravpladsen skændet af folkene fra nord. men til sidst sejrede Intef, og han konsolideret sin magt så nordligt som Assuit i 13.nome.
     
    Efter disse krige blev der etableret mere venskabelige forbindelser mellem parterne, og resten af Intef regeringstid forløb fredelig.
  Ekspeditioner  
    Opdagelsen af en statue på Elephantine, fra hans år 30. Indskrifter tyder på, at kongens magt var udvidet til området syd for første katarakt, og måske en del af Nedre Nubien ved hans 30. år. Dette indtryk synes at blive bekræftet af en ekspedition til landet Wawat i hans regeringstid. Djemi fra Gebelein var General og leder af en ekspedition til Wawat i Intef II.s regeringstid.  
    Djemi hævder, "at han fik tribut af alle høvdinge i Wawat nomet og at nomarken Inyotef selv kalder ham ”Kongens fortrolige, i den snævre sydlige indgang” (Elephantine).
     
   
**   **
 

Kort over det område der var behersket af Intef II ved hans død.

(1)
 
 
 
 

Byggerier.

 

På hans grav-stele understreger Intef hans monumentale byggeaktiviteter. Virkningen var at han startede en tradition for kongelige byggeaktivitet i de provinsielle templer i Øvreægypten, der kom til at fortsætte gennem hele Mellemste Rige.  
Monumenter.
    Saff al-Kisasiyya El Tarif /Qurna.
  El Tarif

Stelen, billedet til højre, var formodentlig kun en af en række steler, der var opstillet I gården i Saff al-Kisasiyya komplekset. På stelen ser vi kongen frembærer en boule men øl og en kande mælk til guden Ra og gudinden Hathor. Han er iført en stivet, pliceret kilt, en bred halskrave og paryk.

    Stelens tekst indeholder en bøn til Ra om beskyttelse mod natten og en hymne til Hathor, og en bøn om evigheds ofre.
    En biografisk stele blev opdaget i graven hvor kongen er afbildet med sine hunde. Stele blev beskrevet af grav-inspektører i det 20.dynasti, men er nu noget beskadiget. Navnene på tre af hans hunde er stadig synlige.
     
  Karnak Den tidligste bevidnede datering af guden Amun i Karnak, er fra hans regeringstid.
    En ottekantet søjle der bærer Intef II navn, fundet i Karnak, er det ældste overlevende fragment fra kongeligt byggeri i Karnak Templet.
     
  Elephantine. Der er fundet en statue af Intef II, svøbt i en heb sed festival kjortel, i kapellet for Heqaib på Elephantine. Det tyder på, at kongens dominansområde, var udvides til første katarakt og måske en del af Nedre Nubien ved hans 30 års regerings jubilæum. På statuen er lang række indskrifter med referencer til hans regeringstid.
    Han opfører det første tempel for gudinden Satet på Elephantine og tilføjet et tempel for skaberguden Khnum.
     
     
   
**   **
 

Stele, Intef II ,Kalksten H. 43.5 cm B. 45.5 cm. Metropolitan Nyc. AN: 13.182.3

(1)
  Steler. Stelernes tekster belyser forskellige sider af samfundet. Vigtigst hos Tjetji er tekstens fremstilling af kongens ubestridte magt i Theben fra begyndelsen af 11.dynasti. Djarys stele fortæller kampen om kontrollen over Mellem Ægypten og Thinis.
 
 
  Grav : Saff al-Kisasiyya El Tarif /Qurna.
    El-Tarif består af tre monumentale kongegrave, kendt som Saff al-Dawaba, Saff al-Kisasiyya og Saff al-Baqar. Saff gravene fra 11.dynasti kommer fra en lokale Thebanske tradition, og gravtypen er ikke blevet anvendt af senere regenter.
    Intef II anlagt, som broderen Intef I et gravkompleks, omkring en trapez formet  gård, der oprindeligt målte 250 x 70 meter. Gårdspladsens sider var omgivet af en udhugget søjlegang,  der fører ind til en lang række gravkamre, med kongen og hans familie i centrum og embedsmænd, efter rang i de tilstødende grave.
   

I den østlige ende af gården var oprindeligt opført et lille kapel, der kan have haft samme funktion som et dødetempel. Der var oprindeligt opført en pyramide, nævnt i Papyrus Abbot, i forbindelse med komplekset, men der er ikke fundet nogen rester af den, frem til nu.

     
   

Mod slutningen af 20.dynasti, under Ramses IX (1126 – 1108 fvt), havde gravrøveriet i kongegravene taget et omfang, så der blev nedsat en kongelig undersøgels-kommission, som efter deres undersøgelse, fastslog at graven var intakt.

     
    De udekorerede saff-grave i El Tarif, blev gennem 4 udgravninger, mellem 1970 og 1974 undersøgt af tyske arkæologer, der på basis af keramik fundet gravene, kunne de henføres til deres oprindelige ejere, Saff al-Dawaba har tilhørt Intef I - Sehertawy, Saff al-Kisasiyya Intef II og Saff al-Baqar Intef III.
  Mumie: Ubekendt
     
     
   
**   **
 

Saff al-Kisasiyya, plantegning.

(1)
 
Relaterede Personer.
     
  Djemi. Djemi fra Gebelein var General og ekspeditionsleder til Wawat (Øvrenubien).
     
  Djary. Djary var officer fra hæren, der under Intef II deltog i kampene mod Herakleopolis, og var med i fremstødene mod nord, ind i Abydos nome og byen Thinis. På hans stele beretter han "Intef kæmpede Khety hus nord for Thinis”
     
  Tjetju. Tjetju eller Thethi levede under kongerne Intef II og hans efterfølger Intef III, hvor han havde titler af overskatmester og kongens kammerherre.
    Den lange stele tekst, hvor Tjetji viser den selv rosende måde, den ægyptiske elite fremstiller sig selv på. kan opdeles i flere afsnit.
    Først den klassiske introduktion
  Om Intef II. ”Levende Horus Wah-ankh, konge af Øvre og Nedre Ægypten, søn af Ra, Intef, født af Nefru, den der ligesom Ra, lever evigt.”
    Tjetju om hvordan hans stiger i graderne, hvilket kan ses i udviklingen af hans titler der omfatter ”foretrukne tjener” ”øverste ved hoffet” ”sejlbærer” og ” øverste for skatkammeret"
    Herefter beretter han om sin karriere under Intef II.
    "Jeg var en sand favorit af min herre, en stor embedsmand stort af hjerte og ro i temperament i paladset af hans herre..... Jeg var en, der elskede det gode og hadede det onde, en der var elsket i paladset af sin herre, en der udførte enhver pligt i lydighed mod sin herre. Således enhver opgave, som han befalede mig at foretage …..  jeg overskred aldrig de tal han gav mig, (som skatmester),... aldrig har jeg erstatte én ting for en anden [...] Som ansvarlig for det kongelige palads, forpligtede hans majestæt, min herre , mig til at lave en liste, i overensstemmelse med alt det, som hans Ka ønskede ".
    Han fortsætter om Intefs død og begravelse.
    "Jeg gjorde en bark til byen, og en båd for følge min herre. Jeg var altid talt blandt adelen, mens jeg var æret og stor. Jeg underholdt (mig), med mine gene ting, som hans majestæt, min herre, gav mig fordi han kun elskede mig. Horus Wah-ankh, konge af Øvre og Nedre Ægypten, søn af Ra, Intef, den der ligesom Ra, lever evigt. Indtil han rejste til sin horisont (grav).”
    Om Intef III og afslutningen på sit liv.
     
   
**   **
 

Stele - Tjetju , British Museum. EA.614

(1)
 
 
 
Referencer:
  • Peter A Clayton "The Complete Pharaohs " 2006 (s )
  • Darreil D Baker "The Enclycopedia of the Egyptian Pharaohs - 2008 (s 144-146)
  • Aidan Dodson, and Hilton, Dyan. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. Thames & Hudson. 2004 (s 82-85)
  • James Henry Breasted "Ancient Records of Egypt vol. 1 2001 (s 199-203) Thethi stele tekster 423B, 423C, 423D, 423 E.423F, 423G.
  • H.O.Lange "Skrifter, Fra det gamle Ægyptens Kultur og Historie" 1928 (s 30-33)
  • Foto. Erik Christensen (1) Saff el Dawaba, El Tarif - Qurna 2012.
  • foto (3) : Wikipedia, the free Encyclopedia //http://de.wikipedia.org/wiki/Antef_I.// http://en.wikipedia.org/wiki/Intef_I //

Regenter

© Egyptolog.dk / Erik Christensen 2008 - 2014 version 7.0.1